Menu główne

Licznik odwiedzin

946142

Aktualności


KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

2020-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach, tj.:

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"


WAŻNA INFORMACJA

2020-05-22

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 25.05.2020r. interesanci będą przyjmowani w punktach z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2020-05-15

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Dołączone pliki:


,,Twój Parasol”

2020-04-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która jest narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Pod wskazanym linkiem znajduje się aplikacja do pobrania wraz z instrukcją obsługi:

czytaj całość publikacji ",,Twój Parasol”"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Życzenia wielkanocne

  2020-04-08

  logo


  INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

  2020-04-07

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o zakończeniu procedury dotyczącej naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
  bez wyboru oferty.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Komunikat dla osób potrzebujących wsparcia!!!

  2020-04-06

  Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznych z Naszymi specjalistami. Z uwagi na zawieszenie mitingów przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks" osoby z problemem alkoholowym mogą kontaktować się pod numerem telefonu 603 - 420 - 511. Harmonogram obowiązuje w miesiącu kwietniu.

  Dołączone pliki:


  WAŻNA INFORMACJA!

  2020-03-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w związku
  z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 kasa w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania.

  W związku z powyższym, wypłaty świadczeń dotychczas realizowane
  w kasie Ośrodka, będą Państwu przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazem pocztowym, do odwołania.

  Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


  Konsultacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Informujemy, iż konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów udzielane będą telefonicznie.

  2020-03-23

  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja w zakresie terapii rodzinnej , 537 925 988,
  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, 608 536 999,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:00-18:00 konsultacja ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 579 647 771.

  Konsultacje telefoniczne dla osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień odbędą się:
  Dnia 24.03.2020r. w godz.16:30-20:30, 534 907 457,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:30-20:30, 730 191 268.
  Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 91 416 25 27, wew. 134, 132, 137 w godzinach urzędowania OPS.

  O kolejnych terminach powiadomimy Państwa niebawem.


  WAŻNA INFORMACJA!!!

  2020-03-16

  Informujemy, iż od 16.03.2020r. do odwołania, biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie będą zamknięte dla interesantów. OPS będzie nadal pełnił swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie lub przez internet.
  W sprawach wyjątkowo pilnych interesant uzyska niezbędną pomoc, w tym celu zostały wydzielone specjalne punkty bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.
  Poniżej podajemy punkty:
  OPS ul. Łużycka 12 - wejście C (w podwórku)
  OPS ul. Sprzymierzonych 8 - główne wejście.
  Skontaktuj się z nami:
  Tel. 91-416-25-27 lub 91-416-25-08
  Tel. 91-416-93-50
  mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT

  2020-03-12

  W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa
  Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając
  z alternatywnych form kontaktu – telefonicznego lub drogą elektroniczną.


  Informacja o wyborze oferty

  2020-03-05

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia działań profilaktyczno – edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się tematycznie skierowanych do dzieci w wieku 6 – 9 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty "

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

  2020-03-05

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach."

  Dołączone pliki:


  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020

  2020-02-26

  Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia poprzez zapewnienie wsparcia, odpowiedniego do Ich potrzeb.

  czytaj całość publikacji ""Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020"

  Dołączone pliki:


  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

  2020-02-25

  Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na gminy Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze.

  Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  Dołączone pliki:


  Już przed nami kolejny termin wydawania żywności

  2020-02-24

  Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 na drugą już partię żywności do naszego magazynu, w podwórku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w terminie od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020r, w godzinach od 8.00 do 13.00.


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

  2020-02-13

  Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
  o skierowanie do mieszkań chronionych.
  Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lutego 2020 roku konsultacje prawnika nie odbędą się.

   2020-02-11

   Zapraszamy na kolejny dyżur 18.02.2020 roku w godzinach od 16.00 do 18.00


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-02-06

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
   od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-31

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
   od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Rozpoczynamy wydawanie paczek żywnościowych

   2020-01-28

   Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 w dniach od 3 lutego do 7 lutego 2020 roku w godzinach 8.00 - 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór artykułów żywnościowych.
   Serdecznie zapraszamy.


   Informacja o wynikach naboru

   2020-01-22

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

   2020-01-21

   Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
   Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
   (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


   ZAMAWIAJĄCY:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO."

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2020-01-19

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"


   Nabór - opiekun

   2020-01-16

   Gryfino, 16.01.2020 r.

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

   czytaj całość publikacji "Nabór - opiekun"

   Dołączone pliki:


   Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej

   2020-01-15

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-15

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2020-01-10

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2020-01-10

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji