Menu główne

Licznik odwiedzin

909231

Aktualności


WAŻNA INFORMACJA!

2020-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w związku
z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 kasa w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania.

W związku z powyższym, wypłaty świadczeń dotychczas realizowane
w kasie Ośrodka, będą Państwu przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazem pocztowym, do odwołania.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Konsultacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Informujemy, iż konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów udzielane będą telefonicznie.

2020-03-23

Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja w zakresie terapii rodzinnej , 537 925 988,
Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, 608 536 999,
Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:00-18:00 konsultacja ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 579 647 771.

Konsultacje telefoniczne dla osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień odbędą się:
Dnia 24.03.2020r. w godz.16:30-20:30, 534 907 457,
Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:30-20:30, 730 191 268.
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 91 416 25 27, wew. 134, 132, 137 w godzinach urzędowania OPS.

O kolejnych terminach powiadomimy Państwa niebawem.


WAŻNA INFORMACJA!!!

2020-03-16

Informujemy, iż od 16.03.2020r. do odwołania, biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie będą zamknięte dla interesantów. OPS będzie nadal pełnił swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie lub przez internet.
W sprawach wyjątkowo pilnych interesant uzyska niezbędną pomoc, w tym celu zostały wydzielone specjalne punkty bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.
Poniżej podajemy punkty:
OPS ul. Łużycka 12 - wejście C (w podwórku)
OPS ul. Sprzymierzonych 8 - główne wejście.
Skontaktuj się z nami:
Tel. 91-416-25-27 lub 91-416-25-08
Tel. 91-416-93-50
mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-03-12

W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając
z alternatywnych form kontaktu – telefonicznego lub drogą elektroniczną.


Informacja o wyborze oferty

2020-03-05

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia działań profilaktyczno – edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się tematycznie skierowanych do dzieci w wieku 6 – 9 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

2020-03-05

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach."

Dołączone pliki:


"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020

2020-02-26

Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia poprzez zapewnienie wsparcia, odpowiedniego do Ich potrzeb.

czytaj całość publikacji ""Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020"

Dołączone pliki:


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

2020-02-25

Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na gminy Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Dołączone pliki:


Już przed nami kolejny termin wydawania żywności

2020-02-24

Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 na drugą już partię żywności do naszego magazynu, w podwórku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w terminie od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020r, w godzinach od 8.00 do 13.00.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

2020-02-13

Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
o skierowanie do mieszkań chronionych.
Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lutego 2020 roku konsultacje prawnika nie odbędą się.

  2020-02-11

  Zapraszamy na kolejny dyżur 18.02.2020 roku w godzinach od 16.00 do 18.00


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-02-06

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-31

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Rozpoczynamy wydawanie paczek żywnościowych

  2020-01-28

  Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 w dniach od 3 lutego do 7 lutego 2020 roku w godzinach 8.00 - 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór artykułów żywnościowych.
  Serdecznie zapraszamy.


  Informacja o wynikach naboru

  2020-01-22

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

  2020-01-21

  Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


  ZAMAWIAJĄCY:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO."

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-01-19

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"


  Nabór - opiekun

  2020-01-16

  Gryfino, 16.01.2020 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

  czytaj całość publikacji "Nabór - opiekun"

  Dołączone pliki:


  Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej

  2020-01-15

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-15

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2020-01-10

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2020-01-10

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze

  2019-12-30

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  2019-12-30

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane
  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 22.11.2019 r.

  Uzasadnienie:
  Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

  2019-12-23

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

  Dołączone pliki:


  Życzenia świąteczne

  2019-12-20

  logo


  Informacja o wyborze oferty

  2019-12-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru następujących ofert:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

  2019-12-13

  I. Zamawiający:

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-12-13

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane
  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 25.11.2019 r.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-12-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2019-11-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

  2019-11-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

  2019-11-25

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
  usług psychologicznych

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie

  2019-11-22

  usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2019-11-22

  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

  czytaj całość publikacji " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2019-11-21

  logo


  Dziś ważne święto dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

  21 listopada jest świętem pracowników służb społecznych,

  a przede wszystkim pracowników socjalnych,

  stąd pragniemy przekazać Państwu serdeczne podziękowania za codzienną,

  wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę

  na rzecz wszystkich potrzebujących.


  Z wyrazami szacunku
  życzy dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2019-11-04

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji