Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2014-10-25
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Październik 2014Licznik odwiedzin:
164697
    Aktualności

  Zaproszenie do złożenia oferty

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty
  2) formularz ofertowy  Teatr Bomba Bomba

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..

  Dołączone pliki:


  1) osiągnięcia Teatru Bomba Bomba

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

  2014-10-17

  W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
  Fundusz Alimentacyjny :
  1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
  z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
  30 listopada 2014r.
  Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

  Dołączone pliki:


  1) Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014  Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

  2014-10-17

  W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
  13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
  16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
  17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

  Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
  Spróbuj mediacji!

  Dołączona galeria:
  Przemoc - gdzie szukać pomocy?

  2014-10-17

  1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


  DYŻURY

  PRAWNIK wtorek od 16.00-18.00
  SPECJALISTA DS. PRZEMOCY każda druga i czwarta środa
  miesiąca 16.30-18.30
  PSYCHOLOG czwartek od 16.00-18.00
  TERAPEUTA UZALEŻNIENIA pierwsza i trzecia środa miesiąca
  OD NARKOTYKÓW 16.30-18.30
  TERAPEUTA RODZINNY druga i czwarta środa miesiąca 16.30-18.30  Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

  2014-10-03

  Dokument w załączniku

  Dołączone pliki:


  1) Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier

  2014-09-22

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  ABC Komputera

  2014-09-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
  oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
  praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi
  komputera” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia
  społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
  społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) ABC Komputera  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  2014-09-04

  1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

 • więcej ...
   2. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
   4) nieposzlakowana opinia,
   5) wykształcenie wyższe,
   6) znajomość podstawowych wiadomości z zakresu przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, standardów kontroli zarządczej (Dz.Urz.MF Nr 15, poz.85 z 2009r.),
   7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax).
   3. Wymagania dodatkowe:
   1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
   2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
   3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą
   oraz sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych.

   4. Zadania wykonywane na stanowisku:
   1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, monitorowanie ich aktualności i zgodności z przepisami prawa zewnętrznego, przygotowywanie projektów ich aktualizacji, ewidencjonowanie wydanych wewnętrznych aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności Ośrodka,
   3) przygotowywanie projektów upoważnień Dyrektora Ośrodka lub projektów upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących działalności Ośrodka, rejestracja upoważnień
   i monitorowanie ich ważności,
   4) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej, rejestrowanie i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   5) monitorowanie, aktualizacja i współudział w ocenie realizacji zadań wyznaczających cele i zadania Ośrodka,
   6) współudział w prowadzeniu samooceny systemu kontroli zarządczej,
   7) współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka, ustalanie potencjalnych zagrożeń i współudział w zarządzaniu ryzykiem,
   8) opracowywanie opisów stanowisk pracy,
   9) przygotowywanie dokumentów dotyczących delegowania uprawnień i wyznaczenia dpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
   10) prowadzenie centralnej ewidencji umów cywilno – prawnych zawieranych przez Ośrodek,
   11) okresowe zastępstwa na stanowisku pracy ds. kadrowych w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
   a) zatrudniania, zmian w zatrudnieniu, wynagradzania, zwalniania z pracy,
   b) prowadzenia ewidencji czasu pracy,
   c) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

   5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

   1) Praca umysłowa, przy komputerze, wymagająca przemieszczania się między budynkami
   i po schodach.


   6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu sierpniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   7. Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny,
   2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
   4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
   Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
   9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
   10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
   skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   8. Informacje dodatkowe:


   1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
   do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
   do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
   3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
   się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
   przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
   kończącego służbę przygotowawczą.

   9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjno
   - Gospodarczej ” do dnia 16 września 2014r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
   „W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

 • Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
  realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
  uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) formularz_ofertowy
  2) Zapraszamy do złożenia oferty  INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  2014-08-25

  Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
  ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
  - poniedziałek 800 - 1600,
  - wtorek - piątek 730 - 1530

 • więcej ...
   Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   pomoc materialna przysługuje:
   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
   i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 456,00 zł.
   Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 6 Uchwały Nr LIII/652/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.
   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł źródła ich uzyskania, pomniejszoną o:
   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
   Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:
   - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak
   i motywacyjnym;
   - jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych;
   - wartości świadczeń w naturze;
   - świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
   - zasiłków celowych;
   - dochodu z powierzchni użytkowych rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
   Ponadto zgodnie z § 7 ww. Uchwały kwota stypendium szkolnego dla uczniów wynosi:
   1) 106,00 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł tj. 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
   o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
   2) 84,80 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -
   (456,00 zł) tj. 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
   28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
   z późn. zm.)
   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
   Stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, jednak zgodnie z § 9 pkt 3 i 4 ww. Uchwały stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, ponieważ stypendium dla uczniów:
   - wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego
   - dla których o stypendium wnioskują rodzice, którzy nie podjęli prac społecznie użytecznych, o których mowa w odrębnych przepisach
   - uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - jest przyznawane w formie wskazanej w decyzji, innej niż świadczenie pieniężne.
   Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków zostają wydane decyzję, w których zawarte są informacje na temat wysokości przyznanych świadczeń oraz sposobu
   i miejsca ich wypłat.

   Drugim ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
   z powodu zdarzenia losowego.
   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
   o charakterze edukacyjnym.
   Zasiłek szkolny jest pomocą nadzwyczajną, związaną z zaistniałym zdarzeniem losowym, natomiast stypendium szkolne jest właściwą pomocą mającą na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji.
   Zdarzenie losowe to zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli ucznia czy jego rodziców (opiekunów), które spowodowało, iż ten uczeń przejściowo znalazł się
   w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem będzie między innymi choroba ucznia czy też członka jego najbliższej rodziny (pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym).
   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 530 zł. Może być przyznany raz lub kilka razy
   w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM  Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

  2014-08-11

  Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim  Oszacowanie wartości zamówienia

  2014-08-11

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów praktycznych umiejętności - „magazynier z obsługa wózków widłowych” i „brukarz” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) Oszacowanie wartości zamówienia  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.

  2014-08-06

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  2014-07-31

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy

  2014-07-25

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. uczestników projektu systemnowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.
  Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub drogą mailową na adres:
  aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl

  Dołączone pliki:


  1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy  „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

  2014-07-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie
  wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w
  charakterze korepetytora w ramach projektu systemowego „Minimalizacja
  wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej
  integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej
  integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

  Dołączone pliki:


  1) „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacjizadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego

  2014-07-10

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) Oszacowanie wartości  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

  2014-07-09

  Numer ogłoszenia: 148687 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • więcej ...
   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 25 27, faks 91 416 25 08.
   Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.gryfino.pl

   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie..

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE 1. Wymiana stolarki okiennej PVC z szybą antywłamaniową z odzyskiem okien - 3,74 m2 2. Roboty rozbiórkowe - 44 m3 3. Zamurowanie otworów w ścianach - 8 m2 4. Montaż belek nadprożowych do 1,5 m - 9 kpl. 5. Uzupełnienie tynków wewnętrznych - 165 m2 6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z warstwą samopoziomującą pod płytki terakotowe - 290 m2 7. Posadzka z płytek terakotowych układanych na klej - 290 m2 8. Cokolik z kształtowników terakotowych na zaprawie klejowej o wy. 10 cm - 210 m 9. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z listwami PVC na załamaniach i wykończeniach - 36 m2 10. Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach wraz z zabezpieczeniem podłóg i stolarki - 800 m2 11. Wyrównanie ścian i sufitów gładziami gipsowymi dwuwarstwowo oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 840 m2 12. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych malowanych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - 23 m2 13. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych malowanych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą EI 60 - 2,5 m2 ROBOTY SANITARNE 1. Wykonanie bruzd na rurociągi wraz z betonowaniem po robotach montażowych - 90 m 2. Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm - 2 szt. 3. Wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. 15 mm z zaworami odcinającymi wraz z mocowaniem na konsoli - 2 kpl. 4. Rurociąg wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PE z przekładką aluminiową o śr. 25-12 mm wraz z izolacją oraz próbą szczelności - 90 m 5. Bateria umywalkowa - 4 szt. 6. Zawory czerpalne, płuczkowe - 3szt. 7. Urządzenie do podgrzewania wody o poj. 150 dm³ - 1 kpl. 8. Montaż rur kan. PVC o śr. 110 i 50 mm z łączeniem metodą wciskową w bruzdach lub obudowie - 10 m 9. Montaż umywalki z syfonem wraz z półpostumentem - 2 kpl. 10. Montaż umywalki z syfonem, półpostumentem dla niepełnosprawnych wraz z poręczami - 1 kpl. 11. Montaż ustępów kompakt - 1 kpl. 12. Montaż ustępów kompakt dla niepełnosprawnych wraz z poręczami - 1 kpl. 13. Montaż zlewozmywaka podwójnego z syfonem wraz z szafką zlewozmywakową - 1 kpl. 14. Rurociąg c.o. z rur miedzianych o śr. 15-20 mm wraz z izolacją oraz próbą szczelności - 12 m. 15. Montaż grzejnika stalowego dwupłytowego z zaworami termostatycznymi - 2 kpl. 16. Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego na dwupłytowy z zaworami termostatycznymi - 1 kpl. 17. Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej - 7,50 m2 18. Demontaż rur stalowych wodociągowych o śr. 25 - 15 mm - 12 m 19. Demontaż rur PVC i żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 110 - 32 mm - 10 m 20. Demontaż wpustów podłogowych wraz z zakorkowaniem - 5 kpl. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1. Demontaż i montaż istniejących opraw oświetleniowych przy robotach budowlanych - 40 kpl. 2. Demontaż i montaż istniejących gniazd wtyczkowych i włączników przy robotach budowlanych - 40 kpl. UWAGA! Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiał i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem równoważne...

   II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

   II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.2) ZALICZKI

   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   •wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   •wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   •oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   •opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   •aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   •aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   •aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   •wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   •nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3.2)
   •zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

   W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

   inne dokumenty

   dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy: 1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: a. termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowe), b. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, c. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, d. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawanych przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. e. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, f. nastąpił brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii; g. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, h. jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 3) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczności przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasada równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 4) Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.gryfino.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino..

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino, pok. nr 8..

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie
  2) SIWZ
  3) Specyfikacja techniczna B.S.
  4) Specyfikacja techniczna B.B.
  5) Przedmiar robót
  6) opis techniczny
  7) Projekt
  8) rys 1
  9) rys 2
  10) rys 3
  11) rys 4
  12) rys 5
  13) rys 6
  14) strona tyt.
  15) Platan inst co
  16) instalacja sanitarne rys 3
  17) instalacja sanitarne rys 2
  18) instalacja sanitarne rys 1
  19) instalacja sanitarne strona tyt.
  20) szacowanie wartości zamówienia  OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  2014-07-04

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 • więcej ...
   Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
   • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

   Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
   • rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
   • małżonka rodzica,
   • dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.
   Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, przy tym jej wydanie nie jest zależne od dochodu rodziny. Rodzice - mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności
   Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym, uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

   - Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.


   Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek
   * Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą przez tut. Ośrodek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 w siedzibie tut. Ośrodka mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, Wejście C, pokój 18
   * Przy składaniu w/w wniosku członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów następujących dokumentów:
   1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
   2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
   Należy jednak wskazać, że tut. Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

   Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
   Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

   Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
   Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
   Czym jest Karta Dużej Rodziny?
   • Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   • To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
   • Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
   Kto będzie mógł korzystać z karty?
   • Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin z co najmniej 3 dzieci.
   • Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu.
   • Karta jest wydawana imiennie każdemu członkowi rodziny.
   Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
   • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   • Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
   • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
   Jak zgłosić swoją firmę do programu?
   • Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl formularz dla firm.
   • Wypełnij go.
   • Wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl
   Szczegółowe pytania w sprawie Karty Dużej Rodziny prosimy kierować na adres:
   Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   00‐513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
   e- mail: info@mpips.gov.pl
   Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 10:00-12:00 pod następującymi numerami: 22 529-06-69, 22 529-06-83, 22 529-06-67
   (Informacja ze strony www.rodzina.gov.pl)

 • Dołączone pliki:


  1) KDR  ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

  2014-07-04

  w sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • więcej ...
   Na podstawie art. 110 ust. 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy
   społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598) oraz § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zarządzam, co następuje:
   § 1. Powierzam realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
   Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Bożenie Górak Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   Burmistrz
   Miasta i Gminy Gryfino
   Henryk Piłat   U Z A S A D N I E N I E

   Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizacja tego programu jest obowiązkiem gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do świadczeń z tego programu jest Karta Dużej Rodziny. Stosownie do przepisów § 5 i § 13 cytowanego rozporządzenia Kartę wydaje Burmistrz, bądź upoważniona przez niego osoba.
   Realizacja rządowych programów pomocy społecznej jest jednym z zadań wymienionych przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598). Ponieważ inne zadania z zakresu pomocy społecznej gminy Gryfino realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zasadne jest, aby również zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych było realizowane przez tę jednostkę.   DYREKTOR
   mgr Bożena Górak

 • Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie

  2014-07-02

  Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zapraszamy do złożenia oferty
  2) formularze ofertowy  OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  2014-07-02

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 • więcej ...
   Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
   • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

   Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
   • rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
   • małżonka rodzica,
   • dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.

   Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
   Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
   www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=4254&download=12906
   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
   https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 • Dołączone pliki:


  1) KARTA DUŻEJ RODZINY  Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

  2014-07-01

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

  Dołączone pliki:


  1) Załącznik nr 1
  2) Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny  Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  2014-07-01

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  Dołączone pliki:


  1) Zalacznik nr 1
  2) Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2014-07-01

  Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

 • więcej ...
   Organizację warsztatów złożonych z dwóch modułów tj.
   1.warsztatów z doradcą zawodowym oraz
   2. warsztatów z autoprezentacji, savior – vivre, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

 • Dołączone pliki:


  1) Oświadczenie o braku powiązań
  2) formularz_ofertowy
  3) Zaproszenie do złożenia ofety
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (28-87 z 87)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji