Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1015195

Aktualności


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-10-02

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na usługę zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działania Aktywna Integracja.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi transportu dla 8 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Harmonogram dyżurów

2020-10-02

Informujemy, że miesiącu październiku konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia odbędą się według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności ustalenia dokładnego terminu i godziny konsultacji - zapisów można dokonywać pod numerem telefonu : (91) 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Podczas trwania konsultacji obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2020-09-29

  Zamówienia do 30.000 euro

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

  2020-09-29

  Terminy spotkań z psychologiem
  październik 2020 – lipiec 2021

  czytaj całość publikacji "Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”"


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2020-09-18

  1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań aktywna integracja.

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

  Dołączone pliki:


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2020-09-18

  .Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022

  2020-09-14

  Gmina Gryfino stosując się do obowiązującego ustawodawstwa, realizując zadanie własne, opracowuje 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny.

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-09-14

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-09-14

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług psychologicznych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie.

  2020-09-03

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino oraz w Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Niepodległości 28, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie."

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

  2020-08-21

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

  2020-08-21

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

  Dołączone pliki:


  Unieważniam postępowanie

  2020-08-21

  Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

  czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie "


  Unieważniam postępowanie

  2020-08-21

  Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

  czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie"

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

  2020-08-19

  na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

  Dołączone pliki:


  Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

  2020-08-14

  Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

  Dołączone pliki:


  Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

  2020-08-14

  Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
  w woj. zachodniopomorskim

  Dołączone pliki:


  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

  2020-08-14

  OGŁOSZENIE
  WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

  czytaj całość publikacji "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa"


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2020-08-06

  na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

  2020-08-06

  że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, "

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

  2020-08-03

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 sierpnia 2020 roku wznawiamy konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia. Z uwagi na stan epidemii informujemy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy również o obowiązku zakrycia ust i nosa. W celu wyznaczenia terminu i godziny konsultacji udzielanych w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o kontakt telefoniczny
  pod numerem: 91 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze

  2020-07-31

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  2020-07-31

  na stanowisko Podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

  2020-07-29

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: doradcy zawodowego.
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług doradcy zawodowego dla uczestników projektu, który przeprowadzi warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

  2020-07-29

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

  2020-07-28

  na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywniej do celu!".

  2020-07-27

  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, a także podnosząca poziom ich aktywności społecznej.

  W ramach naszego projektu osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino mogą wziąć udział w ścieżce reintegracji społecznej, stworzonej zgodnie z ich potrzebami z pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa. Aby osiągnąć ten cel zaplanowano następujące działania:
  - aktywna integracja, w ramach której, odbędzie się cykl spotkań i zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem oraz pakiet kursów zawodowych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy,
  - działania środowiskowe, w ramach których uczestnicy projektu wraz z rodzinami mogą skorzystać z szeregu atrakcji takich jak: wyjazdy integracyjne, zabawy dla dzieci, pikniki rodzinne, warsztaty i wiele innych form zabaw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,

  Jeśli jesteś mieszkańcem naszej Gminy, chcesz zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu, poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, nabycie kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka .

  Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do OPS w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godz. pracy Ośrodka, wejście C. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem 91 416 25 27 wew. 133

  Termin rekrutacji do dnia 31.07 2020.

  Projekt realizowany w okresie 2 lat, w każdym roku po 15 osób.
  Projekt współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

  2020-07-06

  na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

  2020-06-30

  Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie miesiąca lipca konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku. O konsultacjach odbywających się w drugiej połowie miesiąca poinformujemy odrębnym komunikatem.

  Dołączone pliki:


  Opieka wytchnieniowa

  2020-06-30

  Opieka wytchnieniowa

  Dołączone pliki:


  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

  2020-06-23

  iż od dnia 1 lipca 2020r. wnioski o ustalenie prawa do n/w świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
  • Świadczenia „Dobry Start” („ Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS)
  • Świadczenia rodzinne ( Emp@tia )
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Emp@tia )

  czytaj całość publikacji "Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,"


  Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym

  2020-06-18

  Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym"

  Dołączone pliki:


  W dniu 12 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie nieczynny.

  2020-06-10

  Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dzień 12 czerwca br. został wyznaczony dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.


  Informacja dla osób potrzebujących wsparcia.

  2020-06-09

  Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT

  2020-06-07

  Szanowni Państwo,
  w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, iż od dnia
  08 czerwca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Ośrodka.
  Zalecaną formą załatwiania wszelkich spraw urzędowych pozostaje kontakt z wykorzystaniem komunikacji:

  czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


  KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

  2020-06-02

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach, tj.:

  czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"


  WAŻNA INFORMACJA

  2020-05-22

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 25.05.2020r. interesanci będą przyjmowani w punktach z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji