Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1029008

Aktualności


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-11-25

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-11-25

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2020-11-25

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20

logo


Harmonogram dyżurów - listopad

2020-11-05

Uprzejmie informujemy, że konsultacje telefoniczne specjalistów w miesiącu listopadzie odbywają się według załączonego harmonogramu. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27 wew. 124, 118 lub (91) 416 93 50.

Dołączone pliki:


Wynik postępowania - "Wymiana instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie"

2020-10-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na roboty budowlane pn.: „ Wymiany instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12, 74-100 Gryfino ”,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Firma „A’BELL” Spółka z o.o., ul. Półnicy 30/9, 80-177 Gdańsk
Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

czytaj całość publikacji "Wynik postępowania - "Wymiana instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie""

Dołączone pliki:


Zmiana harmonogramu dyżurów w Poradni Leczenia Uzależnień

2020-10-21

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega harmonogram konsultacji telefonicznych w Poradni Leczenia Uzależnień. Do 30 października obowiązuje plan dyżurów specjalistów terapii uzależnień zamieszczony w załączniku. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27, wew. 134, 137 lub 132.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2020-10-02

  1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na usługę zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działania Aktywna Integracja.

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-10-02

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi transportu dla 8 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-10-02

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Harmonogram dyżurów

  2020-10-02

  Informujemy, że miesiącu październiku konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia odbędą się według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności ustalenia dokładnego terminu i godziny konsultacji - zapisów można dokonywać pod numerem telefonu : (91) 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Podczas trwania konsultacji obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2020-09-29

   Zamówienia do 30.000 euro

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

   2020-09-29

   Terminy spotkań z psychologiem
   październik 2020 – lipiec 2021

   czytaj całość publikacji "Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”"


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2020-09-18

   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań aktywna integracja.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2020-09-18

   .Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022

   2020-09-14

   Gmina Gryfino stosując się do obowiązującego ustawodawstwa, realizując zadanie własne, opracowuje 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny.

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2020-09-14

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2020-09-14

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług psychologicznych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.„Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie.

   2020-09-03

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino oraz w Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Niepodległości 28, 74-100 Gryfino.

   czytaj całość publikacji "Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie."

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

   2020-08-21

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

   2020-08-21

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

   Dołączone pliki:


   Unieważniam postępowanie

   2020-08-21

   Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

   czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie "


   Unieważniam postępowanie

   2020-08-21

   Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

   czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2020-08-19

   na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

   2020-08-14

   Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

   Dołączone pliki:


   Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

   2020-08-14

   Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
   w woj. zachodniopomorskim

   Dołączone pliki:


   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

   2020-08-14

   OGŁOSZENIE
   WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

   w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

   czytaj całość publikacji "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa"


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2020-08-06

   na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

   2020-08-06

   że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, "

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

   2020-08-03

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 sierpnia 2020 roku wznawiamy konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia. Z uwagi na stan epidemii informujemy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy również o obowiązku zakrycia ust i nosa. W celu wyznaczenia terminu i godziny konsultacji udzielanych w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o kontakt telefoniczny
   pod numerem: 91 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze

   2020-07-31

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   2020-07-31

   na stanowisko Podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

   2020-07-29

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: doradcy zawodowego.
   Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług doradcy zawodowego dla uczestników projektu, który przeprowadzi warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

   2020-07-29

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
   Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2020-07-28

   na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywniej do celu!".

   2020-07-27

   Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, a także podnosząca poziom ich aktywności społecznej.

   W ramach naszego projektu osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino mogą wziąć udział w ścieżce reintegracji społecznej, stworzonej zgodnie z ich potrzebami z pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa. Aby osiągnąć ten cel zaplanowano następujące działania:
   - aktywna integracja, w ramach której, odbędzie się cykl spotkań i zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem oraz pakiet kursów zawodowych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy,
   - działania środowiskowe, w ramach których uczestnicy projektu wraz z rodzinami mogą skorzystać z szeregu atrakcji takich jak: wyjazdy integracyjne, zabawy dla dzieci, pikniki rodzinne, warsztaty i wiele innych form zabaw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,

   Jeśli jesteś mieszkańcem naszej Gminy, chcesz zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu, poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, nabycie kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka .

   Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do OPS w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godz. pracy Ośrodka, wejście C. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem 91 416 25 27 wew. 133

   Termin rekrutacji do dnia 31.07 2020.

   Projekt realizowany w okresie 2 lat, w każdym roku po 15 osób.
   Projekt współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2020-07-06

   na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

   2020-06-30

   Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie miesiąca lipca konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku. O konsultacjach odbywających się w drugiej połowie miesiąca poinformujemy odrębnym komunikatem.

   Dołączone pliki:


   Opieka wytchnieniowa

   2020-06-30

   Opieka wytchnieniowa

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji