Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino

Data publikacji: 2016-05-10

Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie gminnego program osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków.UWAGA!
Program wejdzie w życie już 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dla kogo program?
mieszkańcy Gminy Gryfino będące osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i ponoszący wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza powyżej 30 złotych

Jakie kryteria uprawniać będą do pomocy?
-250 % kryterium dochodowego tj. kwota 1585 zł /osoba samotna -200% kryterium dochodowego tj. kwota 1028 zł /na osobę w rodzinie

Jakie będą kwoty pomocy miesięcznej?
-30 % kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej tj. kwota 190,20 zł, -30 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej tj. kwota 154,20 zł, -50 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (łącznie) w przypadku 2 osób uprawnionych tj. kwota 257 zł, -60 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (łącznie) w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych tj. kwota 308,40 zł.

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
-wniosek (załącznik do programu),
-dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie potwierdzające wysokość dochodów rodziny, przy czym dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, -zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza potwierdzające przewlekłą chorobę ( zaświadczenie może być uwzględniane przy kolejnych wnioskach przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania) lub -w przypadku osób niepełnosprawnych -orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne, -oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej leki wydane na podstawie recepty, zawierającej : dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanych leków i ich cenę; -kserokopie recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze.

Gdzie składamy wnioski?
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12 w Gryfinie

Wnioski będą dostępne na stronie www.gryfino.pl www.ops.gryfino.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 o czym będziemy informować na bieżąco!
leki

Załączniki:

  1. Cel programu (plik doc 94KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej