Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

Data publikacji: 2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych
od narkotyków i ich rodzin . Konsultacje będą prowadzone 2 razy w miesiącu po dwie godziny
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
W ramach swoich obowiązków specjalista terapii uzależnień będzie miał za zadanie :
- prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii uzależnień

V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2018r. do grudnia 2018 r.

VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe - certyfikat specjalisty terapii uzależnień, - doświadczenie zawodowe, - fachowa wiedza z zakresu terapii uzależnień
- łatwość nawiązywania kontaktów,

VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi, - ewentualnie rekomendacje i referencje, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2016 poz.922 z późn. zm.), - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe

IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konsultacje-Terapeuta Uzależnień za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 15.01.2018 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
Podinspektor Justyna Łuczak - tel. 91 416 25-27 (wew. 132)


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień (plik pdf 79KB)
  2. Oferta - specjalista terapii uzależnień (plik docx 16KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej