Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie. Konsultacje będą prowadzone w 4 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w pierwsze cztery środy miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
- prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie

V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2018r. do grudnia 2018r.

VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe - certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - doświadczenie zawodowe, - fachowa wiedza z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób stosujących oraz doznających przemocy, rozwiązywania kryzysów w rodzinie, znajomość procedury Niebieskie Karty
- łatwość nawiązywania kontaktów,

VII. Wymagane dokumenty
- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922) na potrzeby związane z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe

VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe

IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konsultacje- Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
w terminie do 15.01.2018r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)
Podinspektor Justyna Łuczak - tel. 91 416 25-27 (wew. 132)


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik pdf 91KB)
  2. Oferta - specjalista ds. przemocy (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej