Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2018-11-02

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DAG.3301-14/2018
Uczestnicy postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie: Wymiana instalacji LAN elektrycznej
i oświetleniowej na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy
ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.W postępowaniu brało udział 3 Wykonawców:
1) ELTEC Sp. z o. o.
ul. Gdańska 3C, 70-660 Szczecin
Cena oferowana brutto: 92250,00 zł
2)INFART Piotr Krajewski
ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock
Cena oferowana brutto: 107 965,71 zł
3)PHU EL-SERWIS Mirosław Czechowski
ul. Lipowa 5, 74-320 Barlinek
Cena oferowana brutto: 153 750,00 zł
2.Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:
ELTEC Sp. z o. o.
ul. Gdańska 3C, 70-660 Szczecin
Uzasadnienie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium cena- 100%.
W/w Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert i złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 45KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej