Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Data publikacji: 2019-09-06

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych - Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

V. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: październik 2019 r. - grudzień 2019 r.

VI. Wymagania:

1) Kwalifikacje zawodowe.
2) Certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lub Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.
3) Doświadczenie w pracy terapeutycznej.
4) Łatwość nawiązywania kontaktów.
5) Mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy
w rodzinie.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

VIII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe


IX. Informacje dodatkowe:

1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Usługi terapeutyczne - DPS za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminiedo dnia 19.09.2019 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5) Informacji dotyczących naboru udziela:
Podinspektor Agnieszka Kraśniak - tel. 91 416 25 27 (wew. 134).Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 187KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej