Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2020-06-18

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. - 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
- 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie Treningowe - krok do samodzielności
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje o gotowości świadczenia usług w mieszkaniu treningowym w ilości 4 miejsc.
Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.
Informacji można zasięgnąć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
przy ul. Łużyckiej 12 lub telefonicznie: (91) 416 - 25 - 27 wew. 132.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 205KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej