Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

Data publikacji: 2020-08-06

że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.Do podstawowych obowiązków należeć będzie między innymi:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami,
- opieka higieniczna,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Mile widziane umiejętności:
- nawiązywania kontaktów,
- wysoka kultura osobista
- empatia,
- wrażliwość.

Wymagane wykształcenie minimum podstawowe, mile widziany kurs dla opiekuna.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia,

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia usług,
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, wejście C w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. nabór opiekun mieszkania (plik pdf 376KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej