Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Data publikacji: 2021-01-20

Gryfino, dnia 15 stycznia 2021 r.                                             

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia
14 grudnia 2020 r., w okresie od 14.12.2020 r. do 14.01.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Gryfino na temat projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Projekt Programu zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie www.gryfino.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie  www.bip.ops.gryfino.pl oraz dostępny był w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

W wyznaczonym terminie na konsultacje nie zgłoszono żadnych uwag, opinii
i wniosków do przedstawianego projektu dokumentu.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej