Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024.

Data publikacji: 2021-01-20

 

                                                                                                Gryfino, dnia 18 stycznia 2021 r.                               

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.169.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia
14 grudnia 2020 r., w okresie od 14.12.2020 r. do 14.01.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Gryfino
na temat projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024.

Projekt Programu zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie  www.bip.ops.gryfino.pl oraz dostępny był w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie.

W wyznaczonym terminie wpłynął jeden formularz zawierający uwagi, opinie wraz
z uzasadnieniem do przedstawianego projektu dokumentu. W załączniku Nr 1 Formularz uwag i wniosków ujęto zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

Zgłoszone uwagi i wnioski nie wpłynęły na konieczność wprowadzenia stosownych zmian w zapisach projektu dokumentu pn. ,,Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024”.

Zgodnie z § 11 pkt. 1 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu uchwałodawczego lub wykonawczego gminy.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1 Formularz (plik docx 24KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej