Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1006318

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2014-12-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
mediatora

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
mediatora

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino w szczególności zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
-prowadzenie mediacji
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
VI. Wymagania
-wykształcenie wyższe
-kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji
-doświadczenie zawodowe,
-fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
-łatwość nawiązywania kontaktów,

VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
-kopie świadectw pracy,
-ewentualnie rekomendacje i referencje,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40%
-kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Mediator” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela :
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji