Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1006390

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną

2012-04-10

Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na wykonanie usług rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

Celem usługi będzie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania dla 2 uczestników zgodnie z problemami zdrowotnymi uczestników:
- stwardnienie rozsiane
- niedowład czterokończynowy z powodu porażenia mózgowego, skolioza kręgosłupa.

Usługa ma zostać wykonana w okresie od kwietnia do 30 listopada 2012 r. w ilości co najmniej po 10 godzin zegarowych miesięcznie dla jednej osoby zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Do wykonania usługi Wykonawca powinien zapewnić personel o następujących kwalifikacjach:

1. wykształcenie fizjoterapeutyczne;
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych
3. znajomość dysfunkcji i problemów związanych z leczeniem

Mile widziane:
prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

1. dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia
2. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
4. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” do dnia 20.04.2012 r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Ul. Łużycka 12
sekretariat


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji