Menu główne

Licznik odwiedzin

863565

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

2019-08-09

X-XII 2019

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

2019-08-09

VII-IX 2019

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-08-08

Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

2019-08-02

realizacja programu

czytaj całość publikacji "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

Dołączone pliki:


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

2019-08-01

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Dołączone pliki:


Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2019-08-01

organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Dołączone pliki:


Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

2019-08-01

podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Dołączone pliki:


Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

2019-07-30"Opieka wytchnieniowa”

czytaj całość publikacji "Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-30

"Opieka wytchnieniowa”

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-07-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-19

na świadczenie usług psychologicznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-07-16

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-12

dot. organizacji kolonii socjoterapeutycznej

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-09

Gryfino dnia 04.07.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-07-09

Unieważnienie postępowania dot. naboru na świadczenie usług terapeuty w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

2019-06-29

IV-VI 2019

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-28

Gryfino dnia 28.06.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-06-26

Gryfino, 24.06.2019 r.

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami).

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 12-15 lat zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

czytaj całość publikacji " ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-25

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-06-21

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-17

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-10

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Catering dla 15 uczestników w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-05-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego dla 7 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
- Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-05-09

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU NA ŚWIADCZENIE DORADCY ZAWODOWEGO

2019-05-02

W związku z kończącym się terminem naboru na świadzcenie usług doradcy zawodowego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż termin składania dokumentów dotyczących naboru został przedłużony do dnia 13 maja 2019r.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-18

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ usługa

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-04-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
w Gryfinie”

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Życzenia

2019-04-15

logo

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia
miłości, radości i życzliwości
w gronie najbliższych,
ciepłego rodzinnego nastroju
oraz smakowitości i obfitości
na świątecznym stole

składają
Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-04-05

Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r. dotyczące zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-04-04

Umowa - zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym

2019-04-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
– 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje, że w mieszkaniu treningowym w miesiącu kwietniu 2019 r. pozostało 1 wolne miejsce.
Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym"


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności.

2019-04-04

Kwiecień 2019

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności. "


Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

2019-04-02

Gryfino, dnia 02.04.2019r.

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r.
projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
– 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie Treningowe – krok do samodzielności”
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłasza gotowość świadczenia usług w mieszkaniu treningowym w ilości 4 miejsc.

Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Informacji można zasięgnąć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pok. Nr 8 lub telefonicznie: (91) 416-25-27.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01

Gryfino dnia 01.04.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01

Gryfino dnia 01.04.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

2019-03-29

I-III 2019

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

2019-03-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-22

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-22

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Dni Wydawania Żywności:

2019-03-13

18.03.2019-22.03.2019

(poniedziałek-piątek)

W godzinach:

8:00-13:00


Informacja o wyborze oferty

2019-02-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia - dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty"

Dołączone pliki:


Terapeuta rodziny

2019-02-26

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

czytaj całość publikacji "Terapeuta rodziny"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-02-22

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-20

dot. naboru z dn.01.02.2019 roku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej
w Dębcach.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

2019-02-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Gryfino.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2019-02-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-05

dot. naboru z dnia 17 grudnia 2018 roku na świadczenie usług biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-02-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie”

2019-02-01

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna integracja.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie”"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-02-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01

dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01

dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-01-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-01-29

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

2019-01-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej

2019-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
w Gryfinie” zgodnej ze specyfikacją

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej "

Dołączone pliki:


Życzenia

2018-12-21

logo


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2018-12-18

przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2018-12-18

świadczenie usług terapeuty rodzinnego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2018-12-18

na świadczenie usług prawnych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2018-12-18

świadczenie usług specjalisty

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2018-12-18

na świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2018-12-18

świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

2018-12-03

link do strony www.efs.gov.pl

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-11-29

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Społecznych w Zespole do Spraw Organizacji Usług Społecznych

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Podziękowania

2018-11-22

Dzień Pracownika Służb Społecznych - podziękowania w załączeniu

Dołączone pliki:


Dzień Pracownika Socjalnego

2018-11-21

logo


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-11-02

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

2018-10-30

X-XII 2018

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-10-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, panel I „Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu”, panel II „Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” dla min. 30 osób w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-15

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (2 osoby), asystent osoby niepełnosprawnej z kursem masażu (3 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2018-10-15

Gryfino, dnia 15.10.2018r.

Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.10.2018r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 12.10.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymogów z zapytania ofertowego.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty

2018-10-12

1. Zamawiający: Gmina Gryfino, – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino woj. zachodniopomorskie
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Nazwa zamówienia: „Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej
na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy: ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie”.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

2018-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej."

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-09

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie debaty, spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań środowiskowych.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-05

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (1 osoba), dekarz-cieśla (1 osoba), asystent osoby niepełnosprawnej (3 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

2018-10-03

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Katarzyna Iwaniuk zamieszkała w miejscowości Gryfino.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-09-11

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

2018-09-09

VII-IX 2018

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-06

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-31

Gryfino dnia 30.08.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-08-21

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: kasy fiskalne wraz z fakturowaniem (1 osoba), pielęgnacja terenów zielonych (2 osoby) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu (2 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 5 osób z podaniem:
- harmonogramu kursów,
- kalkulacji kosztów danego kursu na osobę,
- łącznego kosztu wszystkich kursów.
Szacunkowa liczba godzin kursów:
zgodnie z Rozporządzeniem MEN (zajęcia praktyczne i teoretyczne), przy czym liczba godzin z zakresu danego kursu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-08-02

Gryfino, 02.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin objętych procedurą ,,Niebieskie Karty”. Terapia rodzinna będzie prowadzona w 10 rodzinach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania, 4 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2018-07-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekunki.

czytaj całość publikacji " OGŁOSZENIE"

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

2018-06-12

IV-VI 2018

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


"Dobry Start" dla ucznia

2018-06-07

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

czytaj całość publikacji ""Dobry Start" dla ucznia"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-06

Gryfino dnia 05.06.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny.

2018-05-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta rodziny.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny."

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty

2018-05-24

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 15 osób z uwzględnieniem kursu na: opiekuna osób starszych, pielęgnacja terenów zielonych i innych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

2018-05-18

Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

2018-05-11

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY "

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych

2018-05-11

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska
na jedno stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kraśniak zamieszkała
w miejscowości Gryfino.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” nr RPZP.07.06.00-32-K016/16 , dokonano wyboru oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

2018-03-28

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Dołączone pliki:


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

2018-03-10

I-III 2018

czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-03-09

Gryfino dnia 09.03.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

2018-03-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług koordynatora KIS, nie wpłynęła żadna oferta.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń

2018-03-09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Milena Szewczuk zamieszkała w miejscowości Gryfino

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

2018-02-26

Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału w projekcie „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja

2018-02-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego: świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych z dnia 02.02.2018r.

2018-02-09

Gryfino, dnia 09.02.2018 r.

Zakres zmian jest następujący:

Treść przed zmianą:
Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w każdym roku realizacji projektu.

Treść po zmianie:
Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w 2018 roku oraz 15 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12

2018-02-06

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

2018-02-06

Gryfino, 06.02.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynatora KIS.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu prawidłowego nadzoru i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-02-06

Gryfino, 06.02.2018 r.

Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r. dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 02.02.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

2018-02-02

Gryfino, 02.02.2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, ogłasza nabór na świadczenie usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2018-02-02

Gryfino, dn. 02.02.2018

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:

Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r.

2018-01-24

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

czytaj całość publikacji "ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r."

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2018-01-22

Gryfino, 22.01.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: luty 2018r. - grudzień 2019r.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

2018-01-19

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

Dołączone pliki:


Nowy projekt Gminy Gryfino SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE

2018-01-15

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Gryfino, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do udziału w projekcie pn. „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, dla każdego z uczestników.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie od 15.01.2018r. do 26.01.2018r. następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o przystąpieniu do udziału w projekcie (po zakwalifikowaniu, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy)
2. ankiety rekrutacyjnej

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godzinach 8-14.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 416-25-27 wew. 133.

Załączniki:
- ankieta rekrutacyjna
- oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Dołączone pliki:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT

2018-01-04

Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 – SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 508 600,00 zł.

czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT"


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 – terapia grupowa
Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 – terapia indywidualna
Wtorek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa
Środa w godz. 8.00 – 10.00 – terapia indywidualna
Środa w godz. 10.00 – 12.00 – terapia grupowa
Czwartek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 4 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w pierwsze cztery środy miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-12-20

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-11-17

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Na dworze coraz zimniej...

2017-11-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie we współpracy ze Strażą Miejską rozpoczął monitoring miejsc, w których znajdują się osoby bezdomne.

Ośrodek stale wspiera te osoby w tym trudnym okresie jesienno-zimowym, ale i TY możesz wesprzeć nas przynosząc do OPS rzeczy, które „zalegają” u CIEBIE w szafie, a mogłyby być jeszcze użytkowane przez inne osoby.
Poszukujemy ciepłej odzieży w postaci: kurtek zimowych, czapek, rękawiczek, szalików, obuwia zimowego, spodni, swetrów, ciepłej bielizny i innej odzieży typowo zimowej.

Rzeczy można dostarczyć do Ośrodka w każdy poniedziałek od godziny 14:30 do 16:00.
Siedziba: ul. Łużycka 12, Gryfino (w podwórku wejście C)

Pytania można kierować pod numerem telefonu 91-416-25-27 wew. 133

Z góry dziękujemy!


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2017-11-08

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017, Gmina Gryfino ponownie będzie prowadziła nieodpłatną dystrybucję żywności.

czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT !!!

2017-10-11

W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.10.2017 r. przekazujemy informacje dotyczącą szczegółów pomocy dla osób, które poniosły straty materialne w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5-6 października br.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem 91 416 20 11 wew. 333.


*Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:
- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

2017-10-03

Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

2017-10-02

w sekcji usług społecznych spośród złożonych aplikacji do konkursu nie została wybrana żadna oferta.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2017-09-04

Lokalne Centrum Wolontariatu w Gryfinie zaprasza osoby chętne do podjęcia wolontariatu oraz placówki zainteresowane współpracą z wolontariuszami na” Dzień Otwarty”, który odbędzie się 8 września 2017r. o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 8. Więcej informacji pod nr tel. 607-770-443. Inicjatywa realizowana jest przez Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. ZAPRASZAMY

Dołączone pliki:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM.

2017-08-29

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYPOMINAMY, O SKŁADANIU WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ NA NOWY OKRES 2017/2018.

czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-08-18

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wynikach naboru

2017-08-17

Ogłoszenie w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

2017-08-14

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

Dołączone pliki:


TYDZIEŃ TOLERANCJI I PRZYJAŻNI

2017-08-14

Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. „Tydzień Przyjaźni i Tolerancji”. W tym roku szkolnym, kolorowy tydzie odbył się pod hasłem „Stop agresji i przemocy”. W ramach podejmowanych działań, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach 0 – VI poswięcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy szkolnej poświęcone przyjaźni, życzliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowaniu praw innych ludzi. W szkole organizowane były również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.


ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

2017-08-14

W związku z organizacją ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet pt. ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD po raz drugi Gmina Gryfino włączyła się w tą zacną inicjatywę i w dniu 14 lutego 2017 r. na Gryfińskim Nabrzeżu osoby zainteresowane i wspierające akcję zatańczyły a tym samym wsparły i zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn co było hasłem przewodnim tegorocznego tańca.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-07-28

Informacja w załączeniu.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-07-28

Informacja w załączeniu.

Dołączone pliki:


500 +

2017-07-26

logo


www.mpips.gov.pl/plakat500plus

www.mpips.gov.pl/Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

www.mpips.gov.pl/Informator "Rodzina 500 plus"


KOMUNIKAT !!!

2017-07-26

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK RODZINNY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017R.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-07-24

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

2017-07-14

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy"

Dołączone pliki:


Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!

2017-07-07

Mieszkanie treningowe jest już prawie gotowe aby pierwsze osoby zamieszkały w nim. Obecnie zakończyły się prace adaptacyjno-remontowe, a teraz rusza kolejny etap wyposażenia mieszkania w niezbędne sprzęty.
Trwa rekrutacja do projektu, wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie www.ops.gryfino.pl.
Mieszkanie zostało przekazane przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, który odpowiedzialny jest za realizację projektu pn." Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6.
Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

  2017-06-14

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

  2017-06-14

  I. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  2017-06-14

  Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.05.2017r.

  Dołączone pliki:


  Trwają prace adaptacyjno – remontowe mieszkania treningowego

  2017-06-01

  Trwają prace adaptacyjno – remontowe mieszkania treningowego
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” trwają prace adaptacyjno – remontowe, które zakończą się w miesiącu czerwcu. W lipcu zakładamy wyposażenie mieszkania. Już wkrótce efekty…


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

  2017-06-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

  2017-05-26

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

  2017-05-26

  I. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt

  2017-04-28

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 - MIESZKANIE TRENINGOWE – KROK DO SAMODZIELNOŚCI. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt "


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-04-06

  na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-04-06

  na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

  2017-03-17

  Zaproszenie do złożenia oferty

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

  Dołączone pliki:


  SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

  2017-03-17

  UWAGA
  SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
  W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
  INFORMUJE IŻ, OD DNIA 01-04-2017R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW.

  GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
  OD 8:00 DO 14:00


  W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH PO GODZINIE 14:00 NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO


  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

  2017-03-17

  UWAGA

  czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)"


  Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

  2017-03-17

  Zaproszenie do złożenia oferty

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

  Dołączone pliki:


  Projekt „ Kwalifikacje kluczem do sukcesu”

  2017-03-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że Stowarzyszenie „Synergia” oraz Stowarzyszenie „Educare” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18+ zamieszkujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego tj. na obszarze gmin: Szczecin, Stare Czarnowo, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Świnoujście, Gryfino, Goleniów, Stepnica, Stargard oraz Kobylanka.

  W ramach projektu osoby, które posiadają niepotwierdzone kwalifikacje zawodowe np. doświadczenie w zawodzie, jednakże bez ukończonej szkoły itp. mogą uzyskać bezpłatnie tytuł czeladnika i mistrza w jednym z wielu zawodów gastronomicznych, mechanicznych, budowlanych, elektromechanicznych, kamieniarskich, stolarskich oraz rękodzielniczych np. jubiler, złotnik, krawiec, fryzjer itp.

  Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz egzaminów zawodowych, a także bezpłatne materiały szkoleniowe, a w razie konieczności dojazdu zwrot kosztów.

  Każda osoba zainteresowana proszona jest o bezpośredni kontakt:

  Stowarzyszenie „Synergia”
  ul. Reduty Ordona 58/8, 71- 202 Szczecin
  Tel.91 307 07 22
  biuro@synergiaszczecin.pl
  www.synergiszczecin.pl


  Pomoc Żywnościowa

  2017-03-12

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

  Dołączone pliki:


  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

  2017-03-01

  Uchwałą NR XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

  Dołączone pliki:


  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

  2017-03-01

  Uchwałą NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

  Dołączone pliki:


  Kolejny etap projektu

  2017-03-01


  Szanowni Państwo,
  W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” informujemy, że z dniem 01 marca 2017r.
  zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.
  Wnioski o pomoc społeczną należy składać w Punkcie Pierwszego Kontaktu.
  Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej oraz odpowie na inne Państwa pytania.
  Po złożeniu wniosku pracownik socjalny z danego rejonu skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej.
  Sposób załatwiania pozostałych spraw nie ulega zmianie.

  Wnioski i uwagi dotyczące nowego sposobu pracy Ośrodka prosimy zgłaszać w sekretariacie.

  Punkt Pierwszego Kontaktu znajduje się na parterze budynku.
  Dnia 1 marca br. dyżur pełni starszy pracownik socjalny Mirosława Bauer.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   2017-02-22

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nadal prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

   czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

   Dołączone pliki:


   Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

   2017-02-16


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” do 30.09.2018 r.

   Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

   czytaj całość publikacji "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

    2017-02-06

    I. Forma zatrudnienia:
    1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
    2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

    2017-02-02

    Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

    2017-01-20

    I. Zamawiający:
    Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

    2017-01-12

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    II. Liczba miejsc: 1

    III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

    IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
    1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
    2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

    2017-01-12

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

    III. Cel i zakres wykonywania zadań:
    Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
    wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

    2017-01-03

    I. Forma zatrudnienia:
    1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
    2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

    Dołączone pliki:


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

    2016-12-20

    Podprogram 2016.
    Żywność przekazywana jest z CARITASU Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, który w Podprogramie 2016 pełni funkcje organizacji partnera regionalnego.

    czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

     2016-12-19

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

     2016-12-19

     Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
     specjalisty terapii uzależnień

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

     2016-10-12

     na organizację 2 szkoleń miękkich na potrzeby zadania realizowanego w ramach Projektu Współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

     2016-08-31

     Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyjmowane będą od 1 września 2016 r. - do 15 września 2016 r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2016 r. Wniosek , który zostanie złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.

     czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 "

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku podinspektora w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

     2016-08-30

     OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


     informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z pośród zakwalifikowanych kandydatów.


     Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
     W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom posiadanej wiedzy kandydatów jest niewystarczający i nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku, za wyjątkiem jednej osoby, która z kolei nie akceptowała proponowanych warunków zatrudnienia.

     Dołączone pliki:


     OGŁOSZENIE O NABORZE

     2016-07-25

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

     Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

     Dołączone pliki:


     HARMONGRAM CAL LIPIEC 2016

     2016-07-08

     Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ma przyjemność zaprosić dzieci na wakacyjne spotkania.

     Dołączone pliki:


     Ogłoszenie o naborze

     2016-06-13

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

     Dołączone pliki:


     Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!

     2016-06-03

     Informujemy, że w dniu 03.06.2016 r. została opublikowana uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie dotycząca przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino.
     Program ruszy od dnia 20.06.2016 r. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12.

     czytaj całość publikacji "Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!"

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

     2016-06-03

     Kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

     czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

     Dołączone pliki:


     Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

     2016-06-03

     Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

     Dołączone pliki:


     Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej

     2016-05-24

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
     Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015 poz. 2164/.

     czytaj całość publikacji "Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej "

     Dołączone pliki:


     Jabłka w ramach programu

     2016-05-17

     Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzyma bezpłatne jabłka.
     Jabłka te Ośrodkowi przekaże Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie we współpracy ze Szczecińską filią Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w ramach Programu "Embargo" Agencji Rynku Rolnego.
     W związku z powyższym dnia 18 maja o godz. 13:30 w Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gryfina, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uczestnikami spotkania skontaktuje się pracownik socjalny.
     Spotkanie połączone będzie z prezentacją medialną pt. „18 powodów dla których warto jeść jabłka” oraz udostępnieniem ciekawych przepisów kulinarnych.
     Mamy nadzieję, że zachęci ona rodziny do regularnego spożywania tak zdrowego produktu.

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2016-05-12

     Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

     Dołączone pliki:


     Harmonogram zajęć CAL maj 2016

     2016-05-11

     Harmonogram zajęć CAL maj 2016

     Dołączone pliki:


     Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino

     2016-05-10

     Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie gminnego program osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków.

     czytaj całość publikacji "Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

     2016-04-13

     Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

     Dołączone pliki:


     Harmonogram CAL-kwiecien 2016

     2016-04-11

     Poniżej zamieszczamy harmonogram CAL.

     Dołączone pliki:


     Jak złożyć wniosek on-line -"Rodzina 500 plus"

     2016-04-01

     Poniżej zamieszczamy link do strony pod którym można uzyskać niezbędne informacje na temat możliwości złożenia wniosku on-line:
     http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/


     Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino/ kolejny komunikat

     2016-03-18

     logo


     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
     publikuje na stronach: www.gryfino.pl i www.ops.gryfino.pl niezbędnik, który ułatwi
     wypełnienie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
     rozszerzone informacje na temat realizacji Programu Rodzina 500+ w Gminie
     Gryfino.
     Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w sprawie złożenia wniosku
     zapraszamy dnia 23.03.2016 r. do Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie od 16:00
     do 18:00.

     Dołączone pliki:


     Informacja o wynikach naboru Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentayjnych

     2016-03-17

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Szymczuk zamieszkała w miejscowości Choszczno.

     Dołączone pliki:


     Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino

     2016-03-16

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że druki wniosków o ustalenie
     prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w siedzibie Sekcji Świadczeń
     Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
     Ponadto w załączeniu przekazujemy druk wniosku oraz dwa przykłady prawidłowo
     wypełnionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

     Przykład 1:
     Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
     i kolejne dziecko, spełniająca kryterium dochodowe.

     Przykład 2:
     Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i
     kolejne dziecko (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

     WAŻNE:
     Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w kwietniu wydłużyła czas pracy w
     każdy poniedziałek do godziny 18:00, wnioski będą również przyjmowane w dwie
     soboty miesiąca tj. 09 i 23.04 od godziny 09:00-14:00.
     Ponadto dnia 23.03.2016 r. od 16:00 do 18:00 pracownicy Ośrodka Pomocy
     Społecznej będą pełnić dyżur w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej (ul.
     Sprzymierzonych 8), podczas którego będą udzielali niezbędnych informacji na
     temat świadczenia wychowawczego.

     PRZYPOMINAMY:
     Wnioski należy składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.
     Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. zostaną rozpatrzone w
     terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

     Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
     http:​//www.​mpips.​gov.​pl/aktualnosci-wszystkie/rodzi​na-500-plus/art,7757,​poznaj-program-rodzina-500-plu​s-czesc-ii.html​

     Materiały do pobrania:
     Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195):
     http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/du/2016/195/1​

     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
     2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie
     wychowawcze
     (Dz. U. z 2016r. poz. 214):
     http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/DU/2016/21​

     Dołączone pliki:


     Program

     2016-03-07

     REALIZACJA :
     Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Gryfino odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej /Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (budynek pod Platanem)

     czytaj całość publikacji "Program "

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM CAL - MARZEC 2016

     2016-03-07

     Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc marzec.

     Dołączone pliki:


     Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej

     2016-03-07

     Za nami kolejny aktywny miesiąc w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. Przez cały luty realizowaliśmy zarówno zajęcia stałe, jak i te o charakterze jednorazowym.

     czytaj całość publikacji "Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej"


     Informacja dla kombatantów

     2016-02-26

     Szanowni Państwo

     Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

     Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.1206 ze zm.)


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2016-02-25

     1. Stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2016-02-22

     Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

     Dołączone pliki:


     Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. „KRYZYS W ZWIĄZKU”

     2016-02-19

     Spotkanie odbędzie się dnia 11.03.2016r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 (hotel pod Platanem) w godz.16.00- 20.00


     Nie ma związków idealnych, a kryzysy w związkach wbrew pozorom częstosą niezmiernie ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku.

     Aby zweryfikować te i inne ważne informacje na temat związków serdecznie zapraszamy na 4 godzinne spotkanie. Spotkanie adresowane jest zarówno do wszystkich, którzy chcą udoskonalić swój związek jak i do tych, którzy pracują z rodzinami będącymi w kryzysie.

     czytaj całość publikacji "Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. „KRYZYS W ZWIĄZKU”"


     Finał akcji One Bilion Rising

     2016-02-15

     W dniu 14.02.2016r na Gryfińskim nabrzeżu odbył się finał akcji One Bilion Rising/ w języku polskim nazwa akcji Nazywam się Miliard. W roku 2016 w ramach akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland przede wszystkim nagłaśniano problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn. Gmina Gryfino w roku 2016 po raz pierwszy włączyła się w tak zacną akcję. Już od grudnia 2015r. Pani Żaneta Pasternak wspierając inicjatywę uczyła wszystkie chętne osoby kroków tańca. Próby odbywały się w Centrum Aktywności Lokalnej. Akcja zorganizowana została przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino oraz Kongresem Kobiet. W akcji wzięło udział ponad 100 osób, mamy nadzieję, iż w roku 2017 do akcji przyłączy się jeszcze więcej osób, do czego zachęcamy. Dziękujemy serdecznie Pani Żanecie Pasternak za naukę kroków, dziękujemy również innym za pomoc techniczną w przygotowaniu akcji.


     ZBIERAMY NAKRĘTKI

     2016-02-11

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został otworzony punkt zbierania nakrętek dla Piotrusia Wróbel, który walczy z siatkówczakiem obuocznym – złośliwym nowotworem dziecięcym.

     Nakrętki w każdej ilości można dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 w godzinach od 7/30 do 15/30 od wtorku do piątku oraz od 8 do 16 w poniedziałki.

     Istnieje możliwość dostarczenia nakrętek w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
     Kontakt Monika Parzych – Malawska tel. 504-557-618 lub 091 416 -25 -27 wew. 121.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM CAL - LUTY 2016

     2016-02-03

     Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc luty.

     Dołączone pliki:


     Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej

     2016-02-03

     Styczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie nie należał do nudnych. Luty w CAL-u zapowiada się nie mniej emocjonująco. Zaplanowano kolejne atrakcje dla mieszkańców Gminy Gryfino

     czytaj całość publikacji "Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej"


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

     2016-02-03

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     „ŻYWY WOLONTARIAT” 2015

     2016-01-14

     NOMINOWANI DO NAGRODY, KTÓRYM KAPITUŁA KONKURSU PRZYZNA TYTUŁ „WOLONTARIUSZ ROKU 2015 GMINY GRYFINO”

     Dołączone pliki:


     harmonogram CAL/ styczeń

     2016-01-12

     Przedstawiamy harmonogram CAL na miesiąc styczeń.

     czytaj całość publikacji "harmonogram CAL/ styczeń "

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny.

     2015-12-17

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino
     II. Forma zatrudnienia:
     Umowa o świadczenie usług

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny."

     Dołączone pliki:


     OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE, INFORMUJE ŻE W DNIU 18-12-2015 R. NASTĄPI WYŁĄCZENIE PRĄDU I BRAK MOŻLIWOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ TELEFONICZNIE Z OŚRODKIEM W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30 UTRUDNIENIA BĘDĄ SPOWODAWNE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI PRACAMI REMONTOWYMI.

     2015-12-16

     Za utrudnienia przepraszamy.


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

     2015-12-10

     I. Zamawiający:
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Łużycka 12
     74-100 Gryfino

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

     Dołączone pliki:


     WARSZTATY W CAL DLA DZIECI

     2015-12-09

     Centrum Aktywności Lokalnej i Gryfiński Dom Kultury serdecznie zapraszają dzieci do udziału w warsztatach podczas, których samodzielnie wykonają świąteczny prezent dla rodziców.
     Szczegóły na plakacie!
     Zapraszamy!

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM CAL- GRUDZIEŃ 2015

     2015-12-09

     PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM NA MIESIĄC GRUDZIEŃ O POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

     2015-12-08

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

     2015-12-08

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

     Dołączone pliki:


     Spotkanie dla sołtysów

     2015-12-08

     Dnia 19.11.2015r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gryfino dla sołtysów jak i innych osób chętnych z terenów wiejskich. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
     Celem spotkania było utworzenie grupy liderów, którzy będą wyposażeni w specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która posłuży edukacji, pomocy, zapewnieniu wsparcia mieszkańcom danych miejscowości jak również przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska jakim jest przemoc.
     Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, uzyskaniu informacji na temat aspektów prawnych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie jak również uzyskaniu informacji na temat procedury Niebieska karta. Ponadto zapoznaliśmy przybyłych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które najczęściej są osobami doświadczającymi przemocy. Omówiono kwestię uzależnienia od alkoholu, jak i możliwości poddania osoby nadużywającej alkohol leczeniu odwykowemu.
     Dziękujemy za przybycie sołtysom miejscowości Żórawie, Steklinko oraz Czepino. Żałujemy, że inni sołtysi nie mogli przybyć na spotkanie mimo tak ważnej kwestii jaką jest przemoc w rodzinie. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie przybędzie więcej osób, które zaangażują się w walkę z przemocą w swoich miejscowościach.

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

     2015-12-08

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

     Dołączone pliki:


     Spotkanie superwizyjne

     2015-12-08

     SPOTKANIE SUPERWIZYJNE pt: „ Wsparcie, poradnictwo oraz superewizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

     W dniu 23.06.2015 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Sprzymierzonych 8
     w Gryfinie odbyło się spotkanie superwizyjne dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pt: „ Wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” w spotkaniu wzięło udział 6 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i 5 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
     Superwizja, której nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, skierowana została
     do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z osobami dotkniętymi i stosującymi przemoc. Także i tym razem grono pracowników socjalnych i służb mundurowych z gminy Gryfino, podczas kilkugodzinnego spotkania wymieniło się doświadczeniami, wątpliwościami a także pomysłami, jak skutecznie docierać z pomocą drugiemu człowiekowi. Poprzez wzajemne przemyślenia, wspólne zastanowienie się nad źródłem trudności, szukano istoty problemu, co niewątpliwie zaowocowało nowymi rozwiązaniami i pomysłami.

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

     2015-12-08

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

     Dołączone pliki:


     Konkurs "Żywy Wolontariat"

     2015-12-08

     serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Żywy Wolontariat”. Jest to pierwsza edycja konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy po tym jak przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w 2014 r. powstało Lokalne Centrum Wolontariatu.
     ZARZĄDZENIE Nr 0050.158.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Żywy wolontariat”

     czytaj całość publikacji "Konkurs "Żywy Wolontariat""

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

     2015-12-07

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny . "

     Dołączone pliki:


     ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „NAZYWAM SIĘ MILIARD”

     2015-11-30

     WYRAŹ SPRZECIW WOBEC PRZEMOCY TAŃCEM!!!

     Więcej informacji:
     http://www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/

     czytaj całość publikacji "ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „NAZYWAM SIĘ MILIARD”"

     Dołączone pliki:


     Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w sekcji Finansowo - Księgowej

     2015-11-25

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Smulska zamieszkała w miejscowości Gryfino.

     Dołączone pliki:


     Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

     2015-11-24

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Sokołek zamieszkały w miejscowości Widuchowa.

     Dołączone pliki:


     ZARZĄDZENIE NR 0003 - 35 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2015r.

     2015-11-19

     w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

     Dołączone pliki:


     Ogłoszenie o otwartym naborze

     2015-11-10

     Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu pn. „Dzienny Dom Senior - WIGOR” który realizowany jest na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020.

     czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o otwartym naborze"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM CAL- LISTOPAD

     2015-11-10

     Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Listopas. Gorąco zapraszamy.

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino

     2015-11-05

     Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino.
     Szczegóły dotyczące zlecenia zawarte są w załącznikach. Termin składania ofert: 16 listopad 2015r. do godziny 12:00
     Oferty należy złożyć w sekretariacie na ul. Łużyckiej 12 74-100 w Gryfinie I piętro pok. Nr 8. Faxem pod nr. 91 416 25 27, pocztą lub na adres email opsgryfino@ops.gryfino.pl

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr Tel. 914162527 u Pani Ewy Grabowsiej-Macuk

     Z poważaniem
     Ewa Grabowska-Macuk

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

     2015-10-28

     1. Stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy"

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2015-10-27

     Stanowisko pracy: Kasjer w Sekcji Finansowo - Ksiegowej

     Dołączone pliki:


     Zostań Wolontariuszem

     2015-10-06

     JEŻELI CHCESZ:
     -CIEKAWIE SPĘDZAĆ WOLNY CZAS
     -POZNAĆ NOWYCH PRZYJACÓŁ
     - PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI
     - COŚ ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU
     - ZDOBYC DOŚWIDCZENIE ZAWODOWE
     - POMÓC INNYM…

     czytaj całość publikacji "Zostań Wolontariuszem"

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM CAL- PAŹDZIERNIK

     2015-10-05

     Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Październik. Gorąco zapraszamy.

     Dołączone pliki:


     Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

     2015-09-30

     Informacja znajduje się w załączniku

     Dołączone pliki:


     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino

     2015-09-30

     Przedmiot sprzedaży:
     - Samochód osobowy powypadkowy marki – Volkswagen Transporter T4, rok produkcji 1997, pojemność silnika – 2461 cm3/75 kW,(102 KM) rodzaj paliwa - olej napędowy, kolor powłoki lakierowej – zielony, nr rej. ZGR A067, przebieg 318153 km.

     czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino"


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2015-09-29

     Referent w Sekcji Pomocy Społecznej

     Dołączone pliki:


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     2015-09-15

     Stanowisko pracy: referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

     czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

     Dołączone pliki:


     Relacja z II Rajdu Pieszego Wolontariuszy i Sympatyków Wolontariatu

     2015-09-15

     Piękna słoneczna pogoda, wspólna zabawa i serdeczne powitanie
     w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach- tak w kilku słowach można podsumować
     II Rajd Pieszy Wolontariuszy i Sympatyków Wolontariatu.
     W dniu 10 września 2015 r. wyruszyliśmy o godzinie 9
     z placu Księcia Barnima I w Gryfinie do Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
     Zebrani uczestnicy Rajdu z niecierpliwością czekali na atrakcje dnia.
     W serdecznej atmosferze i blasku słońca rozpoczęliśmy naszą wędrówkę.
     Wzbudzaliśmy zaciekawienie przechodniów i kierowców zatrzymujących się przed bardzo liczną grupą uczestników Rajdu.
     Przygotowane na te okazję zagadki i angażujące zabawy bardzo urozmaiciły nasza wędrówkę.
     Malowniczą trasą przez Żabnicę bez problemów dotarliśmy po ok. 3 godzinach
     do kresu naszej wędrówki.
     W Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zastała nas miła niespodzianka.
     Na polanie przed Domem mieszkańcy i pracownicy DPS czekający na uczestników Rajdu.
     Po powitaniach i krótkim odpoczynku czekała na nas grochówka, kiełbaski z ogniska i liczne smakołyki. Uczta biesiadna w pełnej krasie.
     Posileni, po trudach wędrówki mieliśmy jeszcze siłę, wymienić się doświadczeniami z pracy wolontarystycznej oraz bawić się do późnego popołudnia.
     Na zakończenie wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali Dyplom Wolontariusza i Sympatyka Wolontariatu uczestniczącego w II Rajdzie Pieszym.
     Kto nie był niech żałuje, ale pociesze Was, za rok kolejny Rajd, na którym będziemy bawić się równie dobrze. Mam nadzieję, że nie zabraknie nikogo kto lubi piesze wędrówki.
     Do zobaczenia za rok!

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...

     Dołączone pliki:


     Uwaga

     2015-09-11

     Do dnia 15 września br. należy składać wnioski o stypendium szkolne ( w uzasadnionych przypadkach wniosek można również złożyć po tym terminie).
     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.
     Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 456 zł na osobę. (od października 2015 kwota ta wzrasta do 514 zł).
     Stypendia szkolne przyznawane są na wniosek rodziców albo wniosek pełnoletniego ucznia.
     Wniosek w sprawie stypendium powinien zawierać m. in. informację o dochodach (zaświadczenia lub odpowiednio oświadczenia ).


     OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

     2015-08-21

     Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji:
     OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
     Jeśli posiadasz niepotrzebne już artykuły szkolne, książki, plecaki, piórniki, mundurki, ubrania, pościel do przedszkola itp. i chciałbyś przekazać je dalej - przyjdź w dniach od 24.08.-27.08.2015 r. do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul.
     Sprzymierzonych 8 (budynek pod Platanem) w godzinach od 09:00 do 15:30 i je pozostaw

     Finał akcji odbędzie się
     w dniu 27.08.2015r.
     w godz. od 15.30 do 17.30
     w CAL

     Podczas finału akcji nieodpłatnie będzie można wybrać/wymienić potrzebną dla siebie rzecz

     Informacje dodatkowe: 607-770-443

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Rajd Pieszy Wolontariuszy

      2015-08-21

      Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej ma ogromną przyjemność zaprosić wolontariuszy i sympatyków wolontariatu z naszego miasta i okolic na RAJD PIESZY WOLONTARIUSZY, który odbędzie się 10 września br.

      czytaj całość publikacji "Rajd Pieszy Wolontariuszy"

      Dołączone pliki:


      WAKACJE W CAL - druga edycja

      2015-08-04

      Informujemy, że "Wakacje w CAL" mają swoją drugą edycję i odbywać się będą od dnia 17.08.2015 r. do 21.08.2015 r. w godzinach od 09:00-14:00. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci od 5-12 lat będące mieszkańcami Gminy Gryfino, które nie korzystały z tej formy w pierwszym terminie realizacji warsztatów.

      Udział jest całkowicie bezpłatny, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji. Zakwalifikowanych zostanie 10- ro dzieci.Rekrutacja trwa od 04.08.2015 r. do 11.08.2015 r.

      Deklaracja i regulamin dostępne w załączeniu na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 oraz w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 04.08.2015 r.

      Dołączone pliki:


      Certyfikat „Dobry Wolontariat” dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

      2015-07-06

      Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie z dniem 19 czerwca 2015 r. uzyskało certyfikat „Dobry Wolontariat”.

      Certyfikat jest potwierdzeniem profesjonalnej oraz przyjaznej współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami przez nasze Centrum.

      czytaj całość publikacji "Certyfikat „Dobry Wolontariat” dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie."

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      Wakacje w Cal

      2015-06-30

      Informujemy, iż w terminie od 13.07.2015 do 17.07.2015 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 odbywać się będą warsztaty twórczości dla dzieci w wieku od 5-12 lat pn.„Wakacje w CAL”

      W warsztatach będzie mogło uczestniczyć 10 pierwszych osób(dzieci)- mieszkańców Gminy Gryfino, których opiekunowie od 30.06.2015 r. do 07.07.2015 r. złożą pisemną deklarację uczestnictwa dziecka w warsztatach.

      Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

      O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji.


      Deklaracja i regulamin dostępne będą na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 i w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 30.06.2015 r.

      Zajęcia są bezpłatne, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie.

      Serdecznie zapraszamy!

      Dołączone pliki:


      Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino.

      2015-06-29

      Ośrodek - prowadzi też stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych.
      Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie ustanowienie opieki dla osoby zamieszkałej na terenie miasta lub gminy Gryfino, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami z bazy, wskażę sądowi kandydatów na opiekuna prawnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

      czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino."

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie CAL

      2015-06-29

      Informujemy, że w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie w niżej wymienionych terminach będziecie mogli Państwo skorzystać z porad pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą do Państwa dyspozycji od godziny 11:00 do 15:30.
      Dnia 30.06.2015 – Przewodnicząca Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności udzieli Informacji na nurtujące pytania w zakresie orzecznictwa, kart parkingowych itp.
      Dnia 02.07.2015- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przybliży tematykę związaną z usługami opiekuńczymi, procedurami dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz ogólnymi informacjami na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym.
      Serdecznie zapraszamy!


      Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego

      2015-06-22

      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

      czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego"

      Dołączone pliki:


      Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

      2015-06-08

      Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-13 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

      w załączniku całość zaproszenia do złożenia oferty

      Dołączone pliki:


      ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r.

      2015-06-02

      w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

      czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r."

      Dołączone pliki:


      Harmonogram CAL

      2015-06-01

      W załączeniu przekazujemy harmonogram CAL na miesiąc czerwiec 2015, o pozostałych działaniach będziemy informować na bieżąco.

      Dołączone pliki:


      Z dniem 01.06.2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zakończył realizację zadań wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny.

      2015-06-01

      - Powyższe zadanie od miesiąca czerwca br. realizowane jest przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (ul. Sprzymierzonych 8 - Budynek „Pod Platanem”, telefon kontaktowy do w/w Wydziału: 91-416-93-50).


      Asystent rodziny

      2015-05-25

      Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami).

      czytaj całość publikacji "Asystent rodziny"

      Dołączone pliki:


      Klub Seniora w CAL

      2015-05-07

      Gryfiński Klub Seniora działający w Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkania w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 19:00.
      Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny.
      Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu : 781-728-706
      Jesteśmy : ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (Pod Platanem)


      Bezpieczny Senior

      2015-05-07

      Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
      wraz z Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkanie
      pt. „ Bezpieczny Senior”
      Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:
       bezpieczeństwo w domu czyli jak nie dać się oszukać,
       jak zareagować kiedy mamy podejrzenie, że skontaktował się z nami oszust
       najpopularniejsze oszustwa, jak działali przestępcy
       codzienne problemy osób starszych , samotnych

      Serdecznie zapraszamy nie tylko seniorów
      Zachęć swoich bliskich do uczestnictwa w tym spotkaniu

      21.05.2015 godzina 15:00
      CAL ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie
      WSTĘP WOLNY!

      Dołączone pliki:


      Cygański wieczór z Papuszą

      2015-05-07

      Teatr Eliksir i CAL zapraszają 20 maja na wieczór cygański i spotkanie z poezją Papuszy. W programie znajdą się wiersze słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Poza tym aktorzy z Teatru Eliksir zaprezentują utwory o tematyce cygańskiej znanych polskich i obcych poetów m.in. Agnieszki Osieckiej, Jerzego Ficowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Małgorzaty Hillar i Charlesa Baudelaira.
      W programie także krótki wykład o kulturze romskiej, projekcje video oraz dużo muzyki i piosenek cygańskich. Razem z publicznością przypomnimy sobie najlepsze utwory i wspólnie je zaśpiewamy. O oprawę muzyczną zadba Tadek Wasilewski. Całość poprowadzi Janusz Janiszewski.

      Na wieczór poetycki 20.05.2015. godz. 18.30 w CAL
      zapraszają organizatorzy:
      CAL
      Teatr Eliksir
      Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
      Gryfiński Dom Kultury
      WSTĘP WOLNY

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       CAL na majówce

       2015-05-07

       Dnia 03.05.2015 podczas wspaniałych Dni Gryfina mieliśmy możliwość zaprezentować działalność Centrum Aktywności Lokalnej.
       Tego dnia mogliśmy zapoznać mieszkańców z ofertą oraz zachęcić do możliwości włączenia się w działalność Centrum Aktywności Lokalnej. Dużym powodzeniem cieszyła się informacja dotycząca Klubu Seniora, mamy nadzieję, że w czwartek zobaczymy się na spotkaniu 
       Chcielibyśmy podziękować osobom, które wspólnie tworzą z nami to miejsce oraz wspierają nas w realizacji podejmowanych przedsięwzięć .
       Dziękujemy!

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


        Harmonogram CAL - maj

        2015-05-05

        Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że harmonogram na miesiąc maj jest już dostępny.Miesiąc maj zapowiada się ciekawie :)

        Dołączone pliki:


        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.

        2015-04-17

        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
        pedagoga rodziny.

        czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny."

        Dołączone pliki:


        RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL

        2015-04-10

        Już w sobotę 18 kwietnia odbędzie się pierwszy Otwarty Turniej Szachowy pod nazwą „Rodzina przy Szachownicy”. Turniej rozegrany zostanie w budynku „Pod Platanem” przy ul. Sprzymierzonych, czyli w Centrum Aktywności Lokalnej.

        czytaj całość publikacji "RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL"

        Dołączone pliki:


        DZIAŁAJ W CAL!

        2015-04-10

        Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów do współpracy w inicjowaniu lokalnych wydarzeń. Współpraca ma charakter bezpłatny oraz bezprofitowy.
        Odwiedź nas, napisz lub zadzwoń i podziel się swoim pomysłem na aktywizowanie lokalnej społeczności.
        tel. 607 770 443
        email: aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl
        Poniżej zamieszczamy harmonogram.

        Dołączone pliki:


        Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

        2015-03-20

        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
        na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

        czytaj całość publikacji "Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

        Dołączone pliki:


        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

        2015-03-20

        http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf


        Informacja

        2015-03-18

        Informujemy, że w harmonogramie na miesiąc marzec 2015 nastąpiła pomyłka dotycząca nazwiska - grupę teatralną prowadzi Pani Cerafin.


        Wolontariusze - relacja z warsztatów

        2015-03-16

        Relacja z warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI
        W dniu 09 marca 2015 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 dwudziestu sześciu uczestników warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI poznało wiedzę z zakresu m.in. korzyści płynących z bycia wolontariuszem w krajach UE. Dowiedzieli się w jaki sposób można wyjechać za granicę, aby odbyć projekt i jak pogodzić pracę, naukę z pomaganiem innym.
        Warsztaty prowadziło Regionalne Centrum Wolontariatu ze Szczecina z wolontariuszkami biorącymi udział w Programie Wolontariatu Europejskiego.
        Wolontariat Europejski daje młodym ludziom zamieszkującym Europę (nie tylko kraje Unii Europejskiej), szansę, by jako wolontariusz, wyjechać na okres kilku miesięcy do innego kraju i pracować przy różnych inicjatywach istotnych dla danej społeczności lokalnej.
        Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dwie wolontariuszki z Europy z zamiłowaniem do wolontariatu opowiadały o tym, że dla nich wolontariat jest sposobem na życie. Swoją pasją do wolontariatu europejskiego zainteresowały sporą grupę osób.
        Serdecznie dziękujmy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Warsztaty wywołały wiele emocji, uśmiechu oraz zaangażowania, dlatego serdecznie dziękujemy:
         Katarzynie Michalak z Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.
         Wolontariuszkom europejskim ze Stowarzyszenia POLITES: Carolinie de Albuquerque z Portugalii i Lucile Seguen z Francji.
         Lidii Mielniczuk opiekunowi grupy z ZSO w Gryfinie
         Barbarze Siwek opiekunowi grupy z ZSP nr 2 w Gryfinie
         Wolontariuszom Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
         Uczniom ZSP nr 2 i ZSO w Gryfinie.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

        Dołączone pliki:


        OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

        2015-03-12

        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

        czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO"

        Dołączone pliki:


        OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

        2015-03-12

        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
        pedagoga rodziny.

        czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY"

        Dołączone pliki:


        Centrum Aktywności Lokalnej

        2015-03-05

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poniżej zamieszcza harmonogram zajęć na miesiąc marzec oraz ważną informację dla wszytskich zainteresownych działalnością Centrum Aktywności Lokalnej.

        Dołączone pliki:


        ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

        2015-02-20

        W sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

        czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r."

        Dołączone pliki:


        OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

        2015-02-20

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

        czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

        Dołączone pliki:


        Warsztaty

        2015-02-20

        Warsztaty

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Zajęcia

         2015-02-20

         zajęcia

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

         2015-02-10

         nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza "

         Dołączone pliki:


         TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

         2015-02-10

         nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca

         czytaj całość publikacji "TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "

         Dołączone pliki:


         Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r

         2015-01-29

         w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

         czytaj całość publikacji "Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r "

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

         2015-01-21

         I. Zamawiający:
         Ośrodek Pomocy Społecznej
         ul. Łużycka 12
         74-100 Gryfino

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

         2015-01-14

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

         2014-12-24

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

         2014-12-24

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór

         2014-12-24

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu, który został ogłoszony w dniu 17.12.2014 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest omyłka w ogłoszeniu o naborze.


         OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

         2014-12-18

         OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

         czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
         specjalisty terapii uzależnień

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
         terapeuty rodzinnego

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
         specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
         mediatora

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
         prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
         na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
         pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
         nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

         Dołączone pliki:


         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

         2014-12-17

         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych.

         czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

         Dołączone pliki:


         ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA

         2014-12-16

         Teatr Bomba Bomba działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie serdecznie zaprasza na przedstawienie pt: „Tajemnicza walizka. Nie ma się czego bać!”.
         Spektakl grany będzie 19 grudnia o godzinie 12.00 w sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury.Pretekstem do tej prezentacji będzie wizyta w Gryfinie współpracującej z Teatrem Bomba Bomba grupy teatralnej „Bärenherz” ze Schwedt.
         Wstęp na przestawienie wolny
         Serdecznie zapraszamy

         Teatr Bomba Bomba działa od marca 2014 roku, w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Spektakl obejrzało już około 2 tysięcy widzów w kilku miejscowościach: Nowogardzie, Teatrze Kana i DK Słowianin w Szczecinie, w Suchaniu i kilkakrotnie w Gryfinie.
         Teatr tworzą: reżyser - Violina Janiszewska (art positiv studio) oraz aktorzy: Grzegorz Bryn, Sebastian Lewandowski, Roman Słonina, Aleksandra Stelmaszyk, Piotr Stelmaszyk, Katarzyna Tarczyńska, Ewa Tarczyńska,
         Koordynator projektu: Aleksandra Szymanowicz (OPS w Gryfinie)

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny

          2014-12-05

          . Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na świadczenie usług asystenta rodziny.

          Dołączone pliki:


          Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014

          2014-12-04

          Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy pracują w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie życzymy odnalezienia w pomaganiu innym źródła siły.

          Dołączone pliki:


          Informacja o wynikach naboru

          2014-11-20

          Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

          czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

          Dołączone pliki:


          Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

          2014-11-17

          W piątek 7 listopada 2014 r. Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście otworzyli przecinając wstęgę Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy ulicy Sprzymierzonych 8, w pomieszczeniach po restauracji funkcjonującego przed wielu laty, hotelu „Pod Platanem”.

          Dołączone pliki:


          Zaproszenie do złożenia oferty

          2014-11-17

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty polegającego na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych tj. warsztat umiejętności rodzicielskich /dwudniowy – jeden nocleg/ dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Oszacowanie wartości usługi

          2014-11-06

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )

          2014-10-29

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

          2014-10-29

          Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

          czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

          Dołączone pliki:


          Teatr Bomba Bomba

          2014-10-21

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...

          Dołączone pliki:


          Zaproszenie do złożenia oferty

          2014-10-21

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Przemoc - gdzie szukać pomocy?

          2014-10-17

          1. 1. Punkt Doradztwa I Konsultacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
          Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


          DYŻURY
          Terapeuta uzależnienia od narkotyków pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.30 – 18.30
          Prawnik wtorek od 16.00- 18.00
          Terapeuta rodzinny środa od 16.30 – 18.30
          Spacjalista ds. przemocy środa od 16.30 – 18.30

          TERAPEUTA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW pierwsza i trzeci poniedziałek miesiąca
          16.30-18.30


          Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

          2014-10-17

          W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
          13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
          16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
          17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

          Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
          Spróbuj mediacji!


          Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

          2014-10-17

          W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
          Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
          Fundusz Alimentacyjny :
          1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
          2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
          3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
          z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
          z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
          30 listopada 2014r.
          Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
          1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
          2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
          3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

          Dołączone pliki:


          Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

          2014-10-03

          Dokument w załączniku

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier

          2014-09-22

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          ABC Komputera

          2014-09-17

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
          oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
          praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi
          komputera” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia
          społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków
          Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
          Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
          upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
          upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
          społecznej.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

          2014-09-04

          1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

          czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

          2014-08-26

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
          realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
          uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B

          2014-08-26

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

          2014-08-25

          Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
          ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
          - poniedziałek 800 - 1600,
          - wtorek - piątek 730 - 1530

          czytaj całość publikacji "INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM"

          Dołączone pliki:


          Oszacowanie wartości zamówienia

          2014-08-11

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów praktycznych umiejętności - „magazynier z obsługa wózków widłowych” i „brukarz” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

          2014-08-11

          Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.

          2014-08-06

          Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

          Dołączone pliki:


          Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

          2014-07-31

          Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy

          2014-07-25

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. uczestników projektu systemnowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.
          Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub drogą mailową na adres:
          aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl

          Dołączone pliki:


          „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

          2014-07-17

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie
          wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w
          charakterze korepetytora w ramach projektu systemowego „Minimalizacja
          wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków
          Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
          Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej
          integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej
          integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacjizadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego

          2014-07-10

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

          2014-07-09

          Numer ogłoszenia: 148687 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

          czytaj całość publikacji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie."

          Dołączone pliki:


          OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

          2014-07-04

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

          czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

          Dołączone pliki:


          OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

          2014-07-02

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

          czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

          Dołączone pliki:


          Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie

          2014-07-02

          Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

          2014-07-01

          Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

          czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

          Dołączone pliki:


          Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

          2014-07-01

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

          Dołączone pliki:


          Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

          2014-07-01

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

          Dołączone pliki:


          Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych

          2014-06-24

          Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych

          2014-06-24

          Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Teatr Bomba Bomba

          2014-06-23

          zaprasza na spektakl "Tajemnicza walizka...Nie ma się czego bać!"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

          2014-06-13

          Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych

          2014-06-10

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPORSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 28.05.2014 R.

          2014-06-10

          Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych zaleceń do wytycznych zmienia się termin złożenia oferty na organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". Ofertę należy złożyć w terminie nieprzekraczającym
          24.06.2014 r. Ponadto informujemy, że ulega zmianie termin organizacji wycieczki tj. najbardziej pożądany termin to lipiec- sierpień 2014 r.
          Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawn

          2014-06-06

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla
          7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”
          współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
          7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów

          2014-06-06

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów złożonych z dwóch modułów tj. warsztatów z doradcą zawodowym oraz warsztatów z autoprezentacji, savior – vivre, wizażu i stylizacji w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

          2014-06-04

          Propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiskowych form spędzania czasu wolnego dzieci.

          czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego."

          Dołączone pliki:


          Oszacowanie wartości zamówienia

          2014-06-03

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi „terapia psychologiczna” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1.
          Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          Oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych

          2014-06-03

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 8 uczestników projektu (osób niepełnosprawnych intelektualnie).
          w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
          7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

          Dołączone pliki:


          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

          2014-05-28

          "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na
          organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego
          "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
          Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4
          pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000
          euro.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

          2014-05-26

          Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

          Dołączone pliki:


          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi rozeznanie cenowe na świadczenie usług trenera podwórkowego

          2014-05-23

          Szczegóły w załącznikach

          Dołączone pliki:


          Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

          2014-05-09

          Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach
          projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Dołączone pliki:


          ZOSTA Ń WOLONTARIUSZEM

          2014-03-20

          Dla wielu osób podjęcie wyzwania, jakim jest włączenie się w wolontariat to nie lada dylemat. Często na przeszkodzie stoi niewiedza i jak to zazwyczaj bywa lęk przed nieznanym.

          Dołączone pliki:


          Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

          2014-03-19

          Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
          Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od
          1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

          2014-03-12

          Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

          1. Organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

          czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

          Dołączone pliki:


          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

          2014-03-06

          Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
          realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

          czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

          Dołączone pliki:


          Zmiany w dyżurach Punktu Doradztwa i Konsultacji

          2014-02-24

          1. Punkt Doradztwa i Konsultacji
          Gryfino ul. Łużycka 12 tel. 404-55-10

          Dyżury specjalistów:
          wtorek – 16.00 – 18.00 – porady prawnika

          środa (pierwsza i trzecia każdego miesiąca) od 16.30 - 18.30 - konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

          środa (druga i czwarta każdego miesiąca) – 16.30 – 18.30 – konsultacje terapeuty rodzinnego

          czwartek – 16.00 – 18.00 - konsultacje psychologa


          Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

          2014-02-11

          Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

          czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny"

          Dołączone pliki:


          Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny

          2014-02-11

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na stanowisko „Asystent rodziny”, który został ogłoszony w dniu 18.12.2013 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

          Dołączone pliki:


          Dodatek Energetyczny

          2014-01-02

          Dodatki Mieszkaniowe
          Nowość - dodatek energetyczny

          Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

          Dołączone pliki:


          Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

          2013-12-18

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
          do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
          Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

          Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

          czytaj całość publikacji "Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog"

          Dołączone pliki:


          Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

          2013-12-18

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny” do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.

          czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”"

          Dołączone pliki:


          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „Warsztaty rękodzieła”

          2013-11-21

          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „Warsztaty rękodzieła” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

          Dołączone pliki:


          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera”

          2013-11-20

          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

          Dołączone pliki:


          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych

          2013-11-20

          Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych „Warsztaty integracyjne dla rodzin” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

          Dołączone pliki:


          Zaproszenie na spektakl

          2013-10-18

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza wszystkich serdecznie na Ta teatr pod tytułem "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny" który odbędzie się 18.10.2013 - Piątek o godz. 18:00 - Plac Barnima w Gryfinie

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Oferta realizacji zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny"

           2013-10-09

           Stowarzyszenie Sztuka Kultury z siedzibą w Gryfinie oferuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizację zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny"

           czytaj całość publikacji "Oferta realizacji zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny""

           Dołączone pliki:


           Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych

           2013-09-12

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych „Warsztat z autoprezentacji, savior – vivre, wizażu i stylizacji”, dla 28 uczestników (19 kobiet i 9 mężczyzn) projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

           Dołączone pliki:


           Poszukujemy kandydatów do udzielania korepetycji

           2013-09-09

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu: ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

           poszukuje kandydatów do udzielenia korepetycji

           Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
           Okres realizacji: wrzesień-grudzień 2013 r.

           Dołączone pliki:


           List Referencyjny

           2013-09-02

           Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

           Dołączone pliki:


           Pomoc dla pogorzelców

           2013-07-11

           Szanowni Państwo

           czytaj całość publikacji "Pomoc dla pogorzelców"


           Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych

           2013-07-11

           Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

           czytaj całość publikacji "Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych"

           Dołączone pliki:


           Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europe

           2013-07-04

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym, dla co najmniej 19 uczestników (12 kobiet i 7 mężczyzn) projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

           Dołączone pliki:


           Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

           2013-06-07

           link do strony www.efs.gov.pl

           Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

           czytaj całość publikacji "Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” "

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny

            2013-04-25

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko:
            Asystent Rodziny
            szczegółowe informacje znajdują się w menu główne/ nabory na stanowiska


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko korepetytor

            2013-04-24

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do udzielenia korepetycji, w związku
            z realizowaniem zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
            Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

            Okres realizacji: maj-czerwiec 2013r
            Miejsce świadczenia usługi: miejsce zamieszkania ucznia - teren gminy Gryfino.
            szczegółowe informacje znajdują się w menu główne/nabory na stanowiska


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

            2013-04-24

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska:
            1. Terapeuta rodzinny.
            2. Pedagog.
            do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
            Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

            Okres realizacji: maj – wrzesień 2013r
            Szczegółowe informacje znajdują się w dziale menu główne/ nabory na stanowiska


            Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

            2013-04-11

            Projekt ma na celu aktywizację na rynku pracy osób ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcje wzroku.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

            Dołączone pliki:


            Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

            2013-02-27

            Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


            ŻYCZENIA

            2012-12-05

            Najserdeczniejsze życzenia Dla Wolontariuszy pracujących przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

            czytaj całość publikacji "ŻYCZENIA"

            Dołączone pliki:


            Komunikat

            2012-06-11

            Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

            czytaj całość publikacji "Komunikat "

            Dołączone pliki:


            Komunikat

            2012-05-21

            Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

            Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

            czytaj całość publikacji "Komunikat"

            Dołączone pliki:


            Rajd Pieszy Wolontariuszy

            2012-05-14

            Wolontariusze pracujący przy Ośrodku Pomocy Społecznej mają ogromną przyjemność zaprosić wolontariuszy z naszego miasta i okolic na imprezę – RAJD PIESZY WOLONTARIUSZY, który odbędzie się 16 czerwca br.

            czytaj całość publikacji "Rajd Pieszy Wolontariuszy"


            Certyfikat Centrum Lokalnej Aktywności (CAL)

            2012-01-31

            W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na spotkaniu podsumowującym cykl edukacyjny 31 stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał Certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

            czytaj całość publikacji "Certyfikat Centrum Lokalnej Aktywności (CAL)"

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             APEL - pomoc dla bezdomnych

             2011-12-15

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie apeluje do mieszkańców Gryfina o aktywne włączenie się w niesienie pomocy osobom bezdomnym narażonym na niebezpieczeństwo w czasie zimy.

             Są to przede wszystkim osoby pozbawione dachu nad głową i ciepłego posiłku. Wyrażamy nadzieję, iż los tych ludzi nie jest obojętny mieszkańcom naszego miasta, dlatego prosimy o sygnalizowanie występowania zagrożeń życia i zdrowia pod numerem telefonu:

             91 416 25 27 / 91 416 25 08

             Lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godzinach od 7.30 do 15.30.

             Dołączone pliki:


             Konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w roku 2011

             2011-12-11

             Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz trzeci pragnie uhonorować jednostki pomocy i integracji Społecznej, które najaktywniej uczestniczyły w proponowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu systemowego pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro.

             czytaj całość publikacji " Konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w roku 2011"


             Podziękowanie dla Wolontariuszy.

             2011-12-05

             „Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć.”
             Kard. Stefan Wyszyński

             Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy wszystkim wolontariuszom pracującym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, aby praca na rzecz innych dawała satysfakcję, która w przyszłości zaowocuje nowym doświadczeniem i pozwoli zachować zapał i pozytywną energię w realizacji własnych planów i marzeń.

             Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej W Gryfinie
             Gryfino, 5 grudnia 2011 r.

             Dołączone pliki:


             Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

             2011-11-12

             Po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany konkurs przesz Sieć Centrów Wolontariatu, który pragnie uhonorować certyfikatem „Organizację Przyjazną Wolontariuszom”. Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które, na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących norm prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.

             czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”."


             Obchody XX-lecia OPS

             2010-09-25

             W piątek 24 września 2010 r. o godz. 1200 w gryfińskim Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie przy ulicy J. Iwaszkiewicza 70, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie z okazji jubileuszu 20 - lecia Ośrodków Pomocy Społecznej.

             czytaj całość publikacji "Obchody XX-lecia OPS"

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


              Pomoc dla Bogatyni.

              2010-08-31

              Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej naszego Powiatu zorganizowali zbiórkę koleżeńską dla powodzian z Bogatyni.
              W akcji tej udział wzięli również mieszkańcy Gmin Powiatu Gryfińskiego, oraz Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks” z Gryfina.

              Na wyróżnienie zasługują szczególnie Gminy Moryń, Chojna i Gryfino.

              Dziękujemy darczyńcom!

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


               Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2008 r.

               2008-12-05

               „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcania swego życia dla innych. Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu bliźniemu(…)”
               Jan Paweł II

               Angażujących się na rzecz innych, nazywano kiedyś społecznikami, filantropami, albo bardziej górnolotnie altruistami. Wolontariat ma dzisiaj inną treść, mniej w nim odniesienia do pojęcia społecznikostwa, a bardziej łączy się z wykonywaniem nieodpłatnej pracy dla poprawy społecznej osób lub grup, ale zawsze jest to dar serca.

               czytaj całość publikacji "Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2008 r."               wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

               przejdź do góry...

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji