Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

983075

Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia;
• w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
• rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
• małżonka rodzica,
• dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.

Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=4254&download=12906
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji