Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

985258

Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r.

2015-06-02

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego Uchwałą Nr XXIV/334/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIX/401/04 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004r. oraz Uchwałą Nr XL/432/09 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 czerwca 2009r. oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalam za dzień 15 sierpnia 2015 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Administracyjno - Gospodarczej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 5 czerwca 2015 r. za dzień 15 sierpnia
2015 r.

Sporządziła:
Iwona Czarnecka-Wilk

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji