Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

984477

Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Program

2016-03-07

REALIZACJA :
Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Gryfino odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej /Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (budynek pod Platanem)

KOMU PRZYSŁUGUJE 500+
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku, gdy ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę. Jeśli dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na
osobę. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy nie będzie obowiązywać.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub
opiekunowie faktyczni dziecka.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem wówczas oboje mają prawo do złożenia wniosku. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wnioski należy składać w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie lub przesłać drogą pocztową.
Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej będą miały możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem pracownika socjalnego.
Ponadto wnioski wraz z załącznikami będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

KIEDY SKŁADAMY WNIOSKI
Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.
UWAGA! Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. zostaną rozpatrzone w terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 r.:
Poniedziałek 8 00 – 18 00
Wtorek – Piątek 7 30 – 15 30
Sobota ( 09.04.2016r. i 23.04.2016r.) 9 00 – 14 00

Druki wniosków dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą na stronie internetowej OPS w Gryfinie www.ops.gryfino.pl lub bezpośrednio w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 15.03.2016 r.
(Kolejny komunikat w sprawie programu zostanie opublikowany po 15.03.2016 r. na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl )

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91-416-93-50 wew. 21

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji