Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

984626

Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym

2019-04-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
– 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje, że w mieszkaniu treningowym w miesiącu kwietniu 2019 r. pozostało 1 wolne miejsce.
Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

Informacji można zasięgnąć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy
ul. Łużyckiej 12, pok. Nr 8 lub telefonicznie: (91) 416 - 25 - 27.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji