ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego pn. ,,Archipelag Skarbów".

2023-12-04

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego pn. ,,Archipelag Skarbów"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji - Grudzień 2023

2023-11-30

Informujemy, że w miesiącu grudniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji - Grudzień 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2023-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. „Archipelag Skarbów”, skierowanego do 130 uczniów uczęszczających do klas VIII placówek Oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, rodziców, kadry pedagogicznej wraz z opracowaniem diagnozy i raportu umiszczonego w dniu 31.10.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert

2023-11-28

na wykonanie zamówienia  w zakresie sprawienia pochówku w 2024 roku:

Czytaj całość artykułu "Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach”, który zostanie zrealizowany w pięciu grupach przedszkolnych, wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja Programu skierowana jest do Przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Gryfino.

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość”, który zostanie zrealizowany w ośmiu klasach szkół ponadpodstawowych, funkcjonujących na terenie Miasta Gryfino, wskazanych przez Zamawiającego.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2023-11-21
Grafika - Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r.

2023-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino (ogrzewalnia, noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi).

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r."

Załączniki:

 1. załącznik nr 2 klazula_rodo (plik docx 20KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UCHWAŁA NR LXXII/512/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

2023-11-06

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025

Czytaj całość artykułu "UCHWAŁA NR LXXII/512/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE"

Załączniki:

 1. Gminny Program Wspierania Rodziny 2023-2025 (plik pdf 1241KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn."Archipelag Skarbów" , skierowanego do 130 uczniów uczęszczających do klas VIII placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, rodziców, kadry pedagogicznej wraz z opracowaniem diagnozy i raportu.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-11-02

Informujemy, że w miesiącu listopadzie konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu " OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wsk

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”
na rok 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego
z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej
przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie

 

Czytaj całość artykułu "Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wsk"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka 75+" na rok 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Miasto i Gmina Gryfino podpisując umowę w dniu 26.07.23 r przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Czytaj całość artykułu "Program "Opieka 75+" na rok 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko w sekcji analizy i sprawozdawczości  

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-12

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2023-10-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenie usług w zakresie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. „ Poruszające bajki o emocjach ” opublikowanego w dniu 18.09.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-10-02

Informujemy, że w miesiącu październiku konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-09-20

w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 75)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. OSWIADCZENIA (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach".

2023-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-09-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi trenera pracy – doradcy zawodowego wykonano wyboru najkorzystniejszej oferty:.

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-09-12

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

2023-09-11

NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj całość artykułu "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-08-31

Informujemy, że w miesiącu sierpniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu " Ogłoszenie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-08-22

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-08-01

Informujemy, że w miesiącu sierpniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie "

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji sierpień 2023 (plik pdf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNE ZMIANA TERMINÓW WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2023-08-01

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O 0CHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA 9 MARCA 2023R (Dz. U. Z 2023R. POZ. 852) ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.15H USTAWY ZMIENIANEJ W ART.10, W BRZMIENIU DOTYCHCZASOWYM, KTÓREGO OKRES WAŻNOŚCI UPŁYNĄŁBY:

 1. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020R. – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 31 GRUDNIA 2023R.
 2. W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2021R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021R. – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 31 MARCA 2024R.
 3. W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022R. DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO PRZEPISU ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2024R.

- JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA WYDANIA NOWEGO OSTATECZNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

WW. PRZEPIS WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 6 SIEPRNIA 2023R., W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DECYZJE DOTYCZĘCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH UWARUNKOWANE ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZOSTANĄ ZMIENIONE Z URZĘDU.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

2023-08-01

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA Z DNIA 12 MARCA 2022R. (DZ.U. 2023R. POZ.103) POBYT WYŻEJ WYMIENIONYCH OBYWATELI, A TAKŻE DZIECI URODZONYCH NA TERYTORIUM RP, UZNAJE SIĘ ZA LEGALNY DO DNIA 4 MARCA 2024R.           

TYM SAMYM, TUT. SEKCJA INFORMUJE, IŻ DECYZJE ADMINISTRACYJNE PRZYZNAJACE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2022/2023 DO DNIA LEGALNEGO POBYTU TJ. DO 24 SIERPNIA 2023R., ZOSTANĄ Z URZĘDU ZMIENIONE WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH.

NATOMIAST, W CELU UZYSKANIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024, NALEŻY PONOWNIE ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK.

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R.

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

2023-07-27

Przemoc domowa- należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej

Czytaj całość artykułu "POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC"

Załączniki:

 1. POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje

2023-07-26

że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-07-25

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino.

2023-07-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług trenera pracy – doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino."

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

2023-07-21

IŻ OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R.
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI (FORMA PAPIEROWA)
 O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

 

NATOMIAST, WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
 (za pośrednictwem portalu Emp@tia)
MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2023R.

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

2023-07-21

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
INFORMUJE, IŻ OD NOWEGO OKRES ŚWIADCZENIOWEGO 2023/2024

KRYTERIUM DOCHODOWE W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM
WYNOSI 1209,00 ZŁ

 

W NOWYM OKRESIE OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ
ZASADA TZW. „ZŁOTÓWKI ZA ZŁOTÓWKĘ”

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-07-17

dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-07-17

dotyczące naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy

2023-07-17

na stanowisku opiekuna.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-06-30

Informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie "

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-06-27

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-06-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich z program profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy, dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 636KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-06-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, że awaria linii telefonicznej została usunięta.

2023-06-15

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że awaria linii telefonicznej została usunięta.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2023-06-14

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w zawiązku z awarią telefonów stacjonarnych kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie odbywa się poprzez kontakt mailowy sekretariat@ops.gryfino.pl oraz  pod numerem telefonu komórkowego 607 770 443 w godzinach urzędowania Ośrodka.


 

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia"

2023-06-14

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 - 199 - 990 został przekształcony w Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia". Pod wskazanym numerem telefonu udzielane jest wsparcie, informacje oraz pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione. Pomoc udzielana jest również członkom ich rodzin. Telefon funkcjonuje codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00 i pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji. Jednocześnie udzielana pomoc jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności