ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

2024-06-19

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

I Wprowadzenie – informacje ogólne

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych   i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich. „Standardy ochrony małoletnich” to jeden z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem stanowiący formę zabezpieczenia ich praw.

Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających ich skuteczniejszą ochronę przed krzywdzeniem.

Niniejsza procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej                   w Gryfinie, określanego dalej jako OPS oraz będącymi uczestnikami zajęć profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych czy działań środowiskowych.

Określone standardy mają na celu gwarancję najwyższego poziomu ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez OPS, a w szczególności przez osoby świadczące opiekę wytchnieniową, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób małoletnich, organizujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze czy profilaktyczne dla dzieci, świadczące porady psychologiczne dla małoletnich, a także asystentów rodziny.

Czytaj całość artykułu "STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"

Załączniki:

 1. Standardy ochrony małoletnich (plik docx 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji kolonii socjoterapeutycznej

2024-06-18

Przedmiotem zamówienia jest: organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla 15 dzieci w okresie ferii letnich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji kolonii socjoterapeutycznej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik doc 350KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2024-06-03

Informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu

91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2024-05-14

ZPU.331.4.2024                                                          Gryfino, dnia 10 maja 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

 

Realizacja programu rekomendowanego pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość”

w dwunastu klasach szkół ponadpodstawowych.

 

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, iż nie zostały spełnione wszystkie warunki przedmiotu zamówienia. Ponadto jeden z oferentów wycofał się z realizacji zadania.

 

 

 Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2024-05-06

Informujemy, że w miesiącu maju konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu

91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy w 136 klasach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, tj. klasy I -VIII

2024-04-24

sygnatura sprawy ZPU.332.34.2024                                                   Gryfino, dn. 22.04.2024 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy w 136 klasach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, tj. klasy I -VIII dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Do dnia składania ofert, tj. do dnia 10.04.2024 r. do godz. 15.30. wpłynęły oferty złożone przez pięciu Wykonawców.

 

2. Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno,

 NIP: 8761159474, REGON: 015863643

 

Uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium : „cena” – 100% Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert
i złożył najkorzystniejszą ofertę.

                                                                                  

                                                                      

                                                                          

                                                                      

                                                                                   DYREKTOR

                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

                                                                                   Aleksandra Szymanowicz

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o unieważnieniu postępowania

2024-04-16

ZPU.332.4.2024                                                           Gryfino, dnia 15 kwietnia 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

 

Realizacja programu rekomendowanego pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość”

w ośmiu klasach szkół ponadpodstawowych.

 

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o unieważnieniu postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2024-04-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące 

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość"”, który zostanie zrealizowany w dwunastu klasach szkół ponadpodstawowych tj.: 

- dziewięć klas wskazanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

- trzy Klasy wskazane przez I Liceum Ogólnokształcące W Gryfinie

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik docx 282KB)
 2. FORMULARZ OFERTY (plik docx 275KB)
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (plik docx 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2024-04-10

Informujemy, że w miesiącu kwietniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu

91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka wytchnieniowa 2024

2024-04-10
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że po raz kolejny przystąpił do realizacji Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość pozyskanych środków na realizację opieki wytchnieniowej wynosi 97 512,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 97 512,00 zł. Program realizowany będzie w okresie od 15.04.2024 r. do 15.12.2024 r.

 

 

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa 2024"

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa 2024 (plik pdf 52KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

2024-04-10
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość pozyskanych środków na realizację usługi asystencji osobistej w 2024 r. wynosi 237 864,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 237 864,00 zł. Program realizowany będzie od 15.04.2024 r. do 15.04.2024 r.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Załączniki:

 1. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (plik pdf 54KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2024-04-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik doc 327KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia wielkanocne

2024-03-29
Życzenia wielkanocne - kartka świąteczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 236KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 275KB)
 3. FORMULARZ OFERTY (plik docx 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji programu rekomendowanego ,,ARS - czyli jak dbać o miłość".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 280KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 276KB)
 3. Formularz oferty (plik docx 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej.

2024-03-21

W ubiegłym roku kalendarzowym Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację działań profilaktycznych programem profilaktyki zintegrowanej, znajdującym się w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
pn. ,,Archipelag Skarbów”. Działanie skierowano do uczniów uczęszczających do klas ósmych szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, rodziców i kadry pedagogicznej.

Czytaj całość artykułu "Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej."

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2024-03-19

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

świadczenia usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zmianie uległ Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w zakresie usługi Teleopieki.

2024-03-15

Materiały dostępne są w załącznikach:

Załączniki:

 1. Regulamin_rekrutacji i udziału w Programie (plik pdf 187KB)
 2. załącznik nr 1 - formularz (plik pdf 363KB)
 3. załącznik nr 2 - wzór umowy (plik pdf 224KB)
 4. załącznik nr 3 - wzór upoważnienia (plik pdf 123KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2024-03-01

Informujemy, że w miesiącu marcu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

2024-02-26

Na podstawie Uchwały nr LXXX/567/24 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich, od dnia 27.02.2024 r. koszt ten kształtuje się, jak poniżej:

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2024-02-20

na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

2024-02-15

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujacych przemoc (plik pdf 209KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-02-08
 1. Zamawiający: Gmina Gryfino- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 2 (plik docx 228KB)
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (plik docx 232KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2024-02-08

Informujemy, że w miesiącu lutym konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacj luty 2024 (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-01-22

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt. 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy w 2024 r."

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - (wzór wniosku obowiązujący od stycznia 2024 r.) (plik pdf 1174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFOMRACJA

2024-01-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że awaria linii telefonicznej została usunięta.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-01-19

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z awarią telefonów stacjonarnych kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie odbywa się poprzez kontakt mailowy sekretariat@ops.gryfino.pl oraz pod numerem telefonu komórkowego 607 770 443 Pracujemy nad szybkim usunięciem usterki. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

ZOSTAŃ „RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ”

2024-01-12

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO POMAGANIA JAKO RODZINA WSPIERAJĄCA !

Jesteś Osobą która bezinteresownie pomaga sąsiadom, krewnym, którzy potrzebują wsparcia w opiece i wychowaniu dzieci: pomożesz odrobić lekcje, zrobić zakupy, pójdziesz z dzieckiem do kina, na basen, na plac zabaw itp.

jeżeli tak, to masz możliwość kontynuowania niesienia swojej pomocy formalnie przy Ośrodku Pomocy Społecznej,

jako

„RODZINA WSPIERAJĄCA”

Czytaj całość artykułu " ZOSTAŃ „RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ” "

Załączniki:

 1. Nabór kandydatów na rodziny wspierające (plik pdf 1040KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2024-01-08

na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2024-01-08

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2024-01-08

 na wolne stanowisko w sekcji analizy i sprawozdawczości  

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2024-01-08

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino w okresie od I do XII 2024 r. dokonano wyboru:.

- Stowarzyszenie „Jesień” w Nowym Jasińcu (schronisko z usługami opiekuńczymi)

- Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i  Samotnych Matek z Dziećmi

   im. dr Tomasza  Judyma w Stargardzie

- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Wilga” w Szczecinie

Uzasadnienie:

Mając na uwadze ciągłość świadczenia pomocy w formie schronienia,  przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 182KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności