Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2021-06-21

Inspektor w Sekcji Organizacyjnej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Agnieszka Kruk zamieszkała w Czepinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Kruk spełniła wszystkie wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego wykazała się pożądaną wiedzą tematyczną wymaganą na stanowisku pracy objętym naborem, umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym pozwalającymi na powierzenie jej zadań służbowych na stanowisku inspektora w Sekcji Organizacyjnej.

 

Gryfino, 17 czerwca 2021 r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej