ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Moderna

2023-03-15

Szanowni Państwo,

Fundacja Moderna organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.
Zachęcamy do opublikowania poniższej informacji o projekcie oraz dziękujemy za zainteresowanie!

Czytaj całość artykułu "Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Moderna"

Załączniki:

 1. Moderna (plik docx 2276KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie terapii rodzinnej, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc oraz porad prawnych w ramach działalności Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa mobilny punkt (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych.  

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-03-02

Gryfino, 27.02.2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na prowadzenie usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z dnia 07.02.2023r., zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka w dniu 13.02.2023r.                      

Załączniki:

 1. Uniważnienie zapytania ofertowego (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w miesiącu marcu 2023 roku

2023-03-01

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu marcu 2023 roku. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - tel. 91 416 25 27
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia FRESENIUS - Przychodni w Gryfinie, ul. Niepodległości 28, pok. 216 - tel. 91 852 19 65
Punkt doradztwa i konsultacjiPoradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nt. uzależnienia od środków psychoaktywnych, socjalmediów (internet) i fake news (dezinformacja) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2023-02-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że ogłoszony
w dniu 31 stycznia 2023 r. nabór na stanowisko kierownicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć
i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści - skierowanych
do 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów
nt. przemocy, wsparcia osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych, skierowanych do grupy 20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczęszczających
do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-02-17

Przemoc w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujacych przemoc (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822)

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2023-02-13

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik doc 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

2023-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje

2023-02-01

Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się na określony  termin.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 ,27wew. 132,131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Konsultacje"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-01-31

 na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie organizują Akcję Krwiodawstwa.

2023-01-20
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2023-01-20

Załączniki:

 1. Plan (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-01-12
ulotka

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 1728KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów nt. przemocy, wsparcia
dla osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych skierowanych do grupy 20 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści skierowanych do grupy 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów"

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie postępowania

2022-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino z dnia 14.11.2022 r.                                                                                    

Czytaj całość artykułu "Unieważnienie postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana terminu spotkania w ramach grupy wsparcia.

2022-12-27

Uprzejmie informujemy, że spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie odbędą się w dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej oraz w dniu 30.12.2022 roku, również o godzinie 16.00. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Boże Narodzenie 2022

2022-12-23
Życzenia Boże Narodzenie 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Lokalny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

2022-12-16

607 770 443.

Mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfino - dostępny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz informacje o instytucjach świadczących pomoc osobom uwikłanym w problem przemocy.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dietetyczne

2022-12-16

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 odbyły się dwie tury warsztatów dietetycznych, których głównym tematem była piramida zdrowego żywienia. Pomimo pewnych przeszkód związanych ze zbyt zaglądającym do nas słońcem uczestnicy mogli się dowiedzieć o wielu ważnych aspektach dotyczących zdrowego żywienia, jak i również jak nie marnotrawić jedzenia. Spotkania odbyły się w ramach współpracy z Bankiem Żywności ze Szczecina.

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

2022-12-16

W dniu 29 listopada 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Energetyków 5 - rozpoczęły się spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach grupy zaplanowano 6 spotkań, prowadzonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pana Jacka Ciechowicza. Najbliższe spotkania planuje się na dni: 20.12.2022 r., 27.12.2022 oraz 28.12.2022 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Letnia kolonia socjoterapeutyczna

2022-12-16

W dniach 22 - 28 sierpnia 2022 roku zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia oraz zjawiska przemocy. Podczas pobytu w ośrodku kolonijnym "Bosman", w Kołobrzegu oprócz zabaw, konkursów oraz zwiedzania zapewniono m.in.: zajęcia z zakresu uzależnień behawioralnych (dla młodszej grupy) oraz zrealizowano program rekomendowany pn. "ARS czyli jak dbać o miłość?" - skierowany dla starszej grupy. Dzięki różnorodności zajęć, dzieci spędziły czas na kolonii wesoło, radośnie i spontanicznie. Łącznie w wypoczynku wzięło udział 30 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino.

Ikonka symbolizująca artykuł

Październik miesiącem bez przemocy oraz zdrowia psychicznego

2022-12-16

Dnia 02 października 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Program obchodów obejmował kampanię profilaktyczną, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, projekcje filmów związanych ze zdrowiem psychicznym pt. "Moja chuda siostra" oraz "Moja siostra..", jak i również realizację szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - skierowanego do kadry pedagogicznej.

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne

2022-12-16

Od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 21 grudnia 2022 roku trwa cykl spotkań realizowanych przez OPS w placówkach oświatowych naszej gminy. Spotkania prowadzone są przez psychologa dla dzieci i młodzieży, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji oraz pracownika socjalnego. Głównym tematem zajęć jest przemoc rówieśnicza oraz techniki radzenia sobie z nią. Ponadto w trakcie zajęć poruszana jest również kwestia sankcji związanych ze stosowaniem przemocy oraz możliwości otrzymania pomocy.
 

Czytaj całość artykułu "Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne"

Ikonka symbolizująca artykuł

Higiena to podstawa II edycja

2022-12-16

W dniu 11 grudnia 2022 podczas kiermaszu charytatywnego dla chorej Adelki, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadził kampanię pn. "Higiena to podstawa" - II już edycję. Podczas kiermaszu dzieci mogły m.in. zapoznać się z prawidłową techniką mycia rąk jak i również otrzymać książeczkę pn. "Higiena to podstawa", w której można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowej higieny. Ponadto dla najmłodszych dostępne były także inne formy zabaw: ciekawy tor przeszkód, krzyżówki oraz rebusy nt. higieny oraz zdrowego trybu życia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2022-12-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. klauzula (plik docx 21KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę

2022-12-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

  1. Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa

2022-12-13

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12  74-00 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w grudniu 2022 roku.

2022-12-01
Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu grudniu 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.
harmonogram grudzień 2022 poradniaharmonogram grudzień 2022 ops
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022

2022-11-21
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert

2022-11-18

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i w Trzcińsku - Zdroju

oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Czytaj całość artykułu "Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert "

Załączniki:

 1. komunikat do prasy (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-11-14

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 326KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik rtf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-11-08

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 143KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

2022-11-08
 • NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj całość artykułu "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2022-11-08

Uprzejmie informujemy, że konsultacje specjalisty terapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień w dniu 09.11.2022 roku w godzinach od 7.30 do 11.30 są odwołane. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku.

2022-11-02

Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku.

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku."

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzinach wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalania umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy

2022-10-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 394KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie naboru

2022-10-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie opublikowane w dniu 31 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Unieważnienie naboru"

Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

2022-10-04

Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się na określony  termin.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 ,27wew. 132,131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu."

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-09-27

stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności