ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu " OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wsk

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”
na rok 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego
z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej
przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie

 

Czytaj całość artykułu "Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wsk"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka 75+" na rok 2023

2023-10-18
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Miasto i Gmina Gryfino podpisując umowę w dniu 26.07.23 r przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Czytaj całość artykułu "Program "Opieka 75+" na rok 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-17

 na wolne stanowisko w sekcji analizy i sprawozdawczości  

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-10-12

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2023-10-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenie usług w zakresie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. „ Poruszające bajki o emocjach ” opublikowanego w dniu 18.09.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-10-02

Informujemy, że w miesiącu październiku konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-09-20

w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 75)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. OSWIADCZENIA (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach".

2023-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-09-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi trenera pracy – doradcy zawodowego wykonano wyboru najkorzystniejszej oferty:.

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-09-12

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

2023-09-11

NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj całość artykułu "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-08-31

Informujemy, że w miesiącu sierpniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu " Ogłoszenie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-08-22

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-08-01

Informujemy, że w miesiącu sierpniu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie "

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji sierpień 2023 (plik pdf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNE ZMIANA TERMINÓW WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2023-08-01

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O 0CHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA 9 MARCA 2023R (Dz. U. Z 2023R. POZ. 852) ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.15H USTAWY ZMIENIANEJ W ART.10, W BRZMIENIU DOTYCHCZASOWYM, KTÓREGO OKRES WAŻNOŚCI UPŁYNĄŁBY:

 1. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020R. – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 31 GRUDNIA 2023R.
 2. W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2021R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021R. – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 31 MARCA 2024R.
 3. W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022R. DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO PRZEPISU ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2024R.

- JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA WYDANIA NOWEGO OSTATECZNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

WW. PRZEPIS WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 6 SIEPRNIA 2023R., W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DECYZJE DOTYCZĘCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH UWARUNKOWANE ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZOSTANĄ ZMIENIONE Z URZĘDU.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

2023-08-01

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA Z DNIA 12 MARCA 2022R. (DZ.U. 2023R. POZ.103) POBYT WYŻEJ WYMIENIONYCH OBYWATELI, A TAKŻE DZIECI URODZONYCH NA TERYTORIUM RP, UZNAJE SIĘ ZA LEGALNY DO DNIA 4 MARCA 2024R.           

TYM SAMYM, TUT. SEKCJA INFORMUJE, IŻ DECYZJE ADMINISTRACYJNE PRZYZNAJACE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2022/2023 DO DNIA LEGALNEGO POBYTU TJ. DO 24 SIERPNIA 2023R., ZOSTANĄ Z URZĘDU ZMIENIONE WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH.

NATOMIAST, W CELU UZYSKANIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024, NALEŻY PONOWNIE ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK.

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R.

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

2023-07-27

Przemoc domowa- należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej

Czytaj całość artykułu "POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC"

Załączniki:

 1. POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje

2023-07-26

że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-07-25

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino.

2023-07-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług trenera pracy – doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino."

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

2023-07-21

IŻ OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R.
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI (FORMA PAPIEROWA)
 O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

 

NATOMIAST, WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
 (za pośrednictwem portalu Emp@tia)
MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2023R.

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

2023-07-21

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
INFORMUJE, IŻ OD NOWEGO OKRES ŚWIADCZENIOWEGO 2023/2024

KRYTERIUM DOCHODOWE W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM
WYNOSI 1209,00 ZŁ

 

W NOWYM OKRESIE OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ
ZASADA TZW. „ZŁOTÓWKI ZA ZŁOTÓWKĘ”

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-07-17

dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-07-17

dotyczące naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy

2023-07-17

na stanowisku opiekuna.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-06-30

Informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie "

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-06-27

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-06-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich z program profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy, dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 636KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-06-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, że awaria linii telefonicznej została usunięta.

2023-06-15

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że awaria linii telefonicznej została usunięta.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2023-06-14

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w zawiązku z awarią telefonów stacjonarnych kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie odbywa się poprzez kontakt mailowy sekretariat@ops.gryfino.pl oraz  pod numerem telefonu komórkowego 607 770 443 w godzinach urzędowania Ośrodka.


 

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia"

2023-06-14

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 - 199 - 990 został przekształcony w Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia". Pod wskazanym numerem telefonu udzielane jest wsparcie, informacje oraz pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione. Pomoc udzielana jest również członkom ich rodzin. Telefon funkcjonuje codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00 i pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji. Jednocześnie udzielana pomoc jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji

2023-06-02

Informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje specjalistów odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin i godzinę pod numerem telefonu 91 416 25 27 wew. 131, 132, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-06-02

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2023-05-31

na stanowisko

 

Kierownika  w  Dziale Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025

2023-05-29

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich zainteresowanych
do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025"

Załączniki:

 1. Gminny Program Wspierania Rodziny - projekt (plik docx 359KB)
 2. Formularz konsultacje społeczne (plik docx 33KB)
 3. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

2023-05-29

Do podstawowych obowiązków należeć będzie między innymi:

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna."

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-05-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznych w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. oferta cenowa - kolonia socjoterapeutyczna 2023 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

2023-05-19

iż zmianie uległ Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w zakresie usługi Teleopieki.

Załączniki:

 1. Regulamin_rekrutacji i udziału w programie KWS 2023 (plik docx 39KB)
 2. załącznik nr 1 (plik docx 31KB)
 3. załącznik nr 2 (plik docx 32KB)
 4. załącznik nr 3 (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-05-17

Gryfino, dn. 16 maja 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 75)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w maju 2023 roku.

2023-05-08

Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 27, wew. 132, 131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka

Czytaj całość artykułu "Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w maju 2023 roku."

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia WIELKANOC

2023-04-07
Życzenia Wielkanoc 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. klazula rodo (plik docx 21KB)
 2. oferta cenowa psycholog dla dzieci i młodzieży (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu przez dwa dni w tygodniu (środa i piątek) – łącznie 6 godzin tygodniowo, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 15KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-03-27

na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Moderna

2023-03-15

Szanowni Państwo,

Fundacja Moderna organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.
Zachęcamy do opublikowania poniższej informacji o projekcie oraz dziękujemy za zainteresowanie!

Czytaj całość artykułu "Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Moderna"

Załączniki:

 1. Moderna (plik docx 2276KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie terapii rodzinnej, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc oraz porad prawnych w ramach działalności Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa mobilny punkt (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych.  

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-03-02

Gryfino, 27.02.2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na prowadzenie usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z dnia 07.02.2023r., zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka w dniu 13.02.2023r.                      

Załączniki:

 1. Uniważnienie zapytania ofertowego (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w miesiącu marcu 2023 roku

2023-03-01

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu marcu 2023 roku. Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - tel. 91 416 25 27
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia FRESENIUS - Przychodni w Gryfinie, ul. Niepodległości 28, pok. 216 - tel. 91 852 19 65
Punkt doradztwa i konsultacjiPoradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nt. uzależnienia od środków psychoaktywnych, socjalmediów (internet) i fake news (dezinformacja) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2023-02-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że ogłoszony
w dniu 31 stycznia 2023 r. nabór na stanowisko kierownicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć
i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści - skierowanych
do 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów
nt. przemocy, wsparcia osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych, skierowanych do grupy 20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczęszczających
do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-02-17

Przemoc w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujacych przemoc (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822)

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2023-02-13

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik doc 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

2023-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje

2023-02-01

Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się na określony  termin.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 ,27wew. 132,131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Konsultacje"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2023-01-31

 na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie organizują Akcję Krwiodawstwa.

2023-01-20
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2023-01-20

Załączniki:

 1. Plan (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-01-12
ulotka

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 1728KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów nt. przemocy, wsparcia
dla osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych skierowanych do grupy 20 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści skierowanych do grupy 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów"

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie postępowania

2022-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino z dnia 14.11.2022 r.                                                                                    

Czytaj całość artykułu "Unieważnienie postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana terminu spotkania w ramach grupy wsparcia.

2022-12-27

Uprzejmie informujemy, że spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie odbędą się w dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej oraz w dniu 30.12.2022 roku, również o godzinie 16.00. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Boże Narodzenie 2022

2022-12-23
Życzenia Boże Narodzenie 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Letnia kolonia socjoterapeutyczna

2022-12-16

W dniach 22 - 28 sierpnia 2022 roku zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia oraz zjawiska przemocy. Podczas pobytu w ośrodku kolonijnym "Bosman", w Kołobrzegu oprócz zabaw, konkursów oraz zwiedzania zapewniono m.in.: zajęcia z zakresu uzależnień behawioralnych (dla młodszej grupy) oraz zrealizowano program rekomendowany pn. "ARS czyli jak dbać o miłość?" - skierowany dla starszej grupy. Dzięki różnorodności zajęć, dzieci spędziły czas na kolonii wesoło, radośnie i spontanicznie. Łącznie w wypoczynku wzięło udział 30 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino.

Ikonka symbolizująca artykuł

Październik miesiącem bez przemocy oraz zdrowia psychicznego

2022-12-16

Dnia 02 października 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Program obchodów obejmował kampanię profilaktyczną, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, projekcje filmów związanych ze zdrowiem psychicznym pt. "Moja chuda siostra" oraz "Moja siostra..", jak i również realizację szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - skierowanego do kadry pedagogicznej.

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne

2022-12-16

Od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 21 grudnia 2022 roku trwa cykl spotkań realizowanych przez OPS w placówkach oświatowych naszej gminy. Spotkania prowadzone są przez psychologa dla dzieci i młodzieży, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji oraz pracownika socjalnego. Głównym tematem zajęć jest przemoc rówieśnicza oraz techniki radzenia sobie z nią. Ponadto w trakcie zajęć poruszana jest również kwestia sankcji związanych ze stosowaniem przemocy oraz możliwości otrzymania pomocy.
 

Czytaj całość artykułu "Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne"

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

2022-12-16

W dniu 29 listopada 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Energetyków 5 - rozpoczęły się spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach grupy zaplanowano 6 spotkań, prowadzonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pana Jacka Ciechowicza. Najbliższe spotkania planuje się na dni: 20.12.2022 r., 27.12.2022 oraz 28.12.2022 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Lokalny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

2022-12-16

607 770 443.

Mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfino - dostępny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz informacje o instytucjach świadczących pomoc osobom uwikłanym w problem przemocy.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dietetyczne

2022-12-16

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 odbyły się dwie tury warsztatów dietetycznych, których głównym tematem była piramida zdrowego żywienia. Pomimo pewnych przeszkód związanych ze zbyt zaglądającym do nas słońcem uczestnicy mogli się dowiedzieć o wielu ważnych aspektach dotyczących zdrowego żywienia, jak i również jak nie marnotrawić jedzenia. Spotkania odbyły się w ramach współpracy z Bankiem Żywności ze Szczecina.

Ikonka symbolizująca artykuł

Higiena to podstawa II edycja

2022-12-16

W dniu 11 grudnia 2022 podczas kiermaszu charytatywnego dla chorej Adelki, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadził kampanię pn. "Higiena to podstawa" - II już edycję. Podczas kiermaszu dzieci mogły m.in. zapoznać się z prawidłową techniką mycia rąk jak i również otrzymać książeczkę pn. "Higiena to podstawa", w której można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowej higieny. Ponadto dla najmłodszych dostępne były także inne formy zabaw: ciekawy tor przeszkód, krzyżówki oraz rebusy nt. higieny oraz zdrowego trybu życia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2022-12-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. klauzula (plik docx 21KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę

2022-12-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

  1. Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa

2022-12-13

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12  74-00 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 16KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w grudniu 2022 roku.

2022-12-01
Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu grudniu 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.
harmonogram grudzień 2022 poradniaharmonogram grudzień 2022 ops
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022

2022-11-21
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert

2022-11-18

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i w Trzcińsku - Zdroju

oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Czytaj całość artykułu "Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert "

Załączniki:

 1. komunikat do prasy (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-11-14

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 326KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik rtf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 143KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-11-08

na wolne stanowisko asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

2022-11-08
 • NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj całość artykułu "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2022-11-08

Uprzejmie informujemy, że konsultacje specjalisty terapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień w dniu 09.11.2022 roku w godzinach od 7.30 do 11.30 są odwołane. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku.

2022-11-02

Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku.

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji w listopadzie 2022 roku."

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności