ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku

2022-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino informuje,
iż w dn. 21.09.2022 r. uległ zmianie termin składania ofert do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r. (zapytanie opublikowane w dn. 21.09.2022 r.).

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku

2022-09-23

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. godz. 16.00  oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 30.09.2022 r. godz. 8.00.

Czytaj całość artykułu "Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-09-21

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji we wrześniu 2022 roku.

2022-09-12

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu wrześniu 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.

punktporadnia
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-08-31

na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-08-22

na wolne stanowisko  w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia >> Dodatek węglowy

2022-08-19

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile zostanie on podany we wniosku. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Link do wniosku:

https://www.gov.pl/attachment/da5924f2-3426-44b6-b4ae-3f71a87300a4

Link jak wypełnić wniosek:

https://www.gov.pl/attachment/3dabd6ba-13b7-4c70-8bf4-865169ebf2da

Grafika dot. dodatku węglowego
Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

2022-08-17

Przemoc w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora

2022-08-11
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w zakresie usługi Teleopieki, postanawia przedłużyć okres rekrutacji seniorów chcących wziąć udział w programie „Korpus Wsparcia Seniora” do 18.08.2022 r. Zgłoszenia należy składać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana numeru telefonu OPS w Gryfinie

2022-08-10

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10. 08.2022 r. ulega zmianie numer telefonu stacjonarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w  Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych mieszczącej się przy ulicy Sprzymierzonych 8A

Nowy numer telefonu to: 91 416 90 46

Fax 91 416 25 08

Numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie pozostaje bez zmian:

91 416 25 27

Fax 91 416 25 08

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-08-02

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

2022-07-25

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (serwis zewnętrzny), natomiast

Wnioski w formie papierowej o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres 2022/2023,  można składać w Sekcji od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Przy tym informujemy, że:

 • Prawidłowe zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych za dwa miesiące, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, powinno być wydane przez organ egzekucyjny po dniu 1 sierpnia 2022r.
 • Do ustalenia prawa do ww. świadczeń na nowy okres świadczeniowy uwzględniany jest dochód za rok 2021.  

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-07-22
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego: „Kurs stylizacji paznokci” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-07-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego dotyczącego dostawy „opasek bezpieczeństwa” urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych- mieszkańców Gminy Gryfino powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do 31 grudnia 2022 roku (w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

2022-06-30

Podczas otwarcia plaży miejskiej w Steklnie w dniu 26 czerwca 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W tym dniu postawiliśmy na wspólne spędzanie czasu wolnego, dlatego też Nasza konkurencja sportowa skierowana została do dzieci i ich rodzin. Mali uczestnicy otrzymali od nas gadżety profilaktyczne a wśród dorosłych rozpowszechniano ulotki informacyjne związane z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki.

Ikonka symbolizująca artykuł

Cykl warsztatów profilaktycznych

2022-06-30

W dniach od 13 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gryfino zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych. Obejmowały one realizację programu profilaktycznego ,,Cukierki", którego głównym celem była wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy, rozwijania umiejętności życiowych. W zajęciach uczestniczyły dzieci uczęszczające do najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. W ramach cyklu zajęć zrealizowano także program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Debata". Program ten, którego głównym celem było wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej skierowano do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Podczas trwania cyklu warsztatów w Liceum Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się zajęcia nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego. Mamy nadzieję, że zrealizowane zajęcia stanowić będą szkołę podejmowania słusznych decyzji.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

2022-06-27

Do podstawowych obowiązków należeć będzie między innymi:


- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami,
- opieka higieniczna,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna."

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-06-23
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- kurs stylizacji paznokci dla 5 osób

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa

2022-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)
 

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik doc 236KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Załącznik 2_Informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-06-09

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Dziecka z profilaktyką

2022-06-08

W dniu 5 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskim w Gryfinie odbył się Dzień Dziecka. W programie znalazło się wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. W ramach przedsięwzięcia utworzony został Punkt Profilaktyczny, który dysponował różnorodnymi gadżetami profilaktycznymi. Największą atrakcję Punktu stanowił symulator dachowania, z którego skorzystało wiele osób. Korzystając z symulatora można było doświadczyć, jak przebiega dachowanie pojazdu w trakcie wypadku - podziwiamy za odwagę. Tym samym apelujemy, aby bezpiecznie i ostrożnie poruszać się po drogach.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-06-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w zakresie realizacji programów profilaktycznych
i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważniam postępowanie

2022-06-01
fepr-efs-pl

Unieważniam postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 17.05.2022 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

Czytaj całość artykułu "Unieważniam postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

2022-06-01

Szanowni Państwo,
informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej
baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną.
Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane
kontaktowe do KCIK.
Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie.
Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie
MSWiA:

Czytaj całość artykułu "Informacja dla uchodźców z Ukrainy"

Załączniki:

 1. Pismo do Powiatów i Gmin (plik pdf 109KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-06-01
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:  „Kasy fiskalne z fakturowaniem i obsługą terminali płatniczych”,
„Asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu”, „Kurs koparki jednonaczyniowej kl. III”, „Opiekun/asystent dzieci niepełnosprawnych” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie."

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2022-05-27
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 96 135,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

2022-05-27
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Gminie Gryfino zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68 544,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-05-26

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-05-17
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2022-05-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 515KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w maju 2022 roku.

2022-05-04
Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu maju 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.
maj poradniamaj ops
Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Trzeźwości

2022-05-04

Światowy Dzień Trzeźwości obchodzony jest na całym świecie corocznie w dniu 15 kwietnia.

Czytaj całość artykułu "Światowy Dzień Trzeźwości"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 266KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usługi polegające na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 393KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 645KB)
 2. OFERTA CENOWA - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2022-04-25
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-04-22

stanowisko urzędnicze specjalisty w Sekcji Finansowo-Księgowej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”

2022-04-20

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO POMAGANIA
JAKO RODZINA WSPIERAJACA !

Czytaj całość artykułu "Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”"

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2022-04-15
Życzenia wielkanocne - OPS Gryfino 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych.

2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

 

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-04-12

 na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Termin wydawania artykułów żywnościowych - 9 kwietnia 2022 roku (sobota).

2022-04-07

Informujemy, iż wydawanie produktów żywnościowych zaplanowano na 9 kwietnia 2022 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 14.00. Zatem każda osoba zakwalifikowana do Programu powinna w w/w terminie zgłosić się do tut. Ośrodka po odbiór paczki żywnościowej, w której skład wchodzi (na jedną osobę):

Czytaj całość artykułu "Termin wydawania artykułów żywnościowych - 9 kwietnia 2022 roku (sobota)."

Załączniki:

 1. POPŻ2021-1 (plik docx 24KB)
 2. POPŻ2021 -2 (plik docx 39KB)
 3. POPŻ2021 -3 (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-04-05
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu w ramach realizacji projektu
pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w kwietniu 2022 roku

2022-04-04
Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu kwietniu 2022.
 

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji w kwietniu 2022 roku"

harmonogram kwiecień 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-03-31

na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Sekcji Finansowo-Księgowej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

2022-03-30

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania

na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

Czytaj całość artykułu "postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-03-28

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-03-23
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia:

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-03-22

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 oferta cenowa Zapytanie ofertowe ZSS (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pogrzeb Dzieci Utraconych

2022-03-22

W dniu 25 marca 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się Pogrzeb czworga Dzieci Utraconych. Msza Święta Żałobna odbędzie się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, po której zostanie dokonany zbiorowy pochówek w mogile do tego przeznaczonej. Zapraszamy na wspólną modlitwę za Dzieci Utracone oraz dla i za rodziców, którzy w jakikolwiek sposób stracili swoje dziecko.

Załączniki:

 1. Pogrzeb Dzieci Utraconych (plik pdf 97KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

2022-03-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

Czytaj całość artykułu " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy."

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 14KB)
 2. Klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

2022-03-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy."

Załączniki:

 1. klauzula (plik docx 19KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 psycholog (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-03-16
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi transportu dla  uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!”

2022-03-14
fepr-efs-pl

Zajęcia uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” z doradcą zawodowym
w ramach warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych oraz
z psychologiem odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, miejsce zajęć: Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, ul. Energetyków 5 (Nabrzeże).  

Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 - 2026

2022-03-10

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (plik pdf 49KB)
 2. ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2022 r. (plik pdf 29KB)
 3. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 - 2026 (plik pdf 262KB)
 4. Formularz konsultacji społecznych (plik docx 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-03-10
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej usługi cateringu dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „Aktywniej do celu!”

2022-03-04
fepr-efs-pl

Warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych (spotkania z doradcą zawodowym)

Marzec 2022 r.

14.03.2022 r. zajęcia grupowe (Gryfino) 9-14
21.03.2022 r. zajęcia grupowe (transport) 9-14
28.03.2022 r. zajęcia grupowe (Gryfino) 9-14
31.03.2022 r. zajęcia grupowe (transport) 9-14

Czytaj całość artykułu "HARMONOGRAM ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „Aktywniej do celu!”"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-03-01
fepr-efs-pl

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1368KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z załącznikami (plik docx 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-03-01
fepr-efs-pl

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań Aktywna Integracja.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1373KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z załącznikami (plik docx 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w marcu 2022 roku

2022-03-01

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne konsultacje i porady w miesiącu marcu odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Prosimy również o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu i godziny konsultacji.

- OPS Gryfino tel. 91 416 25 27,
- Poradnia tel. 91 852 19 65.

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji w marcu 2022 roku (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2022-02-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2022 r.

2022-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uruchamia pomoc dla Ukrainy, w szczególności dla miasta partnerskiego Sambor.

Pomoc obejmuje zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, w szczególności:

 • woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, żywność puszkowana, makarony, kasze, ryże, płatki błyskawiczne,
 • środki opatrunkowe (np. bandaże, plastry, środki antyseptyczne).

Dary można przekazywać do magazynów utworzonych na potrzeby zbiórki od poniedziałku do piątku:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 w godzinach 7.30 – 15.30,
 2. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 w godzinach 15.30 – 20.00.

Zbiórka potrwa do odwołania.

Więcej informacji na temat zbiórki można uzyskać pod numerem telefonu: 500 471 087 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 20.00.

W najbliższych dniach zostaną wydane kolejne komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wsparcia dla mieszkańców Ukrainy.

 

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński            

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-02-26

stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lutego 2022 roku

2022-02-21

W związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. silnymi wiatrami, opadami deszczu oraz wichurami, które miały miejsce w okresie od 18 do 19 lutego br. na terenie Gminy Gryfino informuję, że poszkodowani mogą liczyć na pomoc.

Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 416 25 27.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2022 r. (plik pdf 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2022-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie zimowe w Gminie

2022-02-16

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury zorganizował półkolonie zimowe w okresie ferii zimowych. Z bezpłatnego wypoczynku skorzystało 30 dzieci z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy. Program półkolonii obejmował zajęcia edukacyjne nt. profilaktyki. m.in. kształtowanie umiejętności zabawy i wypoczynku bez udziału substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwo we wzajemnych kontaktach, promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia profilaktyczne nt. cyberprzemocy. Zorganizowano również warsztaty z rzeczywistego zagrożenia wirtualnego. Celem organizacji półkolonii było w szczególności zapewnienie dzieciom bezpiecznego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom, rozbudzanie aktywności poznawczej, zainteresowań, odpowiedzialności, samodzielności a także integracji. W ramach wypoczynku zorganizowano także wiele dodatkowych atrakcji, co sprawiło dużo uśmiechu na małych buziach naszych uczestników.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w lutym 2022 roku

2022-02-02

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych konsultacjach w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gryfinie.

Przypominamy o konieczności zapisów na określony termin i godzinę:

- OPS Gryfino tel. 91 416 25 27,
- Poradnia tel. 91 852 19 65.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od AlkoholuPunkt Doradztwa i Konsultacji
Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

2022-01-31

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób dotkniętych (plik pdf 185KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2022-01-31

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i sychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2021 (plik pdf 204KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2022-01-26

na świadczenie usług opiekuńczych u osób potrzebujących wsparcia
objętych obowiązkową kwarantanną domową.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje:

2022-01-25

1. Dyżur terapeuty rodzinnego w dniu 26 stycznia 2022 roku

2. Konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 416 25 27.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w styczniu 2022 roku

2022-01-25
Uprzejmie informujemy o bezpłatnych konsultacjach w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gryfinie.
W Ośrodku istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji w styczniu 2022 roku"

hrmonogram
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2022-01-21

 na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 146KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 146KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 137KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 137KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 139KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 137KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 146KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-01-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2021-12-31
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

 1. Liczba miejsc: 1
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 3. Cel i zakres wykonywania zadań:

Prowadzenie mediacji w celu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zapobiegania przemocy, zapobiegania rozpadowi rodziny w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2022 r. -  grudzień 2022 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 266KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 3. Klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2021-12-22

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - terapeuta 2022 (plik pdf 72KB)
 2. Załącznik oferta cenowa terapia 2022 (plik doc 28KB)
 3. Klauzula (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2021-12-22

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - psycholog 2022 (plik pdf 63KB)
 2. Załącznik oferta cenowa psycholog (plik doc 28KB)
 3. Klauzula (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2021-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego procedury zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 139KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

2021-12-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0003-41/21 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 08 grudnia 2021 r. informuję, iż dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.)

W tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-12-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług – schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2021-12-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego procedury zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 139KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi szkoleń realizatorów programu profilaktycznego rekomendowanego pn. "Gra w dobre zachowania" w systemie rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 oferta cenowa program rekomendowany (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2021-12-07
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

 1.       74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

 1. 74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021-12-07
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 14KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

2021-12-07

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 psycholog dzieciecy (plik docx 16KB)
 2. klauzula (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w grudniu 2021 roku.

2021-12-02
Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalistów w miesiącu grudniu odbywają się według załączonego harmonogramu.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.
GRUDZIEN 2021GRUDZIEN 2021 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

2021-12-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie  świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 do zapytania oferteowego schronienie (plik rtf 65KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2021-11-26

na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2021-11-19
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2021-11-16
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”.

Uzasadnienie: do dnia składania ofert tj. 29.10.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-11-16
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Podstawy stylizacji paznokci” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w listopadzie 2021 roku.

2021-11-08
Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalistów w miesiącu listopadzie odbywają się według załączonego harmonogramu.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.
załącznik 1Załącznik nr 2
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2021-10-27
fepr-efs-pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór  do uczestnictwa w

projekcie pn.  „Aktywniej do celu!”

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-10-22
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

- podstawy stylizacji paznokci dla 3 osób

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. załacznik nr 1 (plik docx 54KB)
 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-10-21
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2021-10-18

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2019, poz. 2019 ze zmianami)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2021-10-15

W dniu 2 października 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej i Komendą Powiatową Policji zorganizował w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy akcję profilaktyczną, mającą na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Gminy Gryfino w zakresie powagi problemu przemocy. W ramach przedsięwzięcia w Punkcie Pierwszego Kontaktu Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się dyżury pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji oraz kuratora Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Dodatkowo w świetlicach wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino dyżury pełnili pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej jak również kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Podczas dyżurów można było uzyskać wsparcie z zakresu przeciwdziałania przemocy. W ramach działania na terenie Miasta Gryfina przeprowadzono także kampanię informacyjną, w trakcie której wręczano mieszkańcom miasta ulotki informacyjne oraz gadżety profilaktyczne.

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2021-10-06
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Podstawy stylizacji paznokci” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w październiku 2021 roku

2021-10-04
Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalistów w miesiącu październiku odbywają się według załączonego harmonogramu.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.
harmonogram październik 1harmonogram październik 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dla Mieszkańców Gminy Gryfino.

2021-09-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jest w trakcie opracowywania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. W związku z tym zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Gryfino do wypełnienia anonimowej ankiety. Uzyskane informacje będą cenne przy opracowywaniu w/w dokumentu. Link do ankiety:

https://forms.gle/QqmSJaLWsuuLZ2o5A

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-09-10
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Podstawy stylizacji paznokci” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
 

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

2021-09-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w zespole profilaktyki uzależnień przeciwdziałaniu przemocy.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji we wrześniu 2021 roku.

2021-08-31
Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalistów w miesiącu wrześniu odbywają się według załączonego harmonogramu.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.
zał1zał2
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-08-25
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w zespole profilaktyki uzależnień przeciwdziałaniu przemocy

2021-08-12

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie/ preferowane wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w zespole profilaktyki uzależnień przeciwdziałaniu przemocy "

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji w sierpniu 2021 roku.

2021-08-10
Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalistów w miesiącu sierpniu odbywają się według załączonego harmonogramu.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.
załącznik 1załącznik 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-08-04
fepr-efs-pl

Gryfino dnia 03.08.2021r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym

2021-08-03

 


1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym"

Załączniki:

 1. nabór mieszkanie chronione (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-07-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-07-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy pełniącego obowiązki Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-08
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

- kasy fiskalne z fakturowaniem dla 4 osób

- kurs florystyczny dla 4 osób

- asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu dla 3 osób

- kurs asystenta nauczyciela w przedszkolu dla 1 osoby

 dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 251KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY kursy (plik docx 54KB)
 3. OFERTA (plik docx 56KB)
 4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2021-07-06

Nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2 (plik pdf 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2021-07-06

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2021-07-01

Uprzejmie informujemy, iż konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2021 roku zostają odwołane. Specjalista będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem 579 647 771 w godzinach od 16.00 do 18.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - Dodatek Mieszkaniowy

2021-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż z dniem 1 lipca 2021 r. zmieniają się zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych wprowadzone Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Czytaj całość artykułu "Informacja - Dodatek Mieszkaniowy"

Załączniki:

 1. wniosek i deklaracja sesja (plik doc 73KB)
 2. RODO (plik docx 18KB)
 3. oświadczenie (plik docx 13KB)
 4. zaświadczenie o dochodach DM (plik doc 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

2021-06-25

Gmina Gryfino  ponownie przystąpi do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki finansowe 
z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości 43 000 zł. Program będzie realizowany
do grudnia 2021 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Informacja dotycząca Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

MRiPS

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia Asystent osobisty 2021 (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-06-22

Informujemy, że od dnia 23 czerwca 2021 r. zmianie ulega miejsce przyjmowania interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-06-21

Inspektor w Sekcji Organizacyjnej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Agnieszka Kruk zamieszkała w Czepinie.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

2021-06-18

realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r.
projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-06-01

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0003- 15/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie z dnia 21 maja 2021 r. informuje się, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.)

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-05-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 635KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2021-05-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2 (plik pdf 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - Opieka wytchnieniowa

2021-05-25

Gmina Gryfino w roku 2021 ponownie przystąpi do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Czytaj całość artykułu "Informacja - Opieka wytchnieniowa"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Załącznik - Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej (plik docx 47KB)
 2. Załącznik - Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 54KB)
 3. Informacja (plik pdf 187KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2021-04-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług mediatora, dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-04-06

Informujemy, że od dnia 07 kwietnia 2021 r. zmianie ulega miejsce przyjmowania wniosków przy ulicy Łużyckiej 12.

Skrzynka podawcza znajdować się będzie
przy budynku głównym Ośrodka, wejście C.  

Miejsce przyjmowiania wniosków przy ulicy Sprzymierzonych 8A nie ulega zmianie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2021-04-02
Życzenia wielkanocne
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o przedłużeniu terminu naboru

2021-04-02

W związku z omyłkowym wskazaniem terminu (05.04.2021 r. – dzień świąteczny) składania dokumentów dotyczących naboru na świadczenie usług mediatora, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 06.04.2021 r. 

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-04-01

Informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2021 r. zmianie ulega miejsce przyjmowania wniosków w sprawach dotyczących:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

2021-03-31
 • NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj całość artykułu "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2021-03-24
 1. Zamawiający:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

Załączniki:

 1. Oferta -mediator (plik docx 14KB)
 2. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA

2021-03-16

Informujemy, że od dnia 16 marca 2021 r. obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki przyznawanej w ramach Gminnego Programu Osłonowego. Aktualny druk wniosku dostępny jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej w zakładce druki.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym

2021-03-16

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie Treningowe – krok do samodzielności” nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje o dalszej  gotowości świadczenia usług w mieszkaniu treningowym w ilości 4 miejsc.

Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Informacji można zasięgnąć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
przy ul. Łużyckiej 12 lub telefonicznie: (91) 416 -  25 – 27.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym (plik pdf 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2021-03-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług mediatora, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 11.02.2021 r.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla osób potrzebujących wsparcia

2021-03-01

Informujemy, iż konsultacje telefoniczne w miesiącu marcu odbywać się będą według harmonogramu dyżurów zamieszczonego w załączniku. W przypadku pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu: 91 416 25 27.

Czytaj całość artykułu "Informacja dla osób potrzebujących wsparcia"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

2021-02-16

Uchwałą NR XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 roku przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plik docx 185KB)
 2. UCHWAŁA w sprawie przyjęcia GPPiRPA na rok 2021 (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-02-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu " INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH

2021-02-02

HARMONOGRAM KONSULTACJI  TELEFONICZNYCH

Czytaj całość artykułu "HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-01-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje telefoniczne z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

2021-01-24

Ośrodek Pomocy Społeczne w Gryfinie informuje, że bezpłatne konsultacje z psychologiem w miesiącu styczniu 2021 r. odbędą się w następujących terminach:

Czytaj całość artykułu "Konsultacje telefoniczne z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin."

Ikonka symbolizująca artykuł

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

2021-01-20

Czytaj całość artykułu "Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021."

Ikonka symbolizująca artykuł

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino.

2021-01-20

Czytaj całość artykułu "Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino."

Ikonka symbolizująca artykuł

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024.

2021-01-20

Czytaj całość artykułu "Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024."

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA

2021-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o nowym terminie   
składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Czytaj całość artykułu "WAŻNA INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2021-01-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług mediatora, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 18.12.2020 r.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-01-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji radcy prawnego - Styczeń 2021

2021-01-15
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnych konsultacji w styczniu 2021 roku. Tym razem są to porady prawne, które będą się odbywać według poniższego harmonogramu.
Wszystkie porady specjalistów są dla Mieszkańców bezpłatne.

Czytaj całość artykułu "Harmonogram konsultacji radcy prawnego - Styczeń 2021"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-01-11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług prawnych i reprezentacji Ośrodka Pomocy Społecznej

2021-01-08

aopublikowane w dniu 10 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług prawnych i reprezentacji Ośrodka Pomocy Społecznej "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2021-01-05
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 1. Liczba miejsc: 1
 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2021-01-05
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH

2021-01-05

Uprzejmie informujemy, że dyżury specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia odbywają się według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (91) 416 25 27.

Czytaj całość artykułu "HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH"

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji - styczeń (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2020-12-31

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień postępowanie zostało unieważnione.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2020-12-31

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego opublikowane w dniu 25 listopada 2020 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-31

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

2020-12-30

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

Załączniki:

 1. załącznik przetwarzanie danych (plik docx 15KB)
 2. zalącznik nr 1 oferta cenowa (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2020-12-30

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Załączniki:

 1. załącznik oferta cenowa psycholog 2021 (plik doc 27KB)
 2. załącznik przetwarzanie danych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-30

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług – schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-30

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Boże Narodzenie 2020

2020-12-22
Życzenia Boże Narodzenie 2020
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2020 r.

2020-12-22

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0003-55/20 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2020 r. informuję, iż dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.)

 

W tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie nieczynny.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

2020-12-14

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Ogłoszenia Burmistrza - konsultacje społeczne (plik pdf 53KB)
 2. Załącznik nr 1 - 3 (plik docx 194KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik docx 32KB)
 4. Zarządzenie Burmistrza (plik pdf 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-12-14

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Termin konsultacji: 14.12.2020 r – 14.01.2021 r.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie - konsultacje (plik pdf 290KB)
 2. Zarządzenie nr 0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 grudnia 2020 r. (plik pdf 176KB)
 3. Uzasadnienie do Zarządzenia (plik pdf 53KB)
 4. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHNA ROK 2021 (plik pdf 756KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

2020-12-04
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych - kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe 2020 (plik doc 232KB)
 2. KLAUZULA zamówienia-1 (plik docx 19KB)
 3. zaE_D_czniki nr 1 (plik rtf 54KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram konsultacji telefonicznych - Grudzień 2020.

2020-12-01

Uprzejmie informujemy, iż konsultacje telefoniczne specjalistów w miesiącu grudniu odbywają się według załączonego harmonogramu.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27.

Harmonogram konsultacji telefonicznych - Grudzień 2020. 1Harmonogram konsultacji telefonicznych - Grudzień 2020 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-12-01
na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 2028KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1615KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1671KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1639KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1609KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1626KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych 0osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1622KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1677KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020-11-25
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1633KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
 3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram dyżurów - listopad

2020-11-05

Uprzejmie informujemy, że konsultacje telefoniczne specjalistów w miesiącu listopadzie odbywają się według załączonego harmonogramu. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27 wew. 124, 118 lub (91) 416 93 50.

Załączniki:

 1. Harmonogram dyżurów - listopad (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wynik postępowania - "Wymiana instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie"

2020-10-23
Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na roboty budowlane pn.: Wymiany instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12, 74-100 Gryfino ,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Firma A’BELL Spółka z o.o., ul. Półnicy 30/9, 80-177 Gdańsk
Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym.


Czytaj całość artykułu "Wynik postępowania - "Wymiana instalacji LAN, elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznika i na parterze łącznika budynku administracyjnego przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie""

Załączniki:

 1. informacja o wyborze (plik pdf 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu dyżurów w Poradni Leczenia Uzależnień

2020-10-21
Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega harmonogram konsultacji telefonicznych w Poradni Leczenia Uzależnień. Do 30 października obowiązuje plan dyżurów specjalistów terapii uzależnień zamieszczony w załączniku. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (91) 416 25 27, wew. 134, 137 lub 132.Harmonogram
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram dyżurów

2020-10-02

Informujemy, że miesiącu październiku konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia odbędą się według załączonego harmonogramu. Przypominamy o konieczności ustalenia dokładnego terminu i godziny konsultacji - zapisów można dokonywać pod numerem telefonu : (91) 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Podczas trwania konsultacji obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa.

Harmonogram konsultacji - Poradnia Leczenia UzaleznienHarmonogram dyżurów
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-02
fepr-efs-pl Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.Aktywniej do celu!, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-02
fepr-efs-pl Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi transportu dla 8 uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.Aktywniej do celu!, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 139KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-10-02
fepr-efs-pl 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na usługę zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) pn. Aktywniej do celu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działania Aktywna Integracja.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY1 (plik pdf 1415KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY2 (plik pdf 1415KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. Aktywniej do celu!

2020-09-29
fepr-efs-pl Terminy spotkań z psychologiem
październik 2020 - lipiec 2021

Czytaj całość artykułu "Harmonogram spotkań w ramach projektu pn. Aktywniej do celu!"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-09-18
fepr-efs-pl .Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu pn. Aktywniej do celu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1262KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-09-18
fepr-efs-pl 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. Aktywniej do celu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań aktywna integracja.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1281KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022

2020-09-14
Gmina Gryfino stosując się do obowiązującego ustawodawstwa, realizując zadanie własne, opracowuje 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny.

Załączniki:

 1. Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022 (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-09-14
fepr-efs-pl Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług psychologicznych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.Aktywniej do celu!, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-09-14
fepr-efs-pl Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn.Aktywniej do celu!, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie.

2020-09-03
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino oraz w Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Niepodległości 28, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Uprzejmie informujemy, o kolejnych terminach konsultacji terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie."

Załączniki:

 1. Konsultacje - Poradnia Leczenia Uzależnień (plik docx 15KB)
 2. Konsultacje - Punkt Pierwszego Kontaktu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważniam postępowanie

2020-08-21
fepr-efs-pl Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu pn. Aktywniej do celu!

Czytaj całość artykułu "Unieważniam postępowanie"

Załączniki:

 1. Unieważniam postępowanie (plik pdf 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważniam postępowanie

2020-08-21
fepr-efs-pl Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.07.2020r. dotyczące realizacji usług psychologicznych w ramach projektu pn. Aktywniej do celu!

Czytaj całość artykułu "Unieważniam postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

2020-08-21
fepr-efs-pl I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych (plik pdf 1871KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2020-08-21
fepr-efs-pl I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych (plik pdf 1803KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-08-19
na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 2115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

2020-08-14
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2020-08-14
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
w woj. zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (plik pdf 93KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

2020-08-14
OGŁOSZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

Czytaj całość artykułu "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

2020-08-06
że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, "

Załączniki:

 1. nabór opiekun mieszkania (plik pdf 376KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2020-08-06
na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 661KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

2020-08-03
Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 sierpnia 2020 roku wznawiamy konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia. Z uwagi na stan epidemii informujemy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy również o obowiązku zakrycia ust i nosa. W celu wyznaczenia terminu i godziny konsultacji udzielanych w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 91 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

Załączniki:

 1. Punkt pierwszego kontaktu (plik docx 15KB)
 2. Poradnia leczenia uzależnień (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-07-31
na stanowisko Podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 288KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2020-07-31
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.


Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 2157KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2020-07-29
fepr-efs-pl I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Aktywniej do celu! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych (plik pdf 1814KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

2020-07-29
fepr-efs-pl I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Aktywniej do celu! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: doradcy zawodowego.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług doradcy zawodowego dla uczestników projektu, który przeprowadzi warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych (plik pdf 1876KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-28
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 2243KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywniej do celu!".

2020-07-27
fepr-efs-pl Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, a także podnosząca poziom ich aktywności społecznej.

W ramach naszego projektu osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino mogą wziąć udział w ścieżce reintegracji społecznej, stworzonej zgodnie z ich potrzebami z pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa. Aby osiągnąć ten cel zaplanowano następujące działania:
- aktywna integracja, w ramach której, odbędzie się cykl spotkań i zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem oraz pakiet kursów zawodowych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy,
- działania środowiskowe, w ramach których uczestnicy projektu wraz z rodzinami mogą skorzystać z szeregu atrakcji takich jak: wyjazdy integracyjne, zabawy dla dzieci, pikniki rodzinne, warsztaty i wiele innych form zabaw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,

Jeśli jesteś mieszkańcem naszej Gminy, chcesz zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu, poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, nabycie kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka .

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do OPS w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godz. pracy Ośrodka, wejście C. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem 91 416 25 27 wew. 133

Termin rekrutacji do dnia 31.07 2020.

Projekt realizowany w okresie 2 lat, w każdym roku po 15 osób.
Projekt współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-06
na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 2167KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka wytchnieniowa

2020-06-30
Opieka wytchnieniowa

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 192KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

2020-06-30
Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie miesiąca lipca konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku. O konsultacjach odbywających się w drugiej połowie miesiąca poinformujemy odrębnym komunikatem.

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji lipiec (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

2020-06-23
iż od dnia 1 lipca 2020r. wnioski o ustalenie prawa do n/w świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
- Świadczenia Dobry Start ( Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS)
- Świadczenia rodzinne ( Emp@tia )
- Świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Emp@tia )

Czytaj całość artykułu "Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym

2020-06-18
Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. - 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 205KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

W dniu 12 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie nieczynny.

2020-06-10
Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dzień 12 czerwca br. został wyznaczony dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla osób potrzebujących wsparcia.

2020-06-09
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.Konsultacje czerwiecKonsultacje telefoniczne - czerwiec
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-06-07
Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, iż od dnia
08 czerwca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Ośrodka.
Zalecaną formą załatwiania wszelkich spraw urzędowych pozostaje kontakt z wykorzystaniem komunikacji:

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

2020-06-02
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach, tj.:

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA

2020-05-22
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 25.05.2020r. interesanci będą przyjmowani w punktach z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2020-05-15
I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1371KB)
 2. formularz psycholog 20 (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Twój Parasol

2020-04-16
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój Parasol, która jest narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Pod wskazanym linkiem znajduje się aplikacja do pobrania wraz z instrukcją obsługi:

Czytaj całość artykułu ",,Twój Parasol"

Twój Parasol
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia wielkanocne

2020-04-08
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

2020-04-07
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o zakończeniu procedury dotyczącej naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
bez wyboru oferty.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat dla osób potrzebujących wsparcia!!!

2020-04-06
Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznych z Naszymi specjalistami. Z uwagi na zawieszenie mitingów przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks" osoby z problemem alkoholowym mogą kontaktować się pod numerem telefonu 603 - 420 - 511. Harmonogram obowiązuje w miesiącu kwietniu.

Załączniki:

 1. Komunikat dla osób potrzebujących wsparcia!!! (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA!

2020-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w związku
z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 kasa w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania.

W związku z powyższym, wypłaty świadczeń dotychczas realizowane
w kasie Ośrodka, będą Państwu przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazem pocztowym, do odwołania.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Informujemy, iż konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów udzielane będą telefonicznie.

2020-03-23
Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja w zakresie terapii rodzinnej , 537 925 988,
Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, 608 536 999,
Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:00-18:00 konsultacja ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 579 647 771.

Konsultacje telefoniczne dla osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień odbędą się:
Dnia 24.03.2020r. w godz.16:30-20:30, 534 907 457,
Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:30-20:30, 730 191 268.
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 91 416 25 27, wew. 134, 132, 137 w godzinach urzędowania OPS.

O kolejnych terminach powiadomimy Państwa niebawem.
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA!!!

2020-03-16
Informujemy, iż od 16.03.2020r. do odwołania, biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie będą zamknięte dla interesantów. OPS będzie nadal pełnił swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie lub przez internet.
W sprawach wyjątkowo pilnych interesant uzyska niezbędną pomoc, w tym celu zostały wydzielone specjalne punkty bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.
Poniżej podajemy punkty:
OPS ul. Łużycka 12 - wejście C (w podwórku)
OPS ul. Sprzymierzonych 8 - główne wejście.
Skontaktuj się z nami:
Tel. 91-416-25-27 lub 91-416-25-08
Tel. 91-416-93-50
mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

Załączniki:

 1. WAŻNA INFORMACJA!!! (plik pdf 343KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-03-12
W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając
z alternatywnych form kontaktu - telefonicznego lub drogą elektroniczną.


Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

2020-03-05
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 218KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2020-03-05
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia działań profilaktyczno - edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się tematycznie skierowanych do dzieci w wieku 6 - 9 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

2020-02-26
Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia poprzez zapewnienie wsparcia, odpowiedniego do Ich potrzeb.

Czytaj całość artykułu ""Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 49KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

2020-02-25
Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na gminy Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze.

Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Załączniki:

 1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 (plik pdf 117KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Już przed nami kolejny termin wydawania żywności

2020-02-24
Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 na drugą już partię żywności do naszego magazynu, w podwórku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w terminie od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020r, w godzinach od 8.00 do 13.00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

2020-02-13
Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
o skierowanie do mieszkań chronionych.
Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych."

zdjecie1zdjecie2zdjecie3zdjecie4zdjecie5zdjecie6zdjecie7
Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lutego 2020 roku konsultacje prawnika nie odbędą się.

2020-02-11
Zapraszamy na kolejny dyżur 18.02.2020 roku w godzinach od 16.00 do 18.00
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-02-06
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-31
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoczynamy wydawanie paczek żywnościowych

2020-01-28
Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 w dniach od 3 lutego do 7 lutego 2020 roku w godzinach 8.00 - 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór artykułów żywnościowych.
Serdecznie zapraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru

2020-01-22
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 270KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

2020-01-21
Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO."

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 191KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-01-19
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór - opiekun

2020-01-16
Gryfino, 16.01.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

Czytaj całość artykułu "Nabór - opiekun"

Załączniki:

 1. Nabór - opiekun (plik pdf 311KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-15
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej

2020-01-15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

Załączniki:

 1. Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej (plik pdf 345KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-01-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 227KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-01-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2020-01-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 222KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-12-30
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane
na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 22.11.2019 r.

Uzasadnienie:
Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2019-12-30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.


Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1956KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

2019-12-23
I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

Załączniki:

 1. formularz (plik doc 27KB)
 2. Załącznik nr 2 Rodo 2019 terapeuta (plik docx 14KB)
 3. ogłoszenie (plik pdf 1498KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2019-12-20
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2019-12-18
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru następujących ofert:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik pdf 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-12-13
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane
na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 25.11.2019 r.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-12-13
I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

Załączniki:

 1. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx 14KB)
 2. Nabór - usługi psychologiczne (plik pdf 104KB)
 3. Oferta (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-12-10
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

2019-11-27
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych - kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino (plik pdf 324KB)
 2. Załącznik (plik rtf 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-11-27
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 260KB)
 2. Formularz ofertowy - szkolenie (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-11-25
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 105KB)
 2. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx 14KB)
 3. Oferta (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 201KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 205KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-11-22
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Czytaj całość artykułu " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 206KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino


Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 208KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 204KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 210KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie

2019-11-22
usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci AlkoholikówCzytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 210KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 210KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2019-11-22
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino


Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 221KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2019-11-21
logo


Dziś ważne święto dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

21 listopada jest świętem pracowników służb społecznych,

a przede wszystkim pracowników socjalnych,

stąd pragniemy przekazać Państwu serdeczne podziękowania za codzienną,

wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę

na rzecz wszystkich potrzebujących.


Z wyrazami szacunku
życzy dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-11-04
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-10-23
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie w trybie zapytania ofertowego opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r. dotyczące zorganizowania, przeprowadzenia
i obsługi szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-10-18
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego Pomoc kuchenna - przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym dla 4 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-10-18
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-10-17
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego kurs stylizacji paznokci dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 10 października 2019r. zostają przeniesione na dzień 17 października 2019r.

2019-10-08
efs-logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-10-03
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-10-01
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dnia 8 października 2019 r. konsultacje prawnika nie odbędą się.

2019-09-30
Dodatkowy termin porad wyznaczony jest na dzień 29 października 2019 r; w godzinach od 16:00 do 18:00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-09-28
I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług w przypadku firm

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie:
- prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
- prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
- prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

Załączniki:

 1. Nabór - usługi psychologiczne (plik pdf 106KB)
 2. Formularz ofertowy - psycholog (plik docx 13KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-09-28
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.


Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie (plik pdf 257KB)
 2. Formularz ofertowy - szkolenie (plik docx 15KB)
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-26
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-26
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-09-17
na świadczenie usług streetworkera

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 1900KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-09-10
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 2127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-09-10
na wolne stanowisko asystenta rodziny .

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 2433KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-09-09
fepr-efs-pomorze Pomoc kuchenna (przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym oraz Kurs stylizacji paznokci

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 215KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-09-06
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 236KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-09-06
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 187KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-09-06
fepr-efs-pomorze 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.


Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 176KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-09-06
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna Integracja.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 169KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-09-06
fepr-efs-pomorze 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 164KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-05
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-03
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019.

2019-08-28
Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019. "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-08-20
na wolne stanowisko asystenta rodziny .

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 2418KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r.

2019-08-09
fepr-efs-pomorze VII-IX 2019

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r."

Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r.

2019-08-09
fepr-efs-pomorze X-XII 2019

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r."

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-08-08
Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

2019-08-01
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (plik doc 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2019-08-01
organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

2019-08-01
podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim. (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-30
"Opieka wytchnieniowa

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-07-24
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 1927KB)
 2. Oferta (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-19
na świadczenie usług psychologicznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 206KB)
 2. Oferta (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-07-16
na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. nabór sekcja organizacyjna (plik pdf 2007KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-12
dot. organizacji kolonii socjoterapeutycznej

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-09
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 04.07.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-07-09
Unieważnienie postępowania dot. naboru na świadczenie usług terapeuty w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r.

2019-06-29
fepr-efs-pomorze IV-VI 2019

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-28
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 28.06.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-06-26
Gryfino, 24.06.2019 r.

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami).

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 12-15 lat zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu " ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 249KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-25
fepr-efs-pomorze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-25
fepr-efs-pomorze Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1071KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-06-21
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 196KB)
 2. Oferta (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-17
fepr-efs-pomorze Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 136KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-10
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Catering dla 15 uczestników w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 92KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-05-27
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego dla 7 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
- Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie

2019-05-02
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie"

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 2195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie

2019-05-02
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 2195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU NA ŚWIADCZENIE DORADCY ZAWODOWEGO

2019-05-02
W związku z kończącym się terminem naboru na świadzcenie usług doradcy zawodowego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż termin składania dokumentów dotyczących naboru został przedłużony do dnia 13 maja 2019r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-05-02
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera (plik pdf 2200KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-24
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 1879KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-18
II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ usługa

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 2214KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-04-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1431KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2019-04-15
logo

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia
miłości, radości i życzliwości
w gronie najbliższych,
ciepłego rodzinnego nastroju
oraz smakowitości i obfitości
na świątecznym stole

składają
Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie


Ikonka symbolizująca artykuł

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-04-05
fepr-efs-pomorze Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r. dotyczące zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie.

Czytaj całość artykułu "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA "

Załączniki:

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności.

2019-04-04
Kwiecień 2019

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności. "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym

2019-04-04
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
- 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje, że w mieszkaniu treningowym w miesiącu kwietniu 2019 r. pozostało 1 wolne miejsce.
Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-04
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera (plik pdf 2240KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

2019-04-04
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego (plik pdf 1805KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-04
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego (plik pdf 1889KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-04-04
Umowa - zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 194KB)
 2. Oferta (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

2019-04-02
Gryfino, dnia 02.04.2019r.

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
realizujący w okresie 27.12.2016 r. - 31.03.2019 r.
projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
- 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie Treningowe - krok do samodzielności
nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłasza gotowość świadczenia usług w mieszkaniu treningowym w ilości 4 miejsc.

Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Informacji można zasięgnąć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pok. Nr 8 lub telefonicznie: (91) 416-25-27.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (plik pdf 207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 01.04.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 01.04.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r.

2019-03-29
fepr-efs-pomorze I-III 2019

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2019r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

2019-03-26
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 1754KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-22
fepr-efs-pomorze 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 137KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-22
fepr-efs-pomorze 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 145KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dni Wydawania Żywności:

2019-03-13
18.03.2019-22.03.2019

(poniedziałek-piątek)

W godzinach:

8:00-13:00

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2019-02-27
Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia - dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terapeuta rodziny

2019-02-26
Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

Czytaj całość artykułu "Terapeuta rodziny"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2673KB)
 2. Formularz (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-02-22
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. nabór pracownik socjlany (plik pdf 1948KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-20
dot. naboru z dn.01.02.2019 roku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej
w Dębcach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-14
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-08
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-08
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

2019-02-07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych - kobiet i mężczyzn, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 76KB)
 2. zapytanie ofertowe (plik pdf 259KB)
 3. załącznik 1 (plik rtf 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2019-02-06
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. Oferta (plik rtf 41KB)
 2. ogłoszenie (plik pdf 180KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-05
dot. naboru z dnia 17 grudnia 2018 roku na świadczenie usług biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie

2019-02-01
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna integracja.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie"

Załączniki:

 1. zaproszenie (plik docx 107KB)
 2. Formularz ofertowy (plik docx 104KB)
 3. załącznik 1 (plik pdf 94KB)
 4. Załącznik 2 (plik pdf 40KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-02-01
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 30KB)
 2. Oferta (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-02-01
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. Nabór - usługi terapeutyczne (plik pdf 204KB)
 2. Oferta (plik rtf 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01
dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01
dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-01-29
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. Załącznik1 (plik pdf 40KB)
 2. Załącznik 2 (plik pdf 103KB)
 3. Formularz ofertowy (plik docx 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-01-29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 104KB)
 2. załącznik 1 (plik pdf 95KB)
 3. Załącznik 2 (plik pdf 40KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

2019-01-15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego."

Załączniki:

 1. nabór (plik pdf 238KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej

2019-01-14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
w Gryfinie zgodnej ze specyfikacją

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej "

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik doc 315KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2018-12-21
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2018-12-18
przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 223KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2018-12-18
świadczenie usług terapeutycznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 209KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2018-12-18
świadczenie usług terapeutycznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 213KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2018-12-18
świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Załączniki:

 1. Dokumenty (plik pdf 208KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2018-12-18
na świadczenie usług terapeutycznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 214KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2018-12-18
świadczenie usług specjalisty

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. oferta (plik rtf 4KB)
 2. Dokument (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2018-12-18
na świadczenie usług prawnych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 205KB)
 2. Załącznik (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2018-12-18
świadczenie usług terapeuty rodzinnego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 211KB)
 2. Oferta (plik docx 3KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2018-12-18
świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu "

Załączniki:

 1. Dokumenty (plik pdf 210KB)
 2. Oferta (plik rtf 4KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

2018-12-03
efs-logo

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość artykułu "ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r."

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 (plik pdf 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-11-29
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Społecznych w Zespole do Spraw Organizacji Usług Społecznych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór"

Załączniki:

 1. Zalacznik (plik pdf 129KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowania

2018-11-22
Dzień Pracownika Służb Społecznych - podziękowania w załączeniu

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik pdf 207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2018-11-21
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-11-02
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r.

2018-10-30
fepr-efs-pomorze X-XII 2018

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-10-23
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, panel I Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu, panel II Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych dla min. 30 osób w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2018-10-15
fepr-efs-pomorze Gryfino, dnia 15.10.2018r.

Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.10.2018r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 12.10.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymogów z zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-15
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (2 osoby), asystent osoby niepełnosprawnej z kursem masażu (3 osoby) dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 119KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-10-12
1. Zamawiający: Gmina Gryfino, - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino woj. zachodniopomorskie
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej
na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy: ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Dokumenty (plik 7z 3252KB)
 2. Zaproszenie do złożenia oferty (plik pdf 518KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

2018-10-11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej."

Załączniki:

 1. nabor1 (plik doc 213KB)
 2. nabor2 (plik doc 224KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-09
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie debaty, spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań środowiskowych.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 161KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-10-05
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (1 osoba), dekarz-cieśla (1 osoba), asystent osoby niepełnosprawnej (3 osoby) dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 165KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

2018-10-03
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Katarzyna Iwaniuk zamieszkała w miejscowości Gryfino.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-09-11
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. str1 (plik doc 213KB)
 2. str 2 (plik doc 224KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r.

2018-09-09
fepr-efs-pomorze VII-IX 2018

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-06
Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-31
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 30.08.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2018-08-21
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: kasy fiskalne wraz z fakturowaniem (1 osoba), pielęgnacja terenów zielonych (2 osoby) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu (2 osoby) dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 5 osób z podaniem:
- harmonogramu kursów,
- kalkulacji kosztów danego kursu na osobę,
- łącznego kosztu wszystkich kursów.
Szacunkowa liczba godzin kursów:
zgodnie z Rozporządzeniem MEN (zajęcia praktyczne i teoretyczne), przy czym liczba godzin z zakresu danego kursu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 121KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-08-02
Gryfino, 02.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin objętych procedurą ,,Niebieskie Karty. Terapia rodzinna będzie prowadzona w 10 rodzinach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania, 4 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 59KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2018-07-19
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekunki.

Czytaj całość artykułu " OGŁOSZENIE"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r.

2018-06-12
fepr-efs-pomorze IV-VI 2018

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r."

Ikonka symbolizująca artykuł

"Dobry Start" dla ucznia

2018-06-07
300 złotych - tyle wynosi świadczenie Dobry Start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Czytaj całość artykułu ""Dobry Start" dla ucznia"

300

Załączniki:

 1. Dobry Start (plik docx 70KB)
 2. ulotka (plik pdf 1303KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-06
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 05.06.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny.

2018-05-29
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta rodziny.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny."

Załączniki:

 1. konkurs (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-05-24
fepr-efs-pomorze 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 15 osób z uwzględnieniem kursu na: opiekuna osób starszych, pielęgnacja terenów zielonych i innych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik pdf 123KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

2018-05-18
Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 131KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych

2018-05-11
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska
na jedno stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kraśniak zamieszkała
w miejscowości Gryfino.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

2018-05-11
Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY "

Załączniki:

 1. OGŁASZAENIE (plik pdf 130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19
Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19
Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 134KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-10
fepr-efs-pomorze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności nr RPZP.07.06.00-32-K016/16 , dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

2018-03-28
fepr-efs-pomorze

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 117KB)
 2. formularz ofertowy - trener (plik doc 90KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 219KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r.

2018-03-10
fepr-efs-pomorze I-III 2018

Czytaj całość artykułu "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE 2018r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-03-09
fepr-efs-pomorze Gryfino dnia 09.03.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach realizacji projektu pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

2018-03-09
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług koordynatora KIS, nie wpłynęła żadna oferta.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń

2018-03-09
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Milena Szewczuk zamieszkała w miejscowości Gryfino

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

2018-02-26
fepr-efs-pomorze Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału w projekcie Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności"

123

Załączniki:

 1. informacja o rekrutacji (plik docx 111KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2018-02-23
fepr-efs-pomorze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego: świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych z dnia 02.02.2018r.

2018-02-09
fepr-efs-pomorze Gryfino, dnia 09.02.2018 r.

Zakres zmian jest następujący:

Treść przed zmianą:
Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w każdym roku realizacji projektu.

Treść po zmianie:
Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w 2018 roku oraz 15 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

 1. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego: świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych z dnia 02.02.2018r. (plik pdf 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-02-06
fepr-efs-pomorze Gryfino, 06.02.2018 r.

Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r. dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 02.02.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

2018-02-06
fepr-efs-pomorze Gryfino, 06.02.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynatora KIS.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu prawidłowego nadzoru i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.


Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. (plik pdf 166KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12

2018-02-06
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

2018-02-02
fepr-efs-pomorze Gryfino, 02.02.2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, ogłasza nabór na świadczenie usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych."

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych. (plik pdf 252KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY - WARSZATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO ZAWODOWYCH (plik doc 31KB)
 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ (plik docx 74KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2018-02-02
Gryfino, dn. 02.02.2018

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:

Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (plik pdf 124KB)
 2. Oferta - psychiatra (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r.

2018-01-24
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

Czytaj całość artykułu "ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r."

Załączniki:

 1. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r. (plik pdf 184KB)
 2. Formularz ofertowy - koordynator KIS (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2018-01-22
fepr-efs-pomorze Gryfino, 22.01.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: luty 2018r. - grudzień 2019r.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych (plik pdf 167KB)
 2. Formularz ofertowy - usługa psychologa (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

2018-01-19
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. (plik pdf 184KB)
 2. Formularz ofertowy - koordynator KIS (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy projekt Gminy Gryfino SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE

2018-01-15
fepr-efs-pomorze Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Gryfino, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do udziału w projekcie pn. Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, dla każdego z uczestników.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie od 15.01.2018r. do 26.01.2018r. następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o przystąpieniu do udziału w projekcie (po zakwalifikowaniu, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy)
2. ankiety rekrutacyjnej

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godzinach 8-14.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 416-25-27 wew. 133.

Załączniki:
- ankieta rekrutacyjna
- oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załączniki:

 1. Oświadczenie o przystąpieniu do projektu (plik doc 70KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna (plik docx 207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT

2018-01-04
fepr-efs-pomorze Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 - SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 508 600,00 zł.

Czytaj całość artykułu "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 4 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w pierwsze cztery środy miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego (plik pdf 91KB)
 2. Oferta - terapeuta rodzinny (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 - 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu (plik pdf 84KB)
 2. Oferta - terapeuta - współuzależnienie (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 - terapia grupowa
Poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00 - terapia indywidualna
Wtorek w godz. 16.00 - 20.00 - terapia grupowa
Środa w godz. 8.00 - 10.00 - terapia indywidualna
Środa w godz. 10.00 - 12.00 - terapia grupowa
Czwartek w godz. 16.00 - 20.00 - terapia grupowa

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu (plik pdf 91KB)
 2. Oferta - uzależnienie (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień (plik pdf 79KB)
 2. Oferta - specjalista terapii uzależnień (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (plik pdf 87KB)
 2. Oferta - DPS (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (plik pdf 87KB)
 2. Oferta - DDA (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik pdf 91KB)
 2. Oferta - specjalista ds. przemocy (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (plik pdf 80KB)
 2. Oferta - psychiatra (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2017-12-29
Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych (plik pdf 83KB)
 2. Oferta - prawnik (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-12-20
I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych. (plik pdf 134KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-11-17
Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 129KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Na dworze coraz zimniej...

2017-11-16
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie we współpracy ze Strażą Miejską rozpoczął monitoring miejsc, w których znajdują się osoby bezdomne.

Ośrodek stale wspiera te osoby w tym trudnym okresie jesienno-zimowym, ale i TY możesz wesprzeć nas przynosząc do OPS rzeczy, które zalegają u CIEBIE w szafie, a mogłyby być jeszcze użytkowane przez inne osoby.
Poszukujemy ciepłej odzieży w postaci: kurtek zimowych, czapek, rękawiczek, szalików, obuwia zimowego, spodni, swetrów, ciepłej bielizny i innej odzieży typowo zimowej.

Rzeczy można dostarczyć do Ośrodka w każdy poniedziałek od godziny 14:30 do 16:00.
Siedziba: ul. Łużycka 12, Gryfino (w podwórku wejście C)

Pytania można kierować pod numerem telefonu 91-416-25-27 wew. 133

Z góry dziękujemy!
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2017-11-08
W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017, Gmina Gryfino ponownie będzie prowadziła nieodpłatną dystrybucję żywności.


Czytaj całość artykułu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Załączniki:

 1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (plik pdf 110KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT !!!

2017-10-11
W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.10.2017 r. przekazujemy informacje dotyczącą szczegółów pomocy dla osób, które poniosły straty materialne w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5-6 października br.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem 91 416 20 11 wew. 333.


*Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:
- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

2017-10-03
Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ"

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

2017-10-02
w sekcji usług społecznych spośród złożonych aplikacji do konkursu nie została wybrana żadna oferta.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego"

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM.

2017-08-29
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYPOMINAMY, O SKŁADANIU WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ NA NOWY OKRES 2017/2018.

Czytaj całość artykułu "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM."

Załączniki:

 1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM. (plik doc 77KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-08-18
I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych. (plik pdf 54KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wynikach naboru

2017-08-17
Ogłoszenie w załączniku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wynikach naboru (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

2017-08-14
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

2017-08-14
W związku z organizacją ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet pt. ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD po raz drugi Gmina Gryfino włączyła się w tą zacną inicjatywę i w dniu 14 lutego 2017 r. na Gryfińskim Nabrzeżu osoby zainteresowane i wspierające akcję zatańczyły a tym samym wsparły i zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn co było hasłem przewodnim tegorocznego tańca.
Ikonka symbolizująca artykuł

TYDZIEŃ TOLERANCJI I PRZYJAŻNI

2017-08-14
Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. Tydzień Przyjaźni i Tolerancji. W tym roku szkolnym, kolorowy tydzie odbył się pod hasłem Stop agresji i przemocy. W ramach podejmowanych działań, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach 0 - VI poswięcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy szkolnej poświęcone przyjaźni, życzliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowaniu praw innych ludzi. W szkole organizowane były również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-07-28
fepr-efs-pomorze Informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - opiekun (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-07-28
fepr-efs-pomorze Informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - trener (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT !!!

2017-07-26
WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK RODZINNY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-07-24
I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Załączniki:

 1. Pracownik socjalny w sekcji usług społecznych - nabór (plik pdf 53KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

2017-07-14
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 21KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!

2017-07-07
fepr-efs-pomorze Mieszkanie treningowe jest już prawie gotowe aby pierwsze osoby zamieszkały w nim. Obecnie zakończyły się prace adaptacyjno-remontowe, a teraz rusza kolejny etap wyposażenia mieszkania w niezbędne sprzęty.
Trwa rekrutacja do projektu, wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie www.ops.gryfino.pl.
Mieszkanie zostało przekazane przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, który odpowiedzialny jest za realizację projektu pn." Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6.
Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2017-06-14
fepr-efs-pomorze Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.05.2017r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

2017-06-14
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie - trener (plik docx 117KB)
 2. formularz ofertowy - trener (plik doc 90KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

2017-06-14
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - opiekun nocny - poprawne (plik docx 120KB)
 2. formularz ofertowy - opiekun nocny (plik doc 89KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Trwają prace adaptacyjno - remontowe mieszkania treningowego

2017-06-01
fepr-efs-pomorze Trwają prace adaptacyjno - remontowe mieszkania treningowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności trwają prace adaptacyjno - remontowe, które zakończą się w miesiącu czerwcu. W lipcu zakładamy wyposażenie mieszkania. Już wkrótce efekty…
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

2017-05-26
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. Zapytanie (plik docx 117KB)
 2. załącznik nr 1 oferta - trener (plik doc 90KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

2017-05-26
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - opiekun nocny - poprawne (plik docx 119KB)
 2. załącznik nr 1 oferta - opiekun nocny (plik doc 89KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt

2017-04-28
fepr-efs-pomorze Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 - MIESZKANIE TRENINGOWE - KROK DO SAMODZIELNOŚCI. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt "

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-06
fepr-efs-pomorze na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 182KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-06
na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 182KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

2017-03-17
UWAGA

Czytaj całość artykułu "Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)"

Ikonka symbolizująca artykuł

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

2017-03-17
UWAGA
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
INFORMUJE IŻ, OD DNIA 01-04-2017R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW.

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
OD 8:00 DO 14:00


W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH PO GODZINIE 14:00 NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Kwalifikacje kluczem do sukcesu

2017-03-13
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że Stowarzyszenie Synergia oraz Stowarzyszenie Educare realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18+ zamieszkujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego tj. na obszarze gmin: Szczecin, Stare Czarnowo, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Świnoujście, Gryfino, Goleniów, Stepnica, Stargard oraz Kobylanka.

W ramach projektu osoby, które posiadają niepotwierdzone kwalifikacje zawodowe np. doświadczenie w zawodzie, jednakże bez ukończonej szkoły itp. mogą uzyskać bezpłatnie tytuł czeladnika i mistrza w jednym z wielu zawodów gastronomicznych, mechanicznych, budowlanych, elektromechanicznych, kamieniarskich, stolarskich oraz rękodzielniczych np. jubiler, złotnik, krawiec, fryzjer itp.

Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz egzaminów zawodowych, a także bezpłatne materiały szkoleniowe, a w razie konieczności dojazdu zwrot kosztów.

Każda osoba zainteresowana proszona jest o bezpośredni kontakt:

Stowarzyszenie Synergia
ul. Reduty Ordona 58/8, 71- 202 Szczecin
Tel.91 307 07 22
biuro@synergiaszczecin.pl
www.synergiszczecin.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa

2017-03-12
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość artykułu "Pomoc Żywnościowa"

Załączniki:

 1. Pomoc Żywnościowa - informacja (plik docx 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

2017-03-01
Uchwałą NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 (plik pdf 316KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

2017-03-01
Uchwałą NR XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (plik pdf 424KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2017-02-22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nadal prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość artykułu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

Załączniki:

 1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - informacja (plik pdf 151KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2017-02-06
I. Forma zatrudnienia:
1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. - grudzień 2017 r.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

Załączniki:

 1. Asysten Nabór (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

2017-02-02
Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

Załączniki:

 1. Zał. do oferty (plik doc 25KB)
 2. Nabór (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

2017-01-20
I. Zamawiający:
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2017-01-12
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. Oferta - psychiatra (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

2017-01-12
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Oferta - psycholog (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2017-01-03
I. Forma zatrudnienia:
1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. - grudzień 2017 r.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

Załączniki:

 1. Asystent rodziny 2017 (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2016-12-20
Podprogram 2016.
Żywność przekazywana jest z CARITASU Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie, który w Podprogramie 2016 pełni funkcje organizacji partnera regionalnego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2016-12-19
Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty terapii uzależnień

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Załączniki:

 1. Oferta uzależnień (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Oferta terapeuta rodziny (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. oferta specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. oferta współuzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. oferta uzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. oferta w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. oferta w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. oferta na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2016-12-19
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. oferta na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

2016-10-12
na organizację 2 szkoleń miękkich na potrzeby zadania realizowanego w ramach Projektu Współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty (plik pdf 87KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2016-08-31
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyjmowane będą od 1 września 2016 r. - do 15 września 2016 r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2016 r. Wniosek , który zostanie złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 "

Załączniki:

 1. INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku podinspektora w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

2016-08-30
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z pośród zakwalifikowanych kandydatów.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom posiadanej wiedzy kandydatów jest niewystarczający i nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku, za wyjątkiem jednej osoby, która z kolei nie akceptowała proponowanych warunków zatrudnienia.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku podinspektora w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-07-25
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE - szczegóły (plik pdf 73KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONGRAM CAL LIPIEC 2016

2016-07-08
Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ma przyjemność zaprosić dzieci na wakacyjne spotkania.HARMONGRAM CAL LIPIEC 2016 - plakat

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ CAL - LIPIEC 2016 (plik docx 62KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2016-06-13
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - szczegóły (plik pdf 148KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!

2016-06-03
Informujemy, że w dniu 03.06.2016 r. została opublikowana uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie dotycząca przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino.
Program ruszy od dnia 20.06.2016 r. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12.

Czytaj całość artykułu "Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik doc 40KB)
 2. Szczegółowa informacja nt programu (plik doc 93KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2016-06-03
Kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 384KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

2016-06-03

Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć czerwiec 2016 (plik doc 103KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej

2016-05-24
ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015 poz. 2164/.

Czytaj całość artykułu "Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej "

Załączniki:

 1. Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej (plik doc 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jabłka w ramach programu

2016-05-17
Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzyma bezpłatne jabłka.
Jabłka te Ośrodkowi przekaże Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie we współpracy ze Szczecińską filią Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w ramach Programu "Embargo" Agencji Rynku Rolnego.
W związku z powyższym dnia 18 maja o godz. 13:30 w Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gryfina, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uczestnikami spotkania skontaktuje się pracownik socjalny.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją medialną pt. 18 powodów dla których warto jeść jabłka oraz udostępnieniem ciekawych przepisów kulinarnych.
Mamy nadzieję, że zachęci ona rodziny do regularnego spożywania tak zdrowego produktu.
Jabłka w ramach programu
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-05-12
Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. ogłoszenie doc (plik docx 19KB)
 2. Nabór (plik pdf 1093KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć CAL maj 2016

2016-05-11

Harmonogram zajęć CAL maj 2016

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć CAL maj 2016 (plik doc 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino

2016-05-10
Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie gminnego program osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków.

Czytaj całość artykułu "Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino"

leki

Załączniki:

 1. Cel programu (plik doc 94KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

2016-04-13
Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 (plik doc 25KB)
 2. Nabór (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram CAL-kwiecien 2016

2016-04-11
Poniżej zamieszczamy harmonogram CAL.

Załączniki:

 1. Harmonogram CAL-kwiecien 2016 (plik doc 73KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jak złożyć wniosek on-line -"Rodzina 500 plus"

2016-04-01
Poniżej zamieszczamy link do strony pod którym można uzyskać niezbędne informacje na temat możliwości złożenia wniosku on-line:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino/ kolejny komunikat

2016-03-18
logo


Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
publikuje na stronach: www.gryfino.pl i www.ops.gryfino.pl niezbędnik, który ułatwi
wypełnienie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
rozszerzone informacje na temat realizacji Programu Rodzina 500+ w Gminie
Gryfino.
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w sprawie złożenia wniosku
zapraszamy dnia 23.03.2016 r. do Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie od 16:00
do 18:00.

Załączniki:

 1. niezbędnik (plik docx 57KB)

 2. Warning: finfo::file(../../files/gryfino/344_80318144052_obja+nienia_do_500+.doc): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/gryfino_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/gryfino/344_80318144052_obja+nienia_do_500+.doc in /home/server731134/ftp/www/osrodki/gryfino_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 3. objaśnienia (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentayjnych

2016-03-17
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Szymczuk zamieszkała w miejscowości Choszczno.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentayjnych (plik pdf 248KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino

2016-03-16
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że druki wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w siedzibie Sekcji Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
Ponadto w załączeniu przekazujemy druk wniosku oraz dwa przykłady prawidłowo
wypełnionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Przykład 1:
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
i kolejne dziecko, spełniająca kryterium dochodowe.

Przykład 2:
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i
kolejne dziecko (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

WAŻNE:
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w kwietniu wydłużyła czas pracy w
każdy poniedziałek do godziny 18:00, wnioski będą również przyjmowane w dwie
soboty miesiąca tj. 09 i 23.04 od godziny 09:00-14:00.
Ponadto dnia 23.03.2016 r. od 16:00 do 18:00 pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej będą pełnić dyżur w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej (ul.
Sprzymierzonych 8), podczas którego będą udzielali niezbędnych informacji na
temat świadczenia wychowawczego.

PRZYPOMINAMY:
Wnioski należy składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. zostaną rozpatrzone w
terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
http:​//www.​mpips.​gov.​pl/aktualnosci-wszystkie/rodzi​na-500-plus/art,7757,​poznaj-program-rodzina-500-plu​s-czesc-ii.html​

Materiały do pobrania:
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195):
http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/du/2016/195/1​

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie
wychowawcze
(Dz. U. z 2016r. poz. 214):
http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/DU/2016/21​
Załączniki:

 1. Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino (plik doc 28KB)
 2. Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino (plik pdf 161KB)
 3. Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino (plik pdf 700KB)
 4. Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino (plik pdf 496KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program

2016-03-07
REALIZACJA :
Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Gryfino odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej /Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (budynek pod Platanem)

Czytaj całość artykułu "Program "

Załączniki:

 1. PROGRAM RODZINA (plik doc 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM CAL - MARZEC 2016

2016-03-07
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc marzec.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM CAL - MARZEC 2016 (plik docx 54KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej

2016-03-07
Za nami kolejny aktywny miesiąc w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. Przez cały luty realizowaliśmy zarówno zajęcia stałe, jak i te o charakterze jednorazowym.

Czytaj całość artykułu "Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla kombatantów

2016-02-26
Szanowni Państwo

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.1206 ze zm.)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-25
1. Stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 262KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-22
Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 319KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. KRYZYS W ZWIĄZKU

2016-02-19
Spotkanie odbędzie się dnia 11.03.2016r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 (hotel pod Platanem) w godz.16.00- 20.00


Nie ma związków idealnych, a kryzysy w związkach wbrew pozorom częstosą niezmiernie ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku.

Aby zweryfikować te i inne ważne informacje na temat związków serdecznie zapraszamy na 4 godzinne spotkanie. Spotkanie adresowane jest zarówno do wszystkich, którzy chcą udoskonalić swój związek jak i do tych, którzy pracują z rodzinami będącymi w kryzysie.

Czytaj całość artykułu "Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. KRYZYS W ZWIĄZKU"

Ikonka symbolizująca artykuł

Finał akcji One Bilion Rising

2016-02-15
W dniu 14.02.2016r na Gryfińskim nabrzeżu odbył się finał akcji One Bilion Rising/ w języku polskim nazwa akcji Nazywam się Miliard. W roku 2016 w ramach akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland przede wszystkim nagłaśniano problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn. Gmina Gryfino w roku 2016 po raz pierwszy włączyła się w tak zacną akcję. Już od grudnia 2015r. Pani Żaneta Pasternak wspierając inicjatywę uczyła wszystkie chętne osoby kroków tańca. Próby odbywały się w Centrum Aktywności Lokalnej. Akcja zorganizowana została przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino oraz Kongresem Kobiet. W akcji wzięło udział ponad 100 osób, mamy nadzieję, iż w roku 2017 do akcji przyłączy się jeszcze więcej osób, do czego zachęcamy. Dziękujemy serdecznie Pani Żanecie Pasternak za naukę kroków, dziękujemy również innym za pomoc techniczną w przygotowaniu akcji.
Ikonka symbolizująca artykuł

ZBIERAMY NAKRĘTKI

2016-02-11
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został otworzony punkt zbierania nakrętek dla Piotrusia Wróbel, który walczy z siatkówczakiem obuocznym - złośliwym nowotworem dziecięcym.

Nakrętki w każdej ilości można dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 w godzinach od 7/30 do 15/30 od wtorku do piątku oraz od 8 do 16 w poniedziałki.

Istnieje możliwość dostarczenia nakrętek w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Kontakt Monika Parzych - Malawska tel. 504-557-618 lub 091 416 -25 -27 wew. 121.
ZBIERAMY NAKRĘTKIZBIERAMY NAKRĘTKI II
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM CAL - LUTY 2016

2016-02-03
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc luty.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM CAL - LUTY 2016 (plik docx 53KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej

2016-02-03
Styczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie nie należał do nudnych. Luty w CAL-u zapowiada się nie mniej emocjonująco. Zaplanowano kolejne atrakcje dla mieszkańców Gminy Gryfino

Czytaj całość artykułu "Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2016-02-03
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. druku nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

harmonogram CAL/ styczeń

2016-01-12
Przedstawiamy harmonogram CAL na miesiąc styczeń.

Czytaj całość artykułu "harmonogram CAL/ styczeń "

Załączniki:

 1. Harmonogram stałych zajęć MIESIĄC: styczeń ROK: 2016 (plik doc 60KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny.

2015-12-17
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny."

Załączniki:

 1. Asystent rodziny - oferta (plik docx 12KB)
 2. Asystent rodziny -nabór na świadczenie pracy (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE, INFORMUJE ŻE W DNIU 18-12-2015 R. NASTĄPI WYŁĄCZENIE PRĄDU I BRAK MOŻLIWOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ TELEFONICZNIE Z OŚRODKIEM W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30 UTRUDNIENIA BĘDĄ SPOWODAWNE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI PRACAMI REMONTOWYMI.

2015-12-16
Za utrudnienia przepraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2015-12-10
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Załączniki:

 1. Nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM CAL- GRUDZIEŃ 2015

2015-12-09
PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM NA MIESIĄC GRUDZIEŃ O POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM CAL- GRUDZIEŃ 2015 (plik pdf 329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WARSZTATY W CAL DLA DZIECI

2015-12-09
Centrum Aktywności Lokalnej i Gryfiński Dom Kultury serdecznie zapraszają dzieci do udziału w warsztatach podczas, których samodzielnie wykonają świąteczny prezent dla rodziców.
Szczegóły na plakacie!
Zapraszamy!

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 485KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla sołtysów

2015-12-08
Dnia 19.11.2015r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gryfino dla sołtysów jak i innych osób chętnych z terenów wiejskich. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
Celem spotkania było utworzenie grupy liderów, którzy będą wyposażeni w specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która posłuży edukacji, pomocy, zapewnieniu wsparcia mieszkańcom danych miejscowości jak również przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska jakim jest przemoc.
Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, uzyskaniu informacji na temat aspektów prawnych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie jak również uzyskaniu informacji na temat procedury Niebieska karta. Ponadto zapoznaliśmy przybyłych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które najczęściej są osobami doświadczającymi przemocy. Omówiono kwestię uzależnienia od alkoholu, jak i możliwości poddania osoby nadużywającej alkohol leczeniu odwykowemu.
Dziękujemy za przybycie sołtysom miejscowości Żórawie, Steklinko oraz Czepino. Żałujemy, że inni sołtysi nie mogli przybyć na spotkanie mimo tak ważnej kwestii jaką jest przemoc w rodzinie. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie przybędzie więcej osób, które zaangażują się w walkę z przemocą w swoich miejscowościach.

Załączniki:

 1. Spotkanie dla sołtysów (plik docx 1060KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2015-12-08
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015-12-08
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2015-12-08
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2015-12-08
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

2015-12-07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny . "

Załączniki:

 1. Asysten rodziny rozeznanie cenowe 2016 (plik docx 14KB)
 2. Asystent rodziny - oferta (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ NAZYWAM SIĘ MILIARD

2015-11-30
WYRAŹ SPRZECIW WOBEC PRZEMOCY TAŃCEM!!!

Więcej informacji:
http://www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/

Czytaj całość artykułu "ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ NAZYWAM SIĘ MILIARD"

Załączniki:

 1. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ NAZYWAM SIĘ MILIARD (plik docx 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w sekcji Finansowo - Księgowej

2015-11-25
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Smulska zamieszkała w miejscowości Gryfino.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w sekcji Finansowo - Księgowej (plik pdf 246KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

2015-11-24
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Sokołek zamieszkały w miejscowości Widuchowa.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji (plik pdf 233KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZARZĄDZENIE NR 0003 - 35 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2015r.

2015-11-19
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0003 - 35 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2015r. (plik pdf 519KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o otwartym naborze

2015-11-10
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu pn. Dzienny Dom Senior - WIGOR który realizowany jest na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o otwartym naborze"

senior

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym naborze (plik doc 46KB)
 2. Dom Senior Wigor - regulamin (plik doc 64KB)
 3. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (plik doc 70KB)
 4. wnioski SENIOR WIGOR (plik doc 74KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM CAL- LISTOPAD

2015-11-10
Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Listopas. Gorąco zapraszamy.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM CAL- LISTOPAD (plik pdf 317KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino

2015-11-05
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino.
Szczegóły dotyczące zlecenia zawarte są w załącznikach. Termin składania ofert: 16 listopad 2015r. do godziny 12:00
Oferty należy złożyć w sekretariacie na ul. Łużyckiej 12 74-100 w Gryfinie I piętro pok. Nr 8. Faxem pod nr. 91 416 25 27, pocztą lub na adres email opsgryfino@ops.gryfino.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr Tel. 914162527 u Pani Ewy Grabowsiej-Macuk

Z poważaniem
Ewa Grabowska-Macuk

Załączniki:

 1. Projekt wykonawczy (plik pdf 797KB)
 2. Przedmiar robót (plik pdf 413KB)
 3. Rys 1 (plik pdf 212KB)
 4. Rys 2 (plik pdf 282KB)
 5. Rys 3 (plik pdf 557KB)
 6. Rys 4 (plik pdf 507KB)
 7. Rys 5 (plik pdf 395KB)
 8. Rys 6 (plik pdf 354KB)
 9. Rys 7 (plik pdf 263KB)
 10. Rys 8 (plik pdf 139KB)
 11. Rsy 9 (plik pdf 302KB)
 12. Rys 10 (plik pdf 254KB)
 13. UMOWA ROBOTY BUDOWLANE ELEKTRYKA (plik docx 24KB)
 14. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPS (plik docx 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2015-10-28
1. Stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy"

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (plik pdf 1213KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-27
Stanowisko pracy: Kasjer w Sekcji Finansowo - Ksiegowej

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 1112KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM CAL- PAŹDZIERNIK

2015-10-05
Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Październik. Gorąco zapraszamy.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM CAL- PAŹDZIERNIK (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

2015-09-30
Informacja znajduje się w załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji (plik pdf 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino

2015-09-30
Przedmiot sprzedaży:
- Samochód osobowy powypadkowy marki - Volkswagen Transporter T4, rok produkcji 1997, pojemność silnika - 2461 cm3/75 kW,(102 KM) rodzaj paliwa - olej napędowy, kolor powłoki lakierowej - zielony, nr rej. ZGR A067, przebieg 318153 km.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-09-29
Referent w Sekcji Pomocy Społecznej

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-09-15
Stanowisko pracy: referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 310KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga

2015-09-11
Do dnia 15 września br. należy składać wnioski o stypendium szkolne ( w uzasadnionych przypadkach wniosek można również złożyć po tym terminie).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.
Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 456 zł na osobę. (od października 2015 kwota ta wzrasta do 514 zł).
Stypendia szkolne przyznawane są na wniosek rodziców albo wniosek pełnoletniego ucznia.
Wniosek w sprawie stypendium powinien zawierać m. in. informację o dochodach (zaświadczenia lub odpowiednio oświadczenia ).
Ikonka symbolizująca artykuł

OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

2015-08-21
Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji:
OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Jeśli posiadasz niepotrzebne już artykuły szkolne, książki, plecaki, piórniki, mundurki, ubrania, pościel do przedszkola itp. i chciałbyś przekazać je dalej - przyjdź w dniach od 24.08.-27.08.2015 r. do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul.
Sprzymierzonych 8 (budynek pod Platanem) w godzinach od 09:00 do 15:30 i je pozostaw

Finał akcji odbędzie się
w dniu 27.08.2015r.
w godz. od 15.30 do 17.30
w CAL

Podczas finału akcji nieodpłatnie będzie można wybrać/wymienić potrzebną dla siebie rzecz

Informacje dodatkowe: 607-770-443
OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Ikonka symbolizująca artykuł

WAKACJE W CAL - druga edycja

2015-08-04
Informujemy, że "Wakacje w CAL" mają swoją drugą edycję i odbywać się będą od dnia 17.08.2015 r. do 21.08.2015 r. w godzinach od 09:00-14:00. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci od 5-12 lat będące mieszkańcami Gminy Gryfino, które nie korzystały z tej formy w pierwszym terminie realizacji warsztatów.

Udział jest całkowicie bezpłatny, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji. Zakwalifikowanych zostanie 10- ro dzieci.Rekrutacja trwa od 04.08.2015 r. do 11.08.2015 r.

Deklaracja i regulamin dostępne w załączeniu na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 oraz w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 04.08.2015 r.

Załączniki:

 1. Deklaracja (plik doc 25KB)
 2. Regulamin (plik doc 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Certyfikat Dobry Wolontariat dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

2015-07-06
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie z dniem 19 czerwca 2015 r. uzyskało certyfikat Dobry Wolontariat.

Certyfikat jest potwierdzeniem profesjonalnej oraz przyjaznej współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami przez nasze Centrum.

Czytaj całość artykułu "Certyfikat Dobry Wolontariat dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie."

certyfikat

Załączniki:

 1. certyfikat (plik docx 5687KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wakacje w Cal

2015-06-30
Informujemy, iż w terminie od 13.07.2015 do 17.07.2015 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 odbywać się będą warsztaty twórczości dla dzieci w wieku od 5-12 lat pn.Wakacje w CAL

W warsztatach będzie mogło uczestniczyć 10 pierwszych osób(dzieci)- mieszkańców Gminy Gryfino, których opiekunowie od 30.06.2015 r. do 07.07.2015 r. złożą pisemną deklarację uczestnictwa dziecka w warsztatach.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji.


Deklaracja i regulamin dostępne będą na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 i w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 30.06.2015 r.

Zajęcia są bezpłatne, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

 1. Wakacje w Cal (plik doc 25KB)
 2. Regulamin (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino.

2015-06-29
Ośrodek - prowadzi też stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych.
Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie ustanowienie opieki dla osoby zamieszkałej na terenie miasta lub gminy Gryfino, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami z bazy, wskażę sądowi kandydatów na opiekuna prawnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik docx 18KB)
 2. Przepisy prawa (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie CAL

2015-06-29
Informujemy, że w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie w niżej wymienionych terminach będziecie mogli Państwo skorzystać z porad pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą do Państwa dyspozycji od godziny 11:00 do 15:30.
Dnia 30.06.2015 - Przewodnicząca Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności udzieli Informacji na nurtujące pytania w zakresie orzecznictwa, kart parkingowych itp.
Dnia 02.07.2015- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przybliży tematykę związaną z usługami opiekuńczymi, procedurami dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz ogólnymi informacjami na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym.
Serdecznie zapraszamy!
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego

2015-06-22
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego (plik doc 36KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego (plik doc 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

2015-06-08
Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-13 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

w załączniku całość zaproszenia do złożenia oferty

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci. (plik doc 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r.

2015-06-02
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

Czytaj całość artykułu "ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r."

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r. (plik pdf 86KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram CAL

2015-06-01
W załączeniu przekazujemy harmonogram CAL na miesiąc czerwiec 2015, o pozostałych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Załączniki:

 1. Harmonogram CAL (plik doc 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent rodziny

2015-05-25
Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami).

Czytaj całość artykułu "Asystent rodziny"

Załączniki:

 1. Asystent rodziny (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

CAL na majówce

2015-05-07
Dnia 03.05.2015 podczas wspaniałych Dni Gryfina mieliśmy możliwość zaprezentować działalność Centrum Aktywności Lokalnej.
Tego dnia mogliśmy zapoznać mieszkańców z ofertą oraz zachęcić do możliwości włączenia się w działalność Centrum Aktywności Lokalnej. Dużym powodzeniem cieszyła się informacja dotycząca Klubu Seniora, mamy nadzieję, że w czwartek zobaczymy się na spotkaniu 
Chcielibyśmy podziękować osobom, które wspólnie tworzą z nami to miejsce oraz wspierają nas w realizacji podejmowanych przedsięwzięć .
Dziękujemy!
CAL na majówceCAL na majówceCAL na majówceCAL na majówceCAL na majówceCAL na majówceCAL na majówce
Ikonka symbolizująca artykuł

Klub Seniora w CAL

2015-05-07
Gryfiński Klub Seniora działający w Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkania w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 19:00.
Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny.
Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu : 781-728-706
Jesteśmy : ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (Pod Platanem)
Ikonka symbolizująca artykuł

Cygański wieczór z Papuszą

2015-05-07
Teatr Eliksir i CAL zapraszają 20 maja na wieczór cygański i spotkanie z poezją Papuszy. W programie znajdą się wiersze słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Poza tym aktorzy z Teatru Eliksir zaprezentują utwory o tematyce cygańskiej znanych polskich i obcych poetów m.in. Agnieszki Osieckiej, Jerzego Ficowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Małgorzaty Hillar i Charlesa Baudelaira.
W programie także krótki wykład o kulturze romskiej, projekcje video oraz dużo muzyki i piosenek cygańskich. Razem z publicznością przypomnimy sobie najlepsze utwory i wspólnie je zaśpiewamy. O oprawę muzyczną zadba Tadek Wasilewski. Całość poprowadzi Janusz Janiszewski.

Na wieczór poetycki 20.05.2015. godz. 18.30 w CAL
zapraszają organizatorzy:
CAL
Teatr Eliksir
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gryfiński Dom Kultury
WSTĘP WOLNY
Cygański wieczór z PapusząCygański wieczór z PapusząCygański wieczór z PapusząCygański wieczór z PapusząCygański wieczór z Papuszą
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczny Senior

2015-05-07

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
wraz z Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkanie
pt. Bezpieczny Senior
Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:
 bezpieczeństwo w domu czyli jak nie dać się oszukać,
 jak zareagować kiedy mamy podejrzenie, że skontaktował się z nami oszust
 najpopularniejsze oszustwa, jak działali przestępcy
 codzienne problemy osób starszych , samotnych

Serdecznie zapraszamy nie tylko seniorów
Zachęć swoich bliskich do uczestnictwa w tym spotkaniu

21.05.2015 godzina 15:00
CAL ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie
WSTĘP WOLNY!

Załączniki:

 1. Bezpieczny Senior (plik docx 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram CAL - maj

2015-05-05
Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że harmonogram na miesiąc maj jest już dostępny.Miesiąc maj zapowiada się ciekawie :)

Załączniki:

 1. Harmonogram CAL - maj (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DZIAŁAJ W CAL!

2015-04-10
Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów do współpracy w inicjowaniu lokalnych wydarzeń. Współpraca ma charakter bezpłatny oraz bezprofitowy.
Odwiedź nas, napisz lub zadzwoń i podziel się swoim pomysłem na aktywizowanie lokalnej społeczności.
tel. 607 770 443
email: aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl
Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Załączniki:

 1. DZIAŁAJ W CAL! (plik docx 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL

2015-04-10
Już w sobotę 18 kwietnia odbędzie się pierwszy Otwarty Turniej Szachowy pod nazwą Rodzina przy Szachownicy. Turniej rozegrany zostanie w budynku Pod Platanem przy ul. Sprzymierzonych, czyli w Centrum Aktywności Lokalnej.

Czytaj całość artykułu "RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL"

Załączniki:

 1. RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL (plik doc 388KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

2015-03-20
http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2015-03-20
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Oferta (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2015-03-18
Informujemy, że w harmonogramie na miesiąc marzec 2015 nastąpiła pomyłka dotycząca nazwiska - grupę teatralną prowadzi Pani Cerafin.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

2015-03-12
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
pedagoga rodziny.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY (plik doc 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

2015-03-12
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO (plik doc 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Centrum Aktywności Lokalnej

2015-03-05
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poniżej zamieszcza harmonogram zajęć na miesiąc marzec oraz ważną informację dla wszytskich zainteresownych działalnością Centrum Aktywności Lokalnej.

Załączniki:

 1. harmonogram marzec 2015 (plik docx 41KB)
 2. Informacja -Centrum Aktywności Lokalnej (plik PDF 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia

2015-02-20
zajęcia

Załączniki:

 1. Zajęcia (plik pptx 86KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

2015-02-10
nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza "

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza (plik docx 18KB)
 2. oferta (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

2015-02-10
nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca

Czytaj całość artykułu "TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "

Załączniki:

 1. TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2015-01-21
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Oferta (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2015-01-14
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór

2014-12-24
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu, który został ogłoszony w dniu 17.12.2014 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest omyłka w ogłoszeniu o naborze.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2014-12-24
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2014-12-24
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

2014-12-18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY (plik doc 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
mediatora

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
terapeuty rodzinnego

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2014-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty terapii uzależnień

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Załączniki:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA

2014-12-16
Teatr Bomba Bomba działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie serdecznie zaprasza na przedstawienie pt: Tajemnicza walizka. Nie ma się czego bać!.
Spektakl grany będzie 19 grudnia o godzinie 12.00 w sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury.Pretekstem do tej prezentacji będzie wizyta w Gryfinie współpracującej z Teatrem Bomba Bomba grupy teatralnej Bärenherz ze Schwedt.
Wstęp na przestawienie wolny
Serdecznie zapraszamy

Teatr Bomba Bomba działa od marca 2014 roku, w ramach projektu pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Spektakl obejrzało już około 2 tysięcy widzów w kilku miejscowościach: Nowogardzie, Teatrze Kana i DK Słowianin w Szczecinie, w Suchaniu i kilkakrotnie w Gryfinie.
Teatr tworzą: reżyser - Violina Janiszewska (art positiv studio) oraz aktorzy: Grzegorz Bryn, Sebastian Lewandowski, Roman Słonina, Aleksandra Stelmaszyk, Piotr Stelmaszyk, Katarzyna Tarczyńska, Ewa Tarczyńska,
Koordynator projektu: Aleksandra Szymanowicz (OPS w Gryfinie)ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBAZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBAZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny

2014-12-05
. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na świadczenie usług asystenta rodziny.

Załączniki:

 1. Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny (plik doc 43KB)
 2. Oferta dot. rozeznnia (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014

2014-12-04
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy pracują w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie życzymy odnalezienia w pomaganiu innym źródła siły.

Załączniki:

 1. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014 (plik doc 61KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru

2014-11-20
Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

Czytaj całość artykułu "Informacja o wynikach naboru"

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 396KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2014-11-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty polegającego na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych tj. warsztat umiejętności rodzicielskich /dwudniowy - jeden nocleg/ dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik doc 138KB)
 2. formularz ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2014-11-17
W piątek 7 listopada 2014 r. Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście otworzyli przecinając wstęgę Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy ulicy Sprzymierzonych 8, w pomieszczeniach po restauracji funkcjonującego przed wielu laty, hotelu Pod Platanem.

Załączniki:

 1. Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oszacowanie wartości usługi

2014-11-06
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )

2014-10-29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2014-10-29
Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 273KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Teatr Bomba Bomba

2014-10-21
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..DK w Nowogardziespektakl spektakl spektakl spektakl Teatr Bomba Bombawarsztaty

Załączniki:

 1. osiągnięcia Teatru Bomba Bomba (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2014-10-21
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności ABC Komputera - warsztat z podstaw obsługi komputera dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik doc 131KB)
 2. formularz ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

2014-10-17
W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
Fundusz Alimentacyjny :
1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
30 listopada 2014r.
Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Załączniki:

 1. Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014 (plik docx 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

2014-10-03
Dokument w załączniku

Załączniki:

 1. Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności - Magazynier

2014-09-22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności - Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. zaproszenie_do_zlozenia_oferty (plik doc 130KB)
 2. formularz_ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ABC Komputera

2014-09-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
praktycznych umiejętności ABC Komputera - warsztat z podstaw obsługi
komputera w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia
społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
społecznej.

Załączniki:

 1. ABC Komputera (plik PDF 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2014-09-04
1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności - kurs prawa jazdy kat. B

2014-08-26
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności - kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. zaproszenie_do_zlozenia_oferty (plik doc 164KB)
 2. formularz_ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

2014-08-26
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. formularz_ofertowy (plik doc 116KB)
 2. Zapraszamy do złożenia oferty (plik doc 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

2014-08-25
Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
- poniedziałek 800 - 1600,
- wtorek - piątek 730 - 1530

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM"

Załączniki:

 1. INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM (plik doc 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

2014-08-11
Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim (plik pdf 70KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oszacowanie wartości zamówienia

2014-08-11
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów praktycznych umiejętności - magazynier z obsługa wózków widłowych i brukarz w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości zamówienia (plik doc 132KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.

2014-08-06
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

Załączniki:

 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę. (plik pdf 167KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2014-07-31
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik pdf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy

2014-07-25
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. uczestników projektu systemnowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.
Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub drogą mailową na adres:
aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy (plik doc 71KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

2014-07-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie
wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w
charakterze korepetytora w ramach projektu systemowego Minimalizacja
wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej
integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

Załączniki:

 1. Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim (plik pdf 128KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacjizadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego

2014-07-10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości (plik pdf 97KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie

2014-07-02
Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Zapraszamy do złożenia oferty (plik docx 100KB)
 2. formularze ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-02
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Czytaj całość artykułu "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

Załączniki:

 1. KARTA DUŻEJ RODZINY (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

2014-07-01
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik doc 25KB)
 2. Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny (plik doc 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2014-07-01
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

Załączniki:

 1. Zalacznik nr 1 (plik doc 25KB)
 2. Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego (plik doc 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych

2014-06-24
Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. formularz_ofertowy (plik doc 116KB)
 2. OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN (plik docx 90KB)
 3. zaproszenie_do_zlozenia_ofert_II (plik docx 96KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych

2014-06-24
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. formularz_ofertowy (plik doc 116KB)
 2. zaproszenie_do_zlozenia_oferty (plik docx 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Teatr Bomba Bomba

2014-06-23
zaprasza na spektakl "Tajemnicza walizka...Nie ma się czego bać!"Teatr Bomba BombaTeatr Bomba Bomba
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

2014-06-13
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych - WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Zaproszenie (plik doc 121KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych

2014-06-10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości usługi (plik PDF 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPORSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 28.05.2014 R.

2014-06-10
Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych zaleceń do wytycznych zmienia się termin złożenia oferty na organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". Ofertę należy złożyć w terminie nieprzekraczającym
24.06.2014 r. Ponadto informujemy, że ulega zmianie termin organizacji wycieczki tj. najbardziej pożądany termin to lipiec- sierpień 2014 r.
Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawn

2014-06-06
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla
7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości (plik PDF 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów

2014-06-06
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów złożonych z dwóch modułów tj. warsztatów z doradcą zawodowym oraz warsztatów z autoprezentacji, savior - vivre, wizażu i stylizacji w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości (plik PDF 199KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oszacowanie wartości zamówienia

2014-06-03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi terapia psychologiczna w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 83KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych

2014-06-03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 8 uczestników projektu (osób niepełnosprawnych intelektualnie).
w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Prośba o oszacowanie (plik PDF 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2014-05-28
"Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na
organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego
"Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4
pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000
euro.

Załączniki:

 1. formularze ofertowy (plik doc 117KB)
 2. Zaproszenie do złożenia ofety (plik doc 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

2014-05-26
Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci. (plik doc 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi rozeznanie cenowe na świadczenie usług trenera podwórkowego

2014-05-23
Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. oferta załącznik nr1trener podwórkowy (plik doc 24KB)
 2. Rozeznanie cenowe trener podwórkowy (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

2014-05-09
Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach
projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 116KB)
 2. Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim (plik doc 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

2014-03-19
Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2014-03-12
Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

1. Organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik doc 128KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2014-03-06
Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. Formularz Ofertowy (plik doc 117KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w dyżurach Punktu Doradztwa i Konsultacji

2014-02-24
1. Punkt Doradztwa i Konsultacji
Gryfino ul. Łużycka 12 tel. 404-55-10

Dyżury specjalistów:
wtorek - 16.00 - 18.00 - porady prawnika

środa (pierwsza i trzecia każdego miesiąca) od 16.30 - 18.30 - konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

środa (druga i czwarta każdego miesiąca) - 16.30 - 18.30 - konsultacje terapeuty rodzinnego

czwartek - 16.00 - 18.00 - konsultacje psychologa
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny

2014-02-11
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na stanowisko Asystent rodziny, który został ogłoszony w dniu 18.12.2013 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki:

 1. Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny (plik doc 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

2014-02-11
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny (plik doc 43KB)
 2. Oferta załącznik Nr 1 (plik doc 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Energetyczny

2014-01-02
Dodatki Mieszkaniowe
Nowość - dodatek energetyczny

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

Załączniki:

 1. Dodatek Energetyczny (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

2013-12-18
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko Asystent Rodziny"

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystent Rodziny (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

2013-12-18
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

Czytaj całość artykułu "Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog"

Załączniki:

 1. Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności Warsztaty rękodzieła

2013-11-21
Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności Warsztaty rękodzieła dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

 1. Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności Warsztaty rękodzieła (plik doc 123KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności ABC Komputera - warsztat z podstaw obsługi komputera

2013-11-20
Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności ABC Komputera - warsztat z podstaw obsługi komputera dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

 1. Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności ABC Komputera - warsztat z podstaw obsługi komputera (plik doc 125KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych