Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Data publikacji: 2022-10-04

Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się na określony  termin.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 ,27wew. 132,131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Czytaj całość publikacji "Uprzejmie informujemy ,że konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu."

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-09-27

stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku

Data publikacji: 2022-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino informuje,
iż w dn. 21.09.2022 r. uległ zmianie termin składania ofert do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r. (zapytanie opublikowane w dn. 21.09.2022 r.).

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku"

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku

Data publikacji: 2022-09-23

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. godz. 16.00  oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 30.09.2022 r. godz. 8.00.

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2022-09-21

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 15KB)

Harmonogram konsultacji we wrześniu 2022 roku.

Data publikacji: 2022-09-12

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu wrześniu 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.

punktporadnia

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-08-31

na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-08-22

na wolne stanowisko  w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Świadczenia >> Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-19

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile zostanie on podany we wniosku. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Link do wniosku:

https://www.gov.pl/attachment/da5924f2-3426-44b6-b4ae-3f71a87300a4

Link jak wypełnić wniosek:

https://www.gov.pl/attachment/3dabd6ba-13b7-4c70-8bf4-865169ebf2da

Grafika dot. dodatku węglowego

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Data publikacji: 2022-08-17

Przemoc w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC (plik pdf 202KB)

Korpus Wsparcia Seniora

Data publikacji: 2022-08-11

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w zakresie usługi Teleopieki, postanawia przedłużyć okres rekrutacji seniorów chcących wziąć udział w programie „Korpus Wsparcia Seniora” do 18.08.2022 r. Zgłoszenia należy składać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Zmiana numeru telefonu OPS w Gryfinie

Data publikacji: 2022-08-10

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10. 08.2022 r. ulega zmianie numer telefonu stacjonarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w  Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych mieszczącej się przy ulicy Sprzymierzonych 8A

Nowy numer telefonu to: 91 416 90 46

Fax 91 416 25 08

Numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie pozostaje bez zmian:

91 416 25 27

Fax 91 416 25 08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-08-02

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Opaski Bezpieczeństwa: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie

Data publikacji: 2022-07-25

"Korpus Wsparcia Seniora" w zakresie usługi teleopieki.

Załączniki:

 1. Regulamin_rekrutacji i udziału w programie - opaski bezpieczeństwa (plik docx 38KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy_Regulamin_zał.1_22.04.12(2) 2022 07 04(6) (plik docx 27KB)
 3. Ośw_odb_wsparcia_Regulamin_zał.3_KWS_22.04.12(2)(8) (plik doc 36KB)
 4. umowa Senior OPS 2022 07 04(6) (plik docx 31KB)

INFORMACJA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-25

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (serwis zewnętrzny), natomiast

Wnioski w formie papierowej o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres 2022/2023,  można składać w Sekcji od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Przy tym informujemy, że:

 • Prawidłowe zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych za dwa miesiące, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, powinno być wydane przez organ egzekucyjny po dniu 1 sierpnia 2022r.
 • Do ustalenia prawa do ww. świadczeń na nowy okres świadczeniowy uwzględniany jest dochód za rok 2021.  

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-07-22

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego: „Kurs stylizacji paznokci” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2022-07-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego dotyczącego dostawy „opasek bezpieczeństwa” urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych- mieszkańców Gminy Gryfino powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do 31 grudnia 2022 roku (w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Data publikacji: 2022-06-30

Podczas otwarcia plaży miejskiej w Steklnie w dniu 26 czerwca 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W tym dniu postawiliśmy na wspólne spędzanie czasu wolnego, dlatego też Nasza konkurencja sportowa skierowana została do dzieci i ich rodzin. Mali uczestnicy otrzymali od nas gadżety profilaktyczne a wśród dorosłych rozpowszechniano ulotki informacyjne związane z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki.

Cykl warsztatów profilaktycznych

Data publikacji: 2022-06-30

W dniach od 13 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gryfino zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych. Obejmowały one realizację programu profilaktycznego ,,Cukierki", którego głównym celem była wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy, rozwijania umiejętności życiowych. W zajęciach uczestniczyły dzieci uczęszczające do najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. W ramach cyklu zajęć zrealizowano także program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Debata". Program ten, którego głównym celem było wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej skierowano do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Podczas trwania cyklu warsztatów w Liceum Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się zajęcia nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego. Mamy nadzieję, że zrealizowane zajęcia stanowić będą szkołę podejmowania słusznych decyzji.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

Data publikacji: 2022-06-27

Do podstawowych obowiązków należeć będzie między innymi:


- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami,
- opieka higieniczna,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna."

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-06-23

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- kurs stylizacji paznokci dla 5 osób

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa

Data publikacji: 2022-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)
 

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik doc 236KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Załącznik 2_Informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych (plik docx 15KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-06-09

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dzień Dziecka z profilaktyką

Data publikacji: 2022-06-08

W dniu 5 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskim w Gryfinie odbył się Dzień Dziecka. W programie znalazło się wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. W ramach przedsięwzięcia utworzony został Punkt Profilaktyczny, który dysponował różnorodnymi gadżetami profilaktycznymi. Największą atrakcję Punktu stanowił symulator dachowania, z którego skorzystało wiele osób. Korzystając z symulatora można było doświadczyć, jak przebiega dachowanie pojazdu w trakcie wypadku - podziwiamy za odwagę. Tym samym apelujemy, aby bezpiecznie i ostrożnie poruszać się po drogach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2022-06-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w zakresie realizacji programów profilaktycznych
i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Unieważniam postępowanie

Data publikacji: 2022-06-01

fepr-efs-pl

Unieważniam postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 17.05.2022 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

Czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie "

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-06-01

Szanowni Państwo,
informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej
baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną.
Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane
kontaktowe do KCIK.
Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie.
Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie
MSWiA:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla uchodźców z Ukrainy"

Załączniki:

 1. Pismo do Powiatów i Gmin (plik pdf 109KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-06-01

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:  „Kasy fiskalne z fakturowaniem i obsługą terminali płatniczych”,
„Asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu”, „Kurs koparki jednonaczyniowej kl. III”, „Opiekun/asystent dzieci niepełnosprawnych” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie."

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-05-27

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 96 135,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Data publikacji: 2022-05-27

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Gminie Gryfino zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68 544,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-05-26

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-05-17

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2022-05-13

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 515KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Harmonogram konsultacji w maju 2022 roku.

Data publikacji: 2022-05-04

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu maju 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.
maj poradniamaj ops

Światowy Dzień Trzeźwości

Data publikacji: 2022-05-04

Światowy Dzień Trzeźwości obchodzony jest na całym świecie corocznie w dniu 15 kwietnia.

Czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Trzeźwości"

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 266KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usługi polegające na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 393KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 645KB)
 2. OFERTA CENOWA - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2022-04-25

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-04-22

stanowisko urzędnicze specjalisty w Sekcji Finansowo-Księgowej

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”

Data publikacji: 2022-04-20

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO POMAGANIA
JAKO RODZINA WSPIERAJACA !

Czytaj całość publikacji "Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”"

Życzenia

Data publikacji: 2022-04-15

Życzenia wielkanocne - OPS Gryfino 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych.

Data publikacji: 2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

 

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych."

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-04-12

 na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej