Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Data publikacji: 2022-06-30

Podczas otwarcia plaży miejskiej w Steklnie w dniu 26 czerwca 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W tym dniu postawiliśmy na wspólne spędzanie czasu wolnego, dlatego też Nasza konkurencja sportowa skierowana została do dzieci i ich rodzin. Mali uczestnicy otrzymali od nas gadżety profilaktyczne a wśród dorosłych rozpowszechniano ulotki informacyjne związane z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki.

Cykl warsztatów profilaktycznych

Data publikacji: 2022-06-30

W dniach od 13 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gryfino zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych. Obejmowały one realizację programu profilaktycznego ,,Cukierki", którego głównym celem była wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy, rozwijania umiejętności życiowych. W zajęciach uczestniczyły dzieci uczęszczające do najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. W ramach cyklu zajęć zrealizowano także program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Debata". Program ten, którego głównym celem było wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej skierowano do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Podczas trwania cyklu warsztatów w Liceum Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się zajęcia nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego. Mamy nadzieję, że zrealizowane zajęcia stanowić będą szkołę podejmowania słusznych decyzji.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna.

Data publikacji: 2022-06-27

Do podstawowych obowiązków należeć będzie między innymi:


- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami,
- opieka higieniczna,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna."

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-06-23

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- kurs stylizacji paznokci dla 5 osób

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa

Data publikacji: 2022-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)
 

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik doc 236KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Załącznik 2_Informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych (plik docx 15KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-06-09

 na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dzień Dziecka z profilaktyką

Data publikacji: 2022-06-08

W dniu 5 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskim w Gryfinie odbył się Dzień Dziecka. W programie znalazło się wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. W ramach przedsięwzięcia utworzony został Punkt Profilaktyczny, który dysponował różnorodnymi gadżetami profilaktycznymi. Największą atrakcję Punktu stanowił symulator dachowania, z którego skorzystało wiele osób. Korzystając z symulatora można było doświadczyć, jak przebiega dachowanie pojazdu w trakcie wypadku - podziwiamy za odwagę. Tym samym apelujemy, aby bezpiecznie i ostrożnie poruszać się po drogach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2022-06-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w zakresie realizacji programów profilaktycznych
i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Unieważniam postępowanie

Data publikacji: 2022-06-01

fepr-efs-pl

Unieważniam postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 17.05.2022 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

Czytaj całość publikacji "Unieważniam postępowanie "

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-06-01

Szanowni Państwo,
informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej
baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną.
Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane
kontaktowe do KCIK.
Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie.
Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie
MSWiA:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla uchodźców z Ukrainy"

Załączniki:

 1. Pismo do Powiatów i Gmin (plik pdf 109KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-06-01

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:  „Kasy fiskalne z fakturowaniem i obsługą terminali płatniczych”,
„Asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu”, „Kurs koparki jednonaczyniowej kl. III”, „Opiekun/asystent dzieci niepełnosprawnych” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych."

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Data publikacji: 2022-06-01

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie."

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-05-27

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 96 135,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Data publikacji: 2022-05-27

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Gminie Gryfino zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68 544,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-05-26

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-05-17

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2022-05-13

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 515KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Harmonogram konsultacji w maju 2022 roku.

Data publikacji: 2022-05-04

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu maju 2022. W celu umówienia się na określony termin i godzinę konsultacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 416 25 27 w godzinach urzędowania Ośrodka.
maj poradniamaj ops

Światowy Dzień Trzeźwości

Data publikacji: 2022-05-04

Światowy Dzień Trzeźwości obchodzony jest na całym świecie corocznie w dniu 15 kwietnia.

Czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Trzeźwości"

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 266KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usługi polegające na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 393KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 645KB)
 2. OFERTA CENOWA - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2022-04-25

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-04-22

stanowisko urzędnicze specjalisty w Sekcji Finansowo-Księgowej

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”

Data publikacji: 2022-04-20

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO POMAGANIA
JAKO RODZINA WSPIERAJACA !

Czytaj całość publikacji "Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”"

Życzenia

Data publikacji: 2022-04-15

Życzenia wielkanocne - OPS Gryfino 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych.

Data publikacji: 2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

 

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych."

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-04-12

 na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Termin wydawania artykułów żywnościowych - 9 kwietnia 2022 roku (sobota).

Data publikacji: 2022-04-07

Informujemy, iż wydawanie produktów żywnościowych zaplanowano na 9 kwietnia 2022 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 14.00. Zatem każda osoba zakwalifikowana do Programu powinna w w/w terminie zgłosić się do tut. Ośrodka po odbiór paczki żywnościowej, w której skład wchodzi (na jedną osobę):

Czytaj całość publikacji "Termin wydawania artykułów żywnościowych - 9 kwietnia 2022 roku (sobota)."

Załączniki:

 1. POPŻ2021-1 (plik docx 24KB)
 2. POPŻ2021 -2 (plik docx 39KB)
 3. POPŻ2021 -3 (plik docx 23KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-04-05

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu w ramach realizacji projektu
pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Harmonogram konsultacji w kwietniu 2022 roku

Data publikacji: 2022-04-04

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w miesiącu kwietniu 2022.
 

Czytaj całość publikacji "Harmonogram konsultacji w kwietniu 2022 roku"

harmonogram kwiecień 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-03-31

na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Sekcji Finansowo-Księgowej.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

Data publikacji: 2022-03-30

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania

na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

Czytaj całość publikacji "postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-03-28

na wolne stanowisko w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-03-23

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia:

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2022-03-22

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 oferta cenowa Zapytanie ofertowe ZSS (plik docx 15KB)

Pogrzeb Dzieci Utraconych

Data publikacji: 2022-03-22

W dniu 25 marca 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się Pogrzeb czworga Dzieci Utraconych. Msza Święta Żałobna odbędzie się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, po której zostanie dokonany zbiorowy pochówek w mogile do tego przeznaczonej. Zapraszamy na wspólną modlitwę za Dzieci Utracone oraz dla i za rodziców, którzy w jakikolwiek sposób stracili swoje dziecko.

Załączniki:

 1. Pogrzeb Dzieci Utraconych (plik pdf 97KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Data publikacji: 2022-03-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

Czytaj całość publikacji " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy."

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 14KB)
 2. Klauzula (plik docx 19KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Data publikacji: 2022-03-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy."

Załączniki:

 1. klauzula (plik docx 19KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 psycholog (plik docx 14KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-03-16

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi transportu dla  uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Zajęcia uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!”

Data publikacji: 2022-03-14

fepr-efs-pl

Zajęcia uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” z doradcą zawodowym
w ramach warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych oraz
z psychologiem odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, miejsce zajęć: Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, ul. Energetyków 5 (Nabrzeże).  

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 - 2026

Data publikacji: 2022-03-10

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (plik pdf 49KB)
 2. ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2022 r. (plik pdf 29KB)
 3. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 - 2026 (plik pdf 262KB)
 4. Formularz konsultacji społecznych (plik docx 33KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-03-10

fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej usługi cateringu dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 141KB)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „Aktywniej do celu!”

Data publikacji: 2022-03-04

fepr-efs-pl

Warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych (spotkania z doradcą zawodowym)

Marzec 2022 r.

14.03.2022 r. zajęcia grupowe (Gryfino) 9-14
21.03.2022 r. zajęcia grupowe (transport) 9-14
28.03.2022 r. zajęcia grupowe (Gryfino) 9-14
31.03.2022 r. zajęcia grupowe (transport) 9-14

Czytaj całość publikacji "HARMONOGRAM ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „Aktywniej do celu!”"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-03-01

fepr-efs-pl

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1368KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z załącznikami (plik docx 63KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-03-01

fepr-efs-pl

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań Aktywna Integracja.

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1373KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z załącznikami (plik docx 63KB)

Harmonogram konsultacji w marcu 2022 roku

Data publikacji: 2022-03-01

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne konsultacje i porady w miesiącu marcu odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Prosimy również o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu i godziny konsultacji.

- OPS Gryfino tel. 91 416 25 27,
- Poradnia tel. 91 852 19 65.

Załączniki:

 1. Harmonogram konsultacji w marcu 2022 roku (plik pdf 36KB)

Informacja o wyborze oferty

Data publikacji: 2022-02-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik pdf 141KB)

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2022 r.

Data publikacji: 2022-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uruchamia pomoc dla Ukrainy, w szczególności dla miasta partnerskiego Sambor.

Pomoc obejmuje zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, w szczególności:

 • woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, żywność puszkowana, makarony, kasze, ryże, płatki błyskawiczne,
 • środki opatrunkowe (np. bandaże, plastry, środki antyseptyczne).

Dary można przekazywać do magazynów utworzonych na potrzeby zbiórki od poniedziałku do piątku:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 w godzinach 7.30 – 15.30,
 2. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 w godzinach 15.30 – 20.00.

Zbiórka potrwa do odwołania.

Więcej informacji na temat zbiórki można uzyskać pod numerem telefonu: 500 471 087 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 20.00.

W najbliższych dniach zostaną wydane kolejne komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wsparcia dla mieszkańców Ukrainy.

 

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński            

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-02-26

stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lutego 2022 roku

Data publikacji: 2022-02-21

W związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. silnymi wiatrami, opadami deszczu oraz wichurami, które miały miejsce w okresie od 18 do 19 lutego br. na terenie Gminy Gryfino informuję, że poszkodowani mogą liczyć na pomoc.

Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 416 25 27.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2022 r. (plik pdf 46KB)

Informacja o wyborze oferty

Data publikacji: 2022-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 141KB)

Półkolonie zimowe w Gminie

Data publikacji: 2022-02-16

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury zorganizował półkolonie zimowe w okresie ferii zimowych. Z bezpłatnego wypoczynku skorzystało 30 dzieci z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy. Program półkolonii obejmował zajęcia edukacyjne nt. profilaktyki. m.in. kształtowanie umiejętności zabawy i wypoczynku bez udziału substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwo we wzajemnych kontaktach, promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia profilaktyczne nt. cyberprzemocy. Zorganizowano również warsztaty z rzeczywistego zagrożenia wirtualnego. Celem organizacji półkolonii było w szczególności zapewnienie dzieciom bezpiecznego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom, rozbudzanie aktywności poznawczej, zainteresowań, odpowiedzialności, samodzielności a także integracji. W ramach wypoczynku zorganizowano także wiele dodatkowych atrakcji, co sprawiło dużo uśmiechu na małych buziach naszych uczestników.

Harmonogram konsultacji w lutym 2022 roku

Data publikacji: 2022-02-02

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych konsultacjach w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gryfinie.

Przypominamy o konieczności zapisów na określony termin i godzinę:

- OPS Gryfino tel. 91 416 25 27,
- Poradnia tel. 91 852 19 65.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od AlkoholuPunkt Doradztwa i Konsultacji

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Data publikacji: 2022-01-31

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób dotkniętych (plik pdf 185KB)

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2022-01-31

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i sychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2021 (plik pdf 204KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-01-26

na świadczenie usług opiekuńczych u osób potrzebujących wsparcia
objętych obowiązkową kwarantanną domową.

Czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Harmonogram konsultacji w styczniu 2022 roku

Data publikacji: 2022-01-25

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych konsultacjach w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gryfinie.
W Ośrodku istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

Czytaj całość publikacji "Harmonogram konsultacji w styczniu 2022 roku"

hrmonogram

Uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje:

Data publikacji: 2022-01-25

1. Dyżur terapeuty rodzinnego w dniu 26 stycznia 2022 roku

2. Konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 416 25 27.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2022-01-21

 na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej