Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Informacja - Dodatek Mieszkaniowy

Data publikacji: 2021-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż z dniem 1 lipca 2021 r. zmieniają się zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych wprowadzone Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego , który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXV/287/21 Rady Miejskiej w Gryfinie, oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów stanowiący załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Aktualne druki  dostępne są w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 8a, oraz na stronie internetowej (www.ops.gryfino.pl)
w zakładce druki.

Więcej informacji na temat zaistniałych zmian dotyczących ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sprzymierzonych 8a, lub pod nr tel. 91416-93-50 wew. 23.

 

Załączniki:

  1. wniosek i deklaracja sesja (plik doc 73KB)
  2. zaświadczenie o dochodach DM (plik doc 36KB)
  3. RODO (plik docx 18KB)
  4. oświadczenie (plik docx 13KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej