Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-02-26

stanowisko urzędnicze w Sekcji Organizacyjnej

nazwa stanowiska pracy

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

 

 

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Anita Błaż  zamieszkała w Gryfinie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anita Błaż spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego wykazała się pożądaną wiedzą tematyczną wymaganą na stanowisku pracy objętym naborem oraz umiejętnościami pozwalającymi na powierzenie jej zadań służbowych
na stanowisku urzędniczym w Sekcji Organizacyjnej.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej