Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-04-22

stanowisko urzędnicze specjalisty w Sekcji Finansowo-Księgowej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

 

 

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Magdalena Florczak  zamieszkała w Sobiemyślu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Magdalena Florczak spełniła wszystkie wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego wykazała się pożądaną wiedzą tematyczną wymaganą na stanowisku pracy objętym naborem oraz umiejętnościami pozwalającymi na powierzenie jej zadań służbowych
na stanowisku urzędniczym w Sekcji Finansowo-Księgowej.  

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej