Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Data publikacji: 2022-05-27

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Gryfino w roku 2022 ponownie przystąpiła do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Gminie Gryfino zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68 544,00 zł. Program  realizowany jest do grudnia 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - nad niepełnosprawnym dzieckiem do 16 roku życia lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Wsparcie w ramach Programu jest  skierowane do 7 osób – w tym 4 osób sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi oraz 3 osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w pierwszej kolejności z niepełnosprawnością sprzężoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywających w domu. 

Usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach programu proszone są o złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

Druki dostępne są na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka. Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Pani Magdalena Puzik – tel. 91 416 25 27 w. 130


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej