Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.:2189,04 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 1563,60 zł). Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2021r. wynosi: 1250,88 zł.
 

2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego

3. Zasady obliczania dochodu

4. Kryterium powierzchniowe

5. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

6. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

7. Dodatek energetyczny

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej