Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2022-06-02

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2021.217 t.j., Dz.U.2019.55, Dz.U.2019.1655, Dz.U.2020.2123, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2021.2106.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 654KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2022-06-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1009

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 645KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2022-06-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1129 t.j., Dz.U.2020.288, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2021.1598, Dz.U.2021.2054, Dz.U.2021.2269, Dz.U.2022.25, Dz.U.2022.872.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1254KB)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2022-06-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1285 t.j., Dz.U.2017.2217, Dz.U.2020.1493, Dz.U.2021.1292, Dz.U.2021.1559, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1834, Dz.U.2021.1981, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2021.2120, Dz.U.2021.2232, Dz.U.2021.2270, Dz.U.2022.64, Dz.U.2022.91. Dz.U.2022.526, Dz.U.2022.583, Dz.U.2022.655, Dz.U.2022.807, Dz.U.2022.974, Dz.U.2022.1002.

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1390KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2022-05-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.305 t.j., Dz.U.2021.1236, Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1927, Dz.U.2021.1981, Dz.U.2021.2270, Dz.U.2022.583, Dz.U.2022.655.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 837KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2022-05-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j., Dz.U.2018.2432, Dz.U.2021.1162, Dz.U.2022.655.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 677KB)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2022-03-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.479 t.j.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 822KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2021-12-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.735 t.j., Dz.U.2020.2320, Dz.U.2021.1491, Dz.U.2021.2052.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 380KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 282KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej