Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Kolejny etap projektu

Data publikacji: 2017-03-01


Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informujemy, że z dniem 01 marca 2017r.
zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.
Wnioski o pomoc społeczną należy składać w Punkcie Pierwszego Kontaktu.
Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej oraz odpowie na inne Państwa pytania.
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny z danego rejonu skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej.
Sposób załatwiania pozostałych spraw nie ulega zmianie.

Wnioski i uwagi dotyczące nowego sposobu pracy Ośrodka prosimy zgłaszać w sekretariacie.

Punkt Pierwszego Kontaktu znajduje się na parterze budynku.
Dnia 1 marca br. dyżur pełni starszy pracownik socjalny Mirosława Bauer.
123456

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2017-02-16


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie do 30.09.2018 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

Czytaj całość publikacji "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie"

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej