Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

Data publikacji: 2017-02-16


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie do 30.09.2018 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

Projekt będzie realizowany etapami:

Etap I
W roku 2016 wszyscy pracownicy Ośrodka zostali objęci szkoleniem przygotowującym do nowych realiów pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach w obliczu zmian organizacyjnych. Zostały przeprowadzone prace adaptacyjne na parterze budynku w celu wydzielenia stanowiska ds. pierwszego kontaktu. Wyposażono także pomieszczenie, które służyć będzie zapewnieniu poufności i możliwości swobodnej rozmowy z klientem oraz będzie pełnić funkcję pokoju dla dzieci.

Etap II
W roku bieżącym zostaną zorganizowane 2 wizyty studyjne w OPS-ach, w których oddzielono czynności administracyjne od pracy socjalnej. Wstępnie zostanie opracowany nowy model organizacyjny, a pracownicy formalnie zostaną oddelegowani do nowych czynności zgodnych z planowanym do wdrożenia na stałe modelem. Do końca marca 2018 r. będzie trwał okres próbny w celu przetestowania wypracowanych założeń i wyeliminowania ewentualnych błędów przed faktycznym wdrożeniem usprawnień. Cały czas będą prowadzone działania ewaluacyjne, konsultacje, analizy w celu ukształtowania ostatecznego modelu organizacyjnego.

Etap III
Od kwietnia do września 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie funkcjonował już według ostatecznego schematu organizacyjnego, opracowanego na podstawie założeń wypracowanych we wcześniejszych etapach.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, ponieważ wdrożenie usprawnień organizacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań modelowych wg Zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie a także zgodnych z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz wypracowanymi z założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (wariant II z dn. 05.08.2014) nie tylko zwiększy skuteczność działań w zakresie pomocy społecznej, ale również wzmocni potencjał jednostki, prowadząc jednocześnie do osiągnięcia zakładanych w skali kraju wskaźników tego celu.
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w GryfinieWdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej