Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 10 października 2019r. zostają przeniesione na dzień 17 października 2019r.

Data publikacji: 2019-10-08

efs-logo

ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2018-12-03

efs-logo

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r."

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 (plik pdf 56KB)

Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Data publikacji: 2013-06-07

efs-logo

Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Czytaj całość publikacji "Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim "

Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Korepetycje dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Data publikacji: 2012-10-02

efs-logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu: ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej poszukuje kandydatów do udzielenia korepetycji.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Okres realizacji: październik-grudzień 2012 r.
 

Czytaj całość publikacji "Korepetycje dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (plik docx 57KB)

"Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"

Data publikacji: 2011-11-10

efs-logo Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Priorytet VII dotyczy Promocji Integracji Społecznej, natomiast działanie 7.1 to Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.) W roku 2011 w projekcie uczestniczy 17 osób (12 pań i 5 panów).

Czytaj całość publikacji ""Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim""

Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2010-11-09

efs-logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie informuje, że od 01.10.2010 r. realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Czytaj całość publikacji "Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim."

Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2010-11-08

efs-logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie informuje, że od 01.10.2010 r. realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
W ramach tego projektu od listopada 2010 r. uruchomiono 10 punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, w tym 6 na terenie miasta Szczecin oraz 4 na terenie powiatu: starogardzkiego, goleniowskiego, gryfińskiego i świnoujskiego.

Czytaj całość publikacji "Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim."

Realizacja projektu systemowego

Data publikacji: 2009-07-09

efs-logo Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie bierze udział w projekcie systemowym Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim 01.01.2008r-31.12.2013r.

Czytaj całość publikacji "Realizacja projektu systemowego"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

Data publikacji: 2009-06-18

efs-logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie bierze udział w projekcie systemowym Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim 01.01.2008r-31.12.2013r. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poza naszym Ośrodkiem w projekcie uczestniczą następujące instytucje z Powiatu Gryfińskiego: PCPR w Gryfinie - Lider projektu, GOPS w Baniach, GOPS w Trzcińsko-Zdrój, GOPS w Widuchowej, GOPS w Mieszkowicach, GOPS w Moryniu.

Czytaj całość publikacji "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"

Projekt systemowy pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

Data publikacji: 2008-12-26

efs-logo W roku 2008 OPS w Gryfinie w ramach Porozumienia Partnerskiego zawartego z PCPR Gryfino, PUP Gryfino, OPS Banie, OPS Widuchowa, OPS Trzcińsko Zdrój zrealizował Projekt systemowy pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.

Czytaj całość publikacji "Projekt systemowy pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej