Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2010-11-08

efs-logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie informuje, że od 01.10.2010 r. realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
W ramach tego projektu od listopada 2010 r. uruchomiono 10 punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, w tym 6 na terenie miasta Szczecin oraz 4 na terenie powiatu: starogardzkiego, goleniowskiego, gryfińskiego i świnoujskiego.Mieszkańcy powiatów do końca sierpnia 2013 roku mają możliwość korzystania z bezpłatnego i poufnego wsparcia doradczego w zakresie porad prawnych i obywatelskich. Porady udzielane są w wielu dziedzinach m.in. prawo rodzinne, cywilne, pracy, karne, administracyjne. W każdym punkcie dyżuruje pracownik pierwszego kontaktu (40 godz./m-c) oraz prawnik/ radca prawny (10 godz./m-c).

Usługi świadczone przez Punkty polegają na udzielaniu pomocy prawnej i doradczej w szeroko rozumianym zakresie, udzielaniu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia, wskazaniu obowiązującego prawa, a zwłaszcza przysługujących środków odwoławczych. Udzielana jest pomoc w znalezieniu rozwiązania zaistniałych problemów i odnalezieniu się w sytuacji problemowej.

Szczegółowych informacji o projekcie, wykaz punktów poradnictwa, terminarze i aktualne informacje można uzyskać na stronie www.ppio.tpd.szczecin.pl.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej