Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Projekt systemowy pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

Data publikacji: 2008-12-26

efs-logo W roku 2008 OPS w Gryfinie w ramach Porozumienia Partnerskiego zawartego z PCPR Gryfino, PUP Gryfino, OPS Banie, OPS Widuchowa, OPS Trzcińsko Zdrój zrealizował Projekt systemowy pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.Celem Projektu było nabycie przez jego uczestników - długotrwale bezrobotnych klientów pomocy Społecznej nowych umiejętności zawodowych oraz zmotywowanie ich do podjęcia aktywnego i samodzielnego życia. Do udziału w Projekcie pracownicy socjalni naszego Ośrodka wytypowali 15 osób mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino korzystających ze świadczeń OPS. Dodatkowo w ramach projektu zostały założone dwa Kluby Integracji Społecznej w Gryfinie oraz w Trzcińsku Zdrój.

Udział w Projekcie ukończyło 47 uczestników, którzy otrzymali certyfikat zawodowy.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej