ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny ❯ "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Europejski Fundusz Społeczny"

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

"Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"

2011-11-10
efs-logo Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Priorytet VII dotyczy Promocji Integracji Społecznej, natomiast działanie 7.1 to Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.) W roku 2011 w projekcie uczestniczy 17 osób (12 pań i 5 panów).W ramach projektu w bieżącym roku miały miejsce jak dotąd 2 cykle warsztatów - z doradcą zawodowym, jak i z psychologiem. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli Ośrodkami Pomocy Społecznej w Baniach i Trzcińsko-Zdrój oraz Hufcem Harcerskim ze Szczecina zorganizowaliśmy festyn rodzinny. Ponadto kilka rodzin wspierane jest dodatkowo pracą asystentów rodziny. Część osób zaczęła kurs prawa jazdy kat. B. Dzieci osób uczestniczących w projekcie miały sfinansowany pobyt na letnim wyjeździe - obozie harcerskim. Najmłodsze dzieci uczestniczyły w nauce pływania na basenie.

Ponadto odbyły się zajęcia z poradnictwa fryzjerskiego, wizażu i stylizacji. Zajęcia z wizażu, autoprezentacji czy poradnictwa fryzjerskiego nie są niczym nowym w realizowanych projektach przez Ośrodki Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centra Pomocy Społecznej. Zajęcia te odbyły się pod nazwą Jak dobrze wyglądać u pracodawcy?. Novum okazało się zrobienie profesjonalnych zdjęć. Ostatnim działaniem w ramach projektu jest kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu wraz z modułem komputerowym.

Największą przeszkodą w zorganizowaniu różnych form pomocy i wsparcia w ramach realizowanego projektu jest poza prawidłowym rozpoznaniem sytuacji i potrzeb, zachęcenie rodzin do współdziałania z pracownikami socjalnymi, jak i innymi osobami zaangażowanymi w projekt. Bardzo często klient systemu pomocy społecznej nie chce otrzymania pomocy w osiąganiu pełnej aktywności społecznej, współpracowania ze środowiskiem lokalnym czy przeciwdziałania negatywnym zjawiskom pomocy społecznej.

Sporządziła:
Izabela Firląg

2011

Realizacja działań pomocowych-Projekt Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim.

W roku 2011 w projekcie uczestniczło 17 osób (12 pań i 5 panów).

W ramach projektu w 2011 roku miały miejsce:
- 2 cykle warsztatów - z doradcą zawodowym i psychologiem;
- wspólnie z naszymi partnerami, czyli Ośrodkami Pomocy Społecznej w Baniach i Trzcińsko-Zdrój oraz Hufcem Harcerskim ze Szczecina zorganizowaliśmy festyn rodzinny;
- ponadto kilka rodzin wspierane jest dodatkowo pracą asystentów rodziny;
- 5 osób zaczęła kurs prawa jazdy kat. B;
- dzieci osób uczestniczących w projekcie miały sfinansowany pobyt na letnim wyjeździe - obozie harcerskim;
- najmłodsze dzieci uczestniczyły w nauce pływania na basenie;
- ponadto odbyły się zajęcia z poradnictwa fryzjerskiego, wizażu i stylizacji. Zajęcia te odbyły się pod nazwą Jak dobrze wyglądać u pracodawcy?.

Novum okazało się zrobienie profesjonalnych zdjęć.

Ostatnim działaniem w ramach projektu jest kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu wraz z modułem komputerowym. Działania w ramach projektu, wzmożona praca socjalna pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny zmotywowała dwie Panie do kontynuowania nauki (1 Pani- gimnazjum, 2 Panie wieczorowe liceum).

W ramach promocji projektu wzięliśmy udział w targach pracy organizowanych przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie odbywające się w Centrum miasta Gryfino na placu ks. Barnima.

Nasze stoisko promowało nie tylko działania w ramach projektu, ale także prężnie działający Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej.
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności