ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny ❯ Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Europejski Fundusz Społeczny"

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

2009-06-18
efs-logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie bierze udział w projekcie systemowym Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim 01.01.2008r-31.12.2013r. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poza naszym Ośrodkiem w projekcie uczestniczą następujące instytucje z Powiatu Gryfińskiego: PCPR w Gryfinie - Lider projektu, GOPS w Baniach, GOPS w Trzcińsko-Zdrój, GOPS w Widuchowej, GOPS w Mieszkowicach, GOPS w Moryniu.
Projekt realizowany w roku 2009 ma za zadanie poprawić funkcjonowanie rodzin między innymi dzięki:

- zdobytej wiedzy na tematy opiekuńczo-wychowawcze,
- dostępowi do usług profilaktyczno-wspierających,
- zwiększeniu motywacji do działania i wiary we własne siły.

Ponadto w projekcie podjęto szereg działań wspierających rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania głównie poprzez: wzmożoną pracę socjalną z rodziną, zatrudnienie terapeuty rodziny, zatrudnienie asystentów rodziny.

Wstępna rekrutacja rodzin do projektu miała miejsce już pod koniec ubiegłego roku. Pracownicy socjalni rozmawiali z klientami tut. Ośrodka, znajdując rodziny chętne do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji bytowej. Następujący pracownicy socjalni tut. Ośrodka - Izabela Firląg, Elżbieta Jarosz, Aleksandra Krzewska, Dorota Pajączkowska oraz Małgorzata Szymkiewicz wytypowali 9 rodzin z terenu naszej gminy, które zostały beneficjentami ostatecznymi projektu. Funkcję koordynatora regionalnego projektu pełni pracownik tut. Ośrodka Izabela Firląg.

Zgodnie z założeniami projektu, beneficjenci uczestniczą w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych; pomoc terapeutyczna skierowana jest do całych rodzin - w warsztatach uczestniczą zarówno rodzice jak i dzieci. W dniach 23-24.VI.20096r. odbyły się warsztaty wyjazdowe - w ramach projektu sfinansowany był wyjazd rodzin nad morze, gdzie wspólny wypoczynek połączony był z udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Sporządziła: Izabela Firląg
Gryfino 18.VI.2009r.
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności