ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny ❯ Realizacja projektu systemowego
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Europejski Fundusz Społeczny"

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja projektu systemowego

2009-07-09
efs-logo Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie bierze udział w projekcie systemowym Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim 01.01.2008r-31.12.2013r. I. W 2008 r. Ośrodek w/w projekt realizował w ramach porozumienia partnerskiego z PCPR Gryfino, PUP Gryfino oraz Ośrodkami Pomocy Widuchowej, Baniach, Trzcińsku Zdroju.

Celem głównym projektu było zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skupił się na działaniach zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez zapewnienie uczestnikom udziału w kursach zawodowych. Ponadto beneficjentom ostatecznym udzielane było indywidualne poradnictwo: psychologiczne, prawne i zawodowe.

W projekcie tym wzięło udział 15 beneficjentów wytypowanych przez tut. Ośrodek. Osoby te uczestniczyły w warsztatach aktywizujących , ponadto:

1 osoba ukończyła szkolenie w zawodzie - pracownik budowlany - wykończanie wnętrz
8 osób - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu
5 osób - pracownik handlowy z elementami HACCP (1 osoba nie ukończyła szkolenia z powodów zdrowotnych).

W ramach praktycznej części szkolenia pracowników budowlanych wykonany został (ze środków projektu) remont kapitalny pomieszczeń na siedzibę Klubu Integracji Społecznej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych (dawny hotel Pod Platanem). Pomieszczenia KIS zostały również wyposażone w niezbędny sprzęt o wartości 12.924zł. Z posiadanych danych wynika, że 4 uczestników projektu w roku 2009 nie korzystało z wsparcia tut. Ośrodka, zatem można wyciągnąć wnioski, że dzięki uczestnictwu w projekcie poprawiła się sytuacja bytowa rodziny.

II. W roku 2009 poza naszym Ośrodkiem w projekcie uczestniczą następujące instytucje z Powiatu Gryfińskiego: PCPR w Gryfinie - Lider projektu, GOPS w Baniach, GOPS w Trzcińsko-Zdrój, GOPS w Widuchowej, GOPS w Mieszkowicach, GOPS w Moryniu.

Projekt realizowany w roku 2009 ma za zadanie poprawić funkcjonowanie rodzin między innymi dzięki:

- zdobytej wiedzy na tematy opiekuńczo-wychowawcze,
- dostępowi do usług profilaktyczno - wspierających,
- zwiększeniu motywacji do działania i wiary we własne siły.

Ponadto w projekcie podjęto szereg działań wspierających rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania głównie poprzez: wzmożoną pracę socjalną z rodziną, zatrudnienie terapeuty rodziny, zatrudnienie asystentów rodziny.

Wstępna rekrutacja rodzin do projektu miała miejsce już pod koniec ubiegłego roku. Pracownicy socjalni rozmawiali z klientami tut. Ośrodka, znajdując rodziny chętne do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji bytowej. Następnie pracownicy wytypowali 9 rodzin z terenu naszej gminy, które zostały beneficjentami ostatecznymi projektu.

Zgodnie z założeniami projektu, beneficjenci uczestniczą w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych; pomoc terapeutyczna skierowana jest do całych rodzin - w warsztatach uczestniczą zarówno rodzice jak i dzieci. W dniach 23-24.VI.2009r. odbyły się warsztaty wyjazdowe - w ramach projektu sfinansowany był wyjazd rodzin nad morze, gdzie wspólny wypoczynek połączony był z udziałem w zajęciach terapeutycznych. Dzięki wsparciu finansowemu tut. Ośrodka część z rodzin uczestniczących w projekcie wyposażyły swoje mieszkania w niezbędne artykuły m.in. meble jak również dokonały zakupu artykułów do wykonania remontów.

Sporządziła: Izabela Firląg
Gryfino 9.VII.2009r.zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności