Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2010-11-09

efs-logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie informuje, że od 01.10.2010 r. realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.W ramach tego projektu od listopada 2010 r. uruchomiono 10 punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, w tym 6 na terenie miasta Szczecin oraz 4 na terenie powiatu: starogardzkiego, goleniowskiego, gryfińskiego i świnoujskiego.

Mieszkańcy powiatów do końca sierpnia 2013 roku mają możliwość korzystania z bezpłatnego i poufnego wsparcia doradczego w zakresie porad prawnych i obywatelskich. Porady udzielane są w wielu dziedzinach m.in. prawo rodzinne, cywilne, pracy, karne, administracyjne. W każdym punkcie dyżuruje pracownik pierwszego kontaktu (40 godz./m-c) oraz prawnik/ radca prawny (10 godz./m-c).

Usługi świadczone przez Punkty polegają na udzielaniu pomocy prawnej i doradczej w szeroko rozumianym zakresie, udzielaniu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia, wskazaniu obowiązującego prawa, a zwłaszcza przysługujących środków odwoławczych. Udzielana jest pomoc w znalezieniu rozwiązania zaistniałych problemów i odnalezieniu się w sytuacji problemowej.

Szczegółowych informacji o projekcie, wykaz punktów poradnictwa, terminarze i aktualne informacje można uzyskać na stronie www.ppio.tpd.szczecin.pl.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej