Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2018-12-03

efs-logo

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) i § 13 pkt.1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/334/04 z dnia 29 lipca 2004 r. ze zmianami zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy:
1. dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) wyznacza się dniem wolnym od pracy,
2. dzień 8 grudnia 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.
§ 2. W dniu wyznaczonym do odpracowania czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ustala się w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 3. Informacja o ustalonym dniu wolnym od pracy zostanie przekazana interesantom i pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Organizacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:
W związku z wyznaczeniem 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie należało dokonać zmiany w obowiązującym rozkładzie czasu pracy i wskazać 8 grudnia br. do odpracowania ustalonego dnia wolnego.
Sporządziła:
Marzena Bielak
 

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 (plik pdf 56KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej