Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2021-08-10

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i sychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Rodzaje przemocy
Gdy bijesz, popychasz, szarpiesz, kopiesz, dusisz, odpychasz, przytrzymujesz, policzkujesz, itp.- stosujesz przemoc fizyczną.
Gdy obrażasz, wyzywasz, pozbawiasz kontaktu z bliskimi, poniżasz w obecności innych osób, kontrolujesz, ciągle krytykujesz, wyśmiewasz opinię, poglądy, religię, przekonania, itp.- stosujesz przemoc psychiczną.
Gdy zmuszasz osobę do współżycia, do zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych, itp.- stosujesz przemoc seksualną.
Gdy używasz pieniędzy lub innych wartości materialnych do kontroli i władzy nad osobą, wartości materialne stają się instrumentem do budowania dominującej pozycji w rodzinie, nie zaspokajasz podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, okradasz, zabierasz pieniądze, itp.- stosujesz przemoc ekonomiczną.
Gdy naruszasz obowiązek opieki nad osobami bliskimi tzn., pozbawiasz pożywienia, ubrania, schronienia, uniemożliwiasz osobie bliskiej zaspokoić potrzeb fizjologicznych, itp.- jest to zaniedbanie (forma przemocy ekonomicznej).
Przemoc wpływa na wszystkich członków rodziny. Często występuje sytuacja stosowania więcej niż jednej formy przemocy.
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
 

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

  1. Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 202 (plik pdf 204KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej