ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka uzależnień
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka uzależnień

Ikonka symbolizująca artykuł

Alkohol, Narkomania - gdzie szukać pomocy?

2013-07-18
Zgłoś się do instytucji, w której uzyskasz pomoc i wsparcie

Czytaj całość artykułu "Alkohol, Narkomania - gdzie szukać pomocy?"

Ikonka symbolizująca artykuł

Działania profilaktyczne OPS

2024-07-12

NAZYWAM SIĘ MILIARD

            W związku Gmina Gryfino po raz 9 włączyła się do kampanii przeciwko przemocy. Akcja ta ma na celu zjednoczenie i wyrażenie sprzeciwu wobec zjawiska przemocy poprzez taniec. W tym roku podczas finału uczestniczyło wiele osób, mieszkańców gminy jak również
m.in. przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, Żandarmeria Wojskowa, jednostki OSP, przedstawiciele GSA Feniks, przedszkolaki
z przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały, tancerze Studia Taneczno – Artystycznego HIPNOSIC, wolontariusze SP 1, uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, uczestnicy WTZ Gryfino, motocykliści Unii Polskich Motocyklistów Świata ,,Orzeł Biały”. Wsparcie organizacji przedsięwzięcia wsparło także wiele innych osób.

Czytaj całość artykułu "Działania profilaktyczne OPS"

Załączniki:

 1. Zestawienie zrealizowanych działań (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej.

2024-03-21

W ubiegłym roku kalendarzowym Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację działań profilaktycznych programem profilaktyki zintegrowanej, znajdującym się w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
pn. ,,Archipelag Skarbów”. Działanie skierowano do uczniów uczęszczających do klas ósmych szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, rodziców i kadry pedagogicznej.

Czytaj całość artykułu "Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej."

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

2023-08-29

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, w dniu 25 czerwca 2023 roku, podczas otwarcia plaży miejskiej w Steklnie Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kampanię, której celem było promowanie zdrowego trybu życia i wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Czytaj całość artykułu "Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii"

Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie letnie

2023-08-29

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury zorganizował półkolonie w okresie ferii letnich, w których uczestniczyły dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Czytaj całość artykułu "Półkolonie letnie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia"

2023-06-14

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 - 199 - 990 został przekształcony w Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Uzależnienia". Pod wskazanym numerem telefonu udzielane jest wsparcie, informacje oraz pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione. Pomoc udzielana jest również członkom ich rodzin. Telefon funkcjonuje codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00 i pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji. Jednocześnie udzielana pomoc jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Zdrowia oraz Światowy Dzień Trzeźwości

2023-06-14

W dniu 23 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działanie profilaktyczne w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Światowego Dnia Trzeźwości, ukierunkowane na profilaktykę prozdrowotną. Podczas organizowanego wydarzenia uczestnicy wzięli udział we wspólnym tańcu - rozgrzewce przed biegiem przez dmuchane przeszkody ,,Jump and Run". Ponadto w trakcie trwania przedsięwzięcia zapewniono blok pierwszej pomocy, slalom zdrowia, zabawy edukacyjno - sportowe ze strażakiem, konsultacje z dietetykiem, higienistką stomatologiczną i możliwość skorzystania z badań stóp oraz badań przesiewowych postawy dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie przyczyniło się do integracji z najbliższymi oraz środowiskiem lokalnym naszej gminy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w maju 2023 roku.

2023-05-08

Przypominamy o konieczności umówienia się na określony termin. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 416 25 27, wew. 132, 131, 129 w godzinach urzędowania Ośrodka

Czytaj całość artykułu "Uprzejmie informujemy o nowych terminach konsultacji w maju 2023 roku."

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

2022-12-16

W dniu 29 listopada 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Energetyków 5 - rozpoczęły się spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach grupy zaplanowano 6 spotkań, prowadzonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pana Jacka Ciechowicza. Najbliższe spotkania planuje się na dni: 20.12.2022 r., 27.12.2022 oraz 28.12.2022 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Letnia kolonia socjoterapeutyczna

2022-12-16

W dniach 22 - 28 sierpnia 2022 roku zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia oraz zjawiska przemocy. Podczas pobytu w ośrodku kolonijnym "Bosman", w Kołobrzegu oprócz zabaw, konkursów oraz zwiedzania zapewniono m.in.: zajęcia z zakresu uzależnień behawioralnych (dla młodszej grupy) oraz zrealizowano program rekomendowany pn. "ARS czyli jak dbać o miłość?" - skierowany dla starszej grupy. Dzięki różnorodności zajęć, dzieci spędziły czas na kolonii wesoło, radośnie i spontanicznie. Łącznie w wypoczynku wzięło udział 30 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino.

Ikonka symbolizująca artykuł

Październik miesiącem bez przemocy oraz zdrowia psychicznego

2022-12-16

Dnia 02 października 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Program obchodów obejmował kampanię profilaktyczną, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, projekcje filmów związanych ze zdrowiem psychicznym pt. "Moja chuda siostra" oraz "Moja siostra..", jak i również realizację szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - skierowanego do kadry pedagogicznej.

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne

2022-12-16

Od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 21 grudnia 2022 roku trwa cykl spotkań realizowanych przez OPS w placówkach oświatowych naszej gminy. Spotkania prowadzone są przez psychologa dla dzieci i młodzieży, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji oraz pracownika socjalnego. Głównym tematem zajęć jest przemoc rówieśnicza oraz techniki radzenia sobie z nią. Ponadto w trakcie zajęć poruszana jest również kwestia sankcji związanych ze stosowaniem przemocy oraz możliwości otrzymania pomocy.
 

Czytaj całość artykułu "Zajęcia/pogadanki nt. przemocy rówieśniczej oraz jak reagować na zachowania agresywne"

Ikonka symbolizująca artykuł

Higiena to podstawa II edycja

2022-12-16

W dniu 11 grudnia 2022 podczas kiermaszu charytatywnego dla chorej Adelki, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadził kampanię pn. "Higiena to podstawa" - II już edycję. Podczas kiermaszu dzieci mogły m.in. zapoznać się z prawidłową techniką mycia rąk jak i również otrzymać książeczkę pn. "Higiena to podstawa", w której można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowej higieny. Ponadto dla najmłodszych dostępne były także inne formy zabaw: ciekawy tor przeszkód, krzyżówki oraz rebusy nt. higieny oraz zdrowego trybu życia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

2022-06-30

Podczas otwarcia plaży miejskiej w Steklnie w dniu 26 czerwca 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował działania profilaktyczne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W tym dniu postawiliśmy na wspólne spędzanie czasu wolnego, dlatego też Nasza konkurencja sportowa skierowana została do dzieci i ich rodzin. Mali uczestnicy otrzymali od nas gadżety profilaktyczne a wśród dorosłych rozpowszechniano ulotki informacyjne związane z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki.

Ikonka symbolizująca artykuł

Cykl warsztatów profilaktycznych

2022-06-30

W dniach od 13 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gryfino zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych. Obejmowały one realizację programu profilaktycznego ,,Cukierki", którego głównym celem była wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy, rozwijania umiejętności życiowych. W zajęciach uczestniczyły dzieci uczęszczające do najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. W ramach cyklu zajęć zrealizowano także program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Debata". Program ten, którego głównym celem było wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej skierowano do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Podczas trwania cyklu warsztatów w Liceum Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się zajęcia nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego. Mamy nadzieję, że zrealizowane zajęcia stanowić będą szkołę podejmowania słusznych decyzji.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Dziecka z profilaktyką

2022-06-08

W dniu 5 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskim w Gryfinie odbył się Dzień Dziecka. W programie znalazło się wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. W ramach przedsięwzięcia utworzony został Punkt Profilaktyczny, który dysponował różnorodnymi gadżetami profilaktycznymi. Największą atrakcję Punktu stanowił symulator dachowania, z którego skorzystało wiele osób. Korzystając z symulatora można było doświadczyć, jak przebiega dachowanie pojazdu w trakcie wypadku - podziwiamy za odwagę. Tym samym apelujemy, aby bezpiecznie i ostrożnie poruszać się po drogach.

Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Trzeźwości

2022-05-04

Światowy Dzień Trzeźwości obchodzony jest na całym świecie corocznie w dniu 15 kwietnia.

Czytaj całość artykułu "Światowy Dzień Trzeźwości"

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych

2022-05-02

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych przeprowadzone zostały spotkania i warsztaty na temat komunikacji, nawiązywania relacji rówieśniczych, przemocy i jej zapobieganiu, cyberprzemocy, uzależnienia od internetu, znamion demoralizacji nieletnich, odpowiedzialności prawnej sprawcy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV - VIII ZSS, rodzice dzieci uczących się w placówce oraz kadra pedagogiczna. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w spotkaniach przyniesie pozytywny i długofalowy efekt.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nazywam się Miliard

2022-05-02

Gmina Gryfino po raz kolejny włączyła się w ogólnoświatową akcję pn. ,,Nazywam się Miliard". W ramach przedsięwzięcia zachęcano do uczestnictwa w akcji wszystkich mieszkańców Gminy Gryfino, przedstawiono fotorelację oraz materiał filmowy o tematyce przemocy z udziałem Pani Elizy Hołubowskiej, znanej z Teatru Tańca Ego -Vu. Ponadto w ramach działania pracownicy socjalni, asystenci rodzin, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wzięli udział w szkoleniu nt. przemocy na tle seksualnym, które prowadziła Pani Małgorzata Szulik - wieloletni biegły sądowy, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, która przez wiele lat pracowała jako psychoterapeuta i diagnosta w Fundacji Dzieci Niczyje oraz w Fundacji zajmującej się handlem ludźmi La Strada oraz Pani Beata Jordan - Pawlak - psycholog, seksuolog kliniczny, wieloletni biegły sądowy, która także przez wiele lat pracowała w Fundacji Dzieci Niczyje oraz w Fundacji zajmującej się handlem ludźmi La Strada.

Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie zimowe w Gminie

2022-02-16

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury zorganizował półkolonie zimowe w okresie ferii zimowych. Z bezpłatnego wypoczynku skorzystało 30 dzieci z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy. Program półkolonii obejmował zajęcia edukacyjne nt. profilaktyki. m.in. kształtowanie umiejętności zabawy i wypoczynku bez udziału substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwo we wzajemnych kontaktach, promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia profilaktyczne nt. cyberprzemocy. Zorganizowano również warsztaty z rzeczywistego zagrożenia wirtualnego. Celem organizacji półkolonii było w szczególności zapewnienie dzieciom bezpiecznego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom, rozbudzanie aktywności poznawczej, zainteresowań, odpowiedzialności, samodzielności a także integracji. W ramach wypoczynku zorganizowano także wiele dodatkowych atrakcji, co sprawiło dużo uśmiechu na małych buziach naszych uczestników.

Ikonka symbolizująca artykuł

Obejrzyj, przegadaj, zrozum i wprowadź w życie

2022-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął akcję profilaktyczną pn. ,,Obejrzyj, przegadaj, zrozum i wprowadź w życie", skierowaną do uczniów klas IV - VIII, uczęszczających do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino. Już przed feriami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie rozpoczęły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem filmów profilaktycznych nt. hejtu, cyberuzależnienia, asertywności. Każdy z uczestników biorący udział w przedsięwzięciu otrzymał pakiet materiałów profilaktycznych - długopis i notes z hasłem ,,Nie daj się trolować". Po feriach zimowych działanie będzie kontynuowane w kolejnych placówkach.

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2021-10-15

W dniu 2 października 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej i Komendą Powiatową Policji zorganizował w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy akcję profilaktyczną, mającą na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Gminy Gryfino w zakresie powagi problemu przemocy. W ramach przedsięwzięcia w Punkcie Pierwszego Kontaktu Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się dyżury pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji oraz kuratora Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Dodatkowo w świetlicach wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino dyżury pełnili pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej jak również kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Podczas dyżurów można było uzyskać wsparcie z zakresu przeciwdziałania przemocy. W ramach działania na terenie Miasta Gryfina przeprowadzono także kampanię informacyjną, w trakcie której wręczano mieszkańcom miasta ulotki informacyjne oraz gadżety profilaktyczne.

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

2020-07-03
W dniu 26 czerwca 2020 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. W ramach akcji przeprowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowaliśmy spot informacyjny, mający na celu uświadomienie, że wszelkie substancje psychoaktywne stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia psychicznego i fizycznego, ale także dla życia rodzinnego, towarzyskiego czy zawodowego. Zachęcamy do obejrzenia Naszego krótkiego filmu. Link do strony znajdziecie Państwo poniżej:

https://www.facebook.com/Centrum-Aktywności-Lokalnej-w-Gryfinie-1588689694749268
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty FASD

2020-03-04
W ramach realizacji działań profilaktycznych ubiegły rok zakończyliśmy szkoleniami z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego FASD, w których uczestniczyli uczniowie gryfińskich szkół. Celem warsztatów było poznanie wczesnych objawów ciąży, uwrażliwienie na szkodliwość spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz zdobycie wiedzy na temat szkodliwych czynników dla płodu. Uczestnicy zajęć zapoznali się z tematyką Płodowego zespołu Alkoholowego oraz omawiali trudności w funkcjonowaniu dzieci z uszkodzeniami ze spektrum FASD. Kontynuacja szkoleń FASD nastąpi w bieżącym roku kalendarzowym.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zimowe kolonie profilaktyczne

2020-03-04
W okresie ferii zimowych Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury zorganizował profilaktyczną kolonię wyjazdową do Myśliborza, której celem było przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zdrowego stylu życia, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego w okresie ferii zimowych. . W trakcie trwania kolonii dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach profilaktycznych warsztatowych.Oprócz programu profilaktycznego na uczestników czekały także dodatkowe atrakcje, które sprawiły, że wszyscy spędzili czas pożytecznie, ale i przyjemnie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia profilaktyczne

2020-03-04
W dniach od 3 lutego do 5 lutego 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zajęcia profilaktyczne w formie warsztatowej pt.,,Smak życia, czyli debata o dopalaczach" oraz ,,Fonoholizm". Zajęcia odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie i zostały skierowane do uczniów klas II i III. Celem zajęć było dostarczenie uczniom informacji na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, konsekwencji ich zażywania oraz uświadomienie o zagrożeniu, jakie niesie za sobą częste używanie telefonów komórkowych. Uczestnicy zapoznali się z objawami uzależnienia od telefonów komórkowych, syndromem wyłączonego telefonu> Uczniowie pozyskali również wiedzę, jakie straty ponoszą osoby uzależnione od telefonu. Zajęcia odbywały się metody aktywizujące uczniów: ,,burzę mózgów, dyskusję, głosowanie, odgrywanie scenek, prezentację filmu i pracę w grupach. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 298 uczniów.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program rekomendowany ,,Unplugged".

2019-10-29
W dniach 18 - 19.10.2019 r. 15 nauczycieli z gryfińskich szkół podstawowych uczestniczyło w przygotowaniu i przeszkoleniu jako realizatorzy programu profilaktycznego Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez uczniów ,,Unplugged".
Celem programu było podwyższenie wiedzy kadry pedagogicznej o zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, ograniczanie inicjowania używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów , takich jak tytoniu, alkoholu, narkotyków. Szkolenie, które przeprowadziła Pani Tatiana Duklas - trener ,,Unplugged' rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii obejmowało formy warsztatowe, psychodramę, gry pedagogiczne i mini wykład.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia socjoterapeutyczna

2019-09-05
Wyjazd do Dźwirzyna

Czytaj całość artykułu "Kolonia socjoterapeutyczna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Mini Mundial PODEJMIJ WYZWANIE

2019-08-29
W tym roku po raz kolejny spotkaliśmy się na gryfińskiej murawie.

Czytaj całość artykułu "Mini Mundial PODEJMIJ WYZWANIE "

Ikonka symbolizująca artykuł

Wakacje w mieście

2019-08-29
Półkolonie letnie

Czytaj całość artykułu "Wakacje w mieście "

Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka dla dorosłych.

2019-08-29
7 czerwca 2019 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbył się spektakl profilaktyczny pt. ,,Wyzwanie" skierowany tym razem do osób dorosłych. W przedstawieniu poruszone zostały problemy bliskie współczesnej młodzieży. Dotyczyły one uzależnienia od komputera i internetu, sięgania po środki psychoaktywne, alkohol, papierosy. Liczymy, że spektakle dla dorosłych również zyskają sympatię i spotykać się będziemy w coraz większym gronie, dlatego też z kolejnym repertuarem wrócimy jesienią.
Ikonka symbolizująca artykuł

Taniec przeciwko przemocy

2019-05-09
Po raz kolejny Gmina Gryfino włączyła się w akcję One Billion Rising - Nazywam się Miliard, której celem było zjednoczenie się w tańcu i zaprotestowanie przeciwko przemocy. W tym roku Gryfino tańczyło pod hasłem ,,Przemocy mówimy STOP - wybieramy MIŁOŚĆ". Dla wszystkich, zarówno tych najmłodszych jak i starszych nie zabrakło ciekawych atrakcji, przyjaznej atmosfery i walentynkowego klimatu.
Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Trzeźwości

2019-05-09
14 kwietnia 2019 roku Gmina Gryfino włączyła się w organizację akcji związanej z obchodami Światowego Dnia Trzeźwości. W ramach współpracy Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks", które prowadziło mityng otwarty. W trakcie trwania imprezy funkcjonował także Punkt Konsultacyjny, w którym terapeuci z Poradni Leczenia Uzależnień w Gryfinie udzielali porad. Ciekawą atrakcją były alkogogle, zabawy dla dzieci oraz warsztaty plastyczne. Zwracając uwagę na istotny problem, jakim jest choroba alkoholowa przedsięwzięcie miało na celu promowanie życie wolnego od uzależnień oraz pokazanie, jak ważna jest dla Nas rodzina i wspólnie spędzany ze sobą czas.
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o świadczeniu bezpłatnych porad i konsultacji w Punkcie Doradztwa i Konsultacji.

2019-02-25
Bezpłatne porady i konsultacje radcy prawnego, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalisty ds. uzależnień od narkotyków oraz terapeuty rodzinnego udzielane są w Punkcie Doradztwa i Konsultacji Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, wejście B, pokój nr 22.

Załączniki:

 1. Dyżury i konsultacje (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

2019-02-07
Uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 roku przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Załączniki:

 1. Gminny Program-projekt do druku (plik docx 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Cykl bajek profilaktycznych"

2019-02-07
26 stycznia 2019 roku rozpoczął się kolejny cykl bajek profilaktycznych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Spektakle organizowane są cyklicznie i w dalszym ciągu cieszą się dużą frekwencją. Dzieci wraz z rodzinami chętnie uczestniczą w każdym przedstawieniu. Ciekawe scenariusze, stroje i muzyka są gwarancją dobrej nauki i zabawy. Serdecznie zapraszamy do poznawania kolejnych bohaterów, ich losów i historii.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca pełnienia dyżurów w Punkcie Doradztwa i Konsultacji

2018-10-17
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zmieniły się dni pełnienia dyżurów przez specjalistę ds. przemocy. Dyżury odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 16.30 do 18.30.
W Punkcie Doradztwa i Konsultacji pomoc można uzyskać również w godzinach dyżurów pozostałych specjalistów tj.:
Radca prawny - konsultacje w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00
Terapeuta ds. uzależnień od narkotyków - konsultacje w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30 do 18.30
Terapeuta rodzinny - konsultacje w każdą środę w godzinach od 16.30 do 18.30
Ikonka symbolizująca artykuł

Cykl bajek profilaktycznych

2018-10-17
W marcu 2018 roku rozpoczął się nowy projekt dotyczący realizacji przedstawień profilaktycznych dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gryfino. Na scenie Gryfińskiego Domu Kultury wystawiono już 6 spektakli, które cieszyły się zdumiewającą frekwencją. Fenomenalne scenariusze i współpraca z aktorami wzbudzają ogromną sympatię zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Niebawem zapraszamy na kolejny spektakl.
Ikonka symbolizująca artykuł

Mini Mundial 2018 ,,Podejmij wyzwanie"

2018-10-17
Dnia 03.06.2018 roku odbyły się gminne eliminacje turnieju Mini Mundial. W piłkarskich zmaganiach uczestniczyło 12 drużyn z gryfińskich szkół, które walczyły o nagrodę - Wielki Finał na Stadionie Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera.
Udział w rozgrywkach wzbudził wśród zawodników nie tylko wiele emocji i entuzjazmu,
ale również nauczył szacunku do rywala oraz zasad gry fair play.
Finał zakończył się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Gryfina, która wywalczyła bilety na mecz Polska - Portugalia rozgrywany w dniu 11 października 2018 roku.
Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie letnie

2018-10-17
Ważnym przedsięwzięciem w okresie ferii letnich było zorganizowanie półkolonii dla dzieci z Gminy Gryfino, które miały na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. W tym roku zorganizowany został dodatkowy turnus półkolonii, dzięki któremu z wypoczynku skorzystało więcej dzieci. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach edukacyjnych i rekreacyjnych nauczyło dzieci współpracy w grupie oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dla każdego były to dni pełne wrażeń i niezwykłych wspomnień.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia socjoterapeutyczna

2018-10-17
Po raz kolejny Gmina Gryfino zorganizowała w okresie ferii letnich kolonię profilaktyczno - edukacyjną w Raciechowicach.
W ramach organizowanego wypoczynku zrealizowany został program w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy oraz zajęcia socjoterapeutyczne.
Dzieci brały czynny udział w zajęciach edukacyjnych i rozwojowych.
Dla uczestników kolonii zorganizowano również wycieczki autokarowe, dzięki którym zwiedzili Zamek Królewski w Dobczycach, Kraków oraz Zakopane.
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

2017-03-01
Uchwałą NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 (plik pdf 316KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

2017-03-01
Uchwałą NR XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (plik pdf 424KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka a Ty

2015-12-08
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie po raz kolejny włączyli się w przedsięwzięcie Komendy Głównej Policji pn. Profilaktyka a Ty, promujące życie wolne od przemocy i uzależnień

Załączniki:

 1. Profilaktyka a Ty (plik docx 837KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gryfińskie Rajdy Rowerowe

2015-12-08
W roku 2015 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie włączyła się we współorganizacje Gryfińskich Rajdów Rowerowych 2015. W myśl hasła Jestem szczęśliwy- nie biorę, nie piję jeżdżę rowerem więc zdrowo żyje. Komisja zachęcała do zdrowego stylu życia i wspólnie z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Hermes rozpowszechniała wśród uczestników rajdu biuletyny Gryfińskich Rajdów Rowerowych wraz z hasłami profilaktycznymi.

Załączniki:

 1. Gryfińskie Rajdy Rowerowe (plik docx 5760KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina przy szachownicy

2015-12-08
I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY RODZINA PRZY SZACHOWNICY
Centrum Aktywności Lokalnej 18.04.2015

Czytaj całość artykułu "Rodzina przy szachownicy"

Załączniki:

 1. Rodzina przy szachownicy (plik docx 1165KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE I WYKŁAD Z DOROTĄ ZAWADZKĄ - SUPERNIANIA

2015-12-08
SPOTKANIE I WYKŁAD Z DOROTĄ ZAWADZKĄ pt: Jak wpoić dziecku szacunek do wartości- bajki wychowawcze w Centrum Aktywności Lokalnej 13.05.2015

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE I WYKŁAD Z DOROTĄ ZAWADZKĄ - SUPERNIANIA"

Załączniki:

 1. Superniania (plik docx 1059KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Minimundial

2015-12-08
W dniu 31.05.2015r. na gryfińskim stadionie odbyły się mecze piłki nożnej w ramach Mini Mundialu. Była to znakomita forma połączenia rywalizacji, właściwych na boisku zachowań i wspólnego uczestnictwa w wielkim wydarzeniu dzieci ze szkół podstawowych gminy Gryfino. Wśród drużyn zarówno chłopców jak i dziewcząt zaobserwowaliśmy kulturalny doping, zachowanie fair play. Mini Mundial okazał się świetną i ekscytującą zabawą dla młodych piłkarzy, kibiców, wychowawców jak też rodziców.
Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Gryfinie z wielką satysfakcją włączyła się w to spektakularne przedsięwzięcie.

Załączniki:

 1. Minimundial (plik docx 2967KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzien Dziecka Witajcie w naszej bajce Nabrzeże

2015-12-08
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie włączyli się w imprezę z okazji Dnia dziecka Witajcie w naszej bajce organizowany przez Gryfiński Dom Kultury. Podczas imprezy wspólnie zorganizowaliśmy rodzinny konkurs plastyczny, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć ilustracje do bajki, którą wspólnie czytały dzieci wraz z rodzicami, babcią czy dziadkiem.Nagrodami w konkursie były edukacyjne gry rodzinne.

Załączniki:

 1. Dzien Dziecka Witajcie w naszej bajce Nabrzeże (plik docx 2635KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty arte-terapeutyczne z Emilią Dziubak

2015-12-08
Dnia 25.07.2015r na Gryfińskim Nabrzeżu odbyły się warsztaty arte-terapeutyczne dla dzieci. Warsztaty prowadziła znana graficzka oraz ilustratorka książek dla dzieci Emilia Dziubak. Arteterapia okazała się świetną zabawą rozwijającą kreatywność, eksponującą uczucia oraz potrzeby dzieci uczestniczących w warsztatach.

Załączniki:

 1. Bajki (plik docx 880KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Alkohol ciągnie na dno

2015-12-08
W okresie wakacyjnym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w akcję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Alkohol ciągnie na dno. W ramach akcji członkowie komisji, pracownik sekcji profilaktyki uzależnień wraz z przedstawicielem Komedy Powiatowej Policji w Gryfinie jak i Straży Miejskiej w Gryfinie odwiedzili kąpieliska miejskie, gdzie rozdawali breloczki z hasłem Alkohol ciągnie na dno.

Załączniki:

 1. Alkohol ciągnie na dno (plik docx 1259KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

I Piłkarska Przedszkoliada

2015-12-08
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie w dniu 29 września 2015 roku zorganizował imprezę
pt. I Piłkarska Przedszkoliada. W akcję, która miała na celu wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, aktywne i zdrowe spędzenie czasu wolnego włączyła się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Oprócz rozgrywek piłkarskich na murawie stadionu odbyły się liczne gry i konkursy. Zapał i zmagania przedszkolaków z gryfińskich przedszkoli uhonorowaliśmy medalami i słodkim poczęstunkiem.

Załączniki:

 1. I Piłkarska Przedszkoliada (plik docx 3389KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Domowi Detektywi

2015-12-08
Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych systematycznie obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Zdarza się, że rodzice pozwalają dzieciom próbować napojów alkoholowych podczas uroczystości rodzinnych czy świąt. Jest tez duża grupa rodziców, którzy nie rozmawiają z dziećmi na temat konsekwencji i szkód, jakie mogą wynikać ze spożywania alkoholu przez młodzież. Zarówno dzieciom, jak i rodzicom brakuje rzetelnej wiedzy na temat związany z tym zagadnieniem.
Naprzeciw tym problemom postanowił wyjść Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla V klas szkół podstawowych w gminie Gryfino został zakupiony rekomendowany Program Domowych Detektywów. W tym celu w dniu 18 września 2015 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie odbyło się szkolenie nauczycieli
i pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Gryfino. Sześciogodzinne szkolenie przeprowadził psycholog, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Pan Andrzej Bobrowski. Wzięło w nim udział 17 nauczycieli i pedagogów z naszej gminy.
Program Domowi Detektywi - Jaś i Małgosia na tropie. przeznaczony jest dla uczniów w wieku 10-11 lat. Celem programu jest opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej oraz zmniejszenie spożycia alkoholu u tych nastolatków, którzy mieli już kontakt z alkoholem. Program Domowych Detektywów pozwala na wspólne przyswajanie wiedzy odnośnie alkoholu zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Utrzymany jest w konwencji nauki poprzez zabawę, która nadal stanowi ważny sposób poznawania świata, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Zwieńczeniem programu jest spotkanie dzieci, nauczycieli i rodziców na tzw. Wieczorze Jasia i Małgosi, podczas którego dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi dzielą się wspólnie zdobytą wiedzą w formie zabawy, konkursów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych życzą wszystkim szkołom dobrej zabawy przy realizacji programu Domowych Detektywów

Załączniki:

 1. Domowi Detektywi (plik docx 2835KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

2015-03-20
http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Gryfino włączyła się w przedsięwzięcie Województwa Zachodniopomorskiego

2014-10-17
Gmina Gryfino włączyła się w przedsięwzięcie Województwa Zachodniopomorskiego, które ma na celu prowadzenie edukacji i udzielanie wsparcia samorządom gminnym w zakresie realizowanej lokalnej polityki wobec uzależnień, mającej na celu wzmocnienie obszaru diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb. Zadanie jest realizowane w terminie od 16 czerwca 2014r-15 grudnia 2014r.
W ramach przedsięwzięcia pracownicy sekcji profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym realizacji opracowanego monitoringu, które odbyło się w dniach 11-12 września 2014r. w Szczecinie.
W dniu 14.10.2014r. w ramach projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb z realizatorem zadania- socjologiem, badaczem społecznym Panią Tatianą Duklas. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Pedagog Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie, Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.
Spotkanie dotyczyło diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb, dotyczących w szczególności zjawisk związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

2014-10-15
http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfino/chapter_100791.asp?soid=5F3544FD8A5A4FCF9AA820FA99801194

Czytaj całość artykułu "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014"

Ikonka symbolizująca artykuł

Prfilaktyka uzależnień / Alkohol

2013-07-17

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfino/chapter_61753.asp?soid=09F556391640429FA5D854F5B853D505

b) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfino/chapter_100008.asp?soid=B036B2B7FE694694A0E324A16A8CB085

c) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfino/chapter_100419.asp?soid=E7DF1D36E9FC439AAECD809A6DAE198C
Ikonka symbolizująca artykuł

2. Profilaktyka uzależnień / Narkomania

2013-07-17
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016

http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfino/chapter_61753.asp?soid=4ABE347E7867422C852637796DA451F1

Czytaj całość artykułu "2. Profilaktyka uzależnień / Narkomania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka uzależnień - Alkohol

2009-01-01
W załączeniu do pobrania GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 (plik pdf 192KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka uzależnień - Narkomania

2008-01-01
W załączeniu do pobrania GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2007 - 2008

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 (plik pdf 325KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności