ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka uzależnień ❯ Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Profilaktyka uzależnień"

Profilaktyka uzależnień

Ikonka symbolizująca artykuł

Raport z diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej.

2024-03-21

W ubiegłym roku kalendarzowym Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację działań profilaktycznych programem profilaktyki zintegrowanej, znajdującym się w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
pn. ,,Archipelag Skarbów”. Działanie skierowano do uczniów uczęszczających do klas ósmych szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, rodziców i kadry pedagogicznej.

Celem  głównym programu było zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym
i problemom młodzieży, natomiast cele szczegółowe obejmowały ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, ograniczenie picia  alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).

Z przeprowadzonej diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży
w ujęciu profilaktyki zintegrowanej wynika, że:

  1. prawie połowa młodzieży wskazała trwałą miłość i przyjaźń jako swoje najważniejsze
    marzenie i cel w życiu,

2) blisko połowa dziewcząt i większość chłopców zadeklarowało więź ze szkołą,

3) niekorzystanie z alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca przez zdecydowaną większość badanych,

4) żadna z osób badanych nie zadeklarowała codziennego kontaktu z treściami
      pornograficznymi,

5) żadna z dziewcząt nie zgłosiła przejścia inicjacji współżycia seksualnego,
6) żadna ósmoklasistka nie zadeklarowała częstego przebywania w towarzystwie
      rówieśników korzystających z narkotyków.

Z diagnozy wynika także, że niżej wymienione zachowania ryzykowne i problemowe oraz czynniki ryzyka częściej dotyczyły chłopców niż dziewcząt. Dotyczy to takich kwestii jak:

1) bycie sprawcą przemocy fizycznej i werbalnej w klasie,

2) udział w pojedynczych bójkach,

3) bycie sprawcą cyberprzemocy,

4) częste palenie e-papierosów,

5) picie alkoholu w ostatnim miesiącu,

6) częste celowe oglądanie pornografii,

7) przejście inicjacji współżycia seksualnego,

8) przebywanie wśród rówieśników korzystających z papierosów i narkotyków.

Niektóre z zachowań ryzykownych i problemowych oraz czynników ryzyka
w podobnym stopniu dotyczyły chłopców i dziewcząt:

1) bycie ofiarą przemocy fizycznej w klasie,

2) udział w częstych bójkach,

3) bycie ofiarą cyberprzemocy,

4) inicjacja kontaktów genitalnych.

Większość zachowań ryzykownych i problemowych oraz czynników ryzyka
w większym stopniu dotyczyło natomiast dziewcząt niż chłopców:

1) bycie ofiarą przemocy werbalnej w klasie,

2) częste palenie papierosów,

3) korzystanie z narkotyków w ciągu ostatnich 6 miesięcy i 30 dni,

4) częste odczuwanie samotności i przygnębienia oraz potrzeby płaczu w ostatnim tygodniu,

5) częste występowanie myśli samobójczych,

6) codzienne odczuwanie stresu z powodu obowiązków szkolnych,

7) obawa przed przemocą w szkole,

8) przebywanie wśród osób korzystających z alkoholu,

9) brak akceptacji swojego ciała.

 

Realizacja programu ,,Archipelag Skarbów” oraz przeprowadzenie diagnozy pozwoliła na wzbogacenie ogólnej wiedzy o młodzieży oraz wskazanie wniosków, które zostaną wykorzystane przy dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności