ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
← Powrót do strony głównej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Zadania Gminnej Komisji

2013-07-18

Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
- przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Czytaj całość artykułu "Zadania Gminnej Komisji"

Załączniki:

  1. Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanie na leczenie odwykowe (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2024 oraz 0050.19.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2024 r.

2024-02-05

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie powołania składu GKRPA (plik docx 17KB)
  2. Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego (plik docx 16KB)
  3. Regulamin GKRPA (plik docx 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2022-12-07

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) zarządza się, co następuje:

Czytaj całość artykułu "Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych

2019-03-14
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie o dofinansowanie działań profilaktycznych na rok 2019 ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załączniki:

  1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2019-02-07
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Utworzona jest przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań określonych w w/w ustawie oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Załączniki:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plik docx 16KB)
  2. Regulamin GKRPA (plik docx 34KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności