Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zadania Gminnej Komisji

Data publikacji: 2013-07-18


Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
- przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Czytaj całość publikacji "Zadania Gminnej Komisji"

Załączniki:

  1. Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanie na leczenie odwykowe (plik doc 22KB)

Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych

Data publikacji: 2019-03-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie o dofinansowanie działań profilaktycznych na rok 2019 ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załączniki:

  1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH (plik docx 16KB)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji: 2019-02-07

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Utworzona jest przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań określonych w w/w ustawie oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Załączniki:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plik docx 16KB)
  2. Regulamin GKRPA (plik docx 34KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej