Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Zadania Gminnej Komisji

Data publikacji: 2013-07-18


Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
- przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością. Procedura zmierzająca do zobowiązania do leczenia odwykowego często nie jest właściwie rozumiana przez rodziny osób, wobec których jest podejmowana. Najwięcej nieporozumień związanych jest z oczekiwaną skutecznością wdrożenia tej procedury, dlatego też warto zaznaczyć, że:
- postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym,
- procedura podejmowana przez Gminna Komisję zmierzająca do zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej,
- podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta,
- celem pobytu w zakładzie odwykowym nie jest izolacja pacjenta od otoczenia społecznego,
- osoby uzależnione od alkoholu nie są chore psychicznie i w większości przypadków ponoszą odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem postępowanie,
- często oczekuje się, że wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego rozwiąże problem przemocy w rodzinie. Niestety, nie jest to możliwe. Zakłady lecznictwa odwykowego nie pełnią roli aresztów.

Załączniki:

  1. Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanie na leczenie odwykowe (plik doc 22KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej