Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”

Data publikacji: 2022-04-20

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO POMAGANIA
JAKO RODZINA WSPIERAJACA !

Czytaj całość publikacji "Nabór ciągły kandydatów na „RODZINY WSPIERAJACE”"

Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022

Data publikacji: 2020-09-14

Gmina Gryfino stosując się do obowiązującego ustawodawstwa, realizując zadanie własne, opracowuje 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny.

Załączniki:

  1. Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022 (plik docx 104KB)

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Data publikacji: 2020-02-25

Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na gminy Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze.

Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Załączniki:

  1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 (plik pdf 117KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2019-03-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)

Terapeuta rodziny

Data publikacji: 2019-02-26

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

Czytaj całość publikacji "Terapeuta rodziny"

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2673KB)
  2. Formularz (plik doc 27KB)

Asystent rodziny

Data publikacji: 2015-05-25

Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami).

Czytaj całość publikacji "Asystent rodziny"

Załączniki:

  1. Asystent rodziny (plik doc 27KB)

Wspieranie Rodziny

Data publikacji: 2014-10-01

Od stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Wspieranie Rodziny "

Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny

Załączniki:

  1. Wspieranie Rodziny (plik doc 38KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej