Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Wspieranie Rodziny

Data publikacji: 2014-10-01

Od stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa w swoich założeniach kładzie główny nacisk na wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych . Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie chcąc sprostać oczekiwaniu klientów i społeczności lokalnej podejmuje działania umożliwiające świadczenie usługi na jak najwyższym poziomie, dlatego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka został wyodrębniony Zespół realizujący zadania w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej.
Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny Wspieranie Rodziny

Załączniki:

  1. Wspieranie Rodziny (plik doc 38KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej