Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2019-03-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyGryfino 06.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:
PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I PROFILAKTYKI
Justyna Bągorska ul. Strzelecka 5 C/2
70-384 Szczecin

Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, był jedynym oferentem. Cena za świadczenie usług jest korzystna i do przyjęcia mając na uwadze plan budżetowy Ośrodka.


Załączniki:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 37KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej