ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Opieka wytchnieniowa ❯ Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 - Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Opieka wytchnieniowa"

Opieka wytchnieniowa

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 - Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

2019-07-30


"Opieka wytchnieniowaGmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 - Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystającymi z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
W ramach Programu otrzymać można świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w łącznym wymiarze 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna, sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Do Programu zostanie zakwalifikowanych 15 osób - mieszkańców Gminy Gryfino. Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Udział w Programie jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje otrzymana punktacja wg zmodyfikowanej skali Barthel oraz kolejność wpływu dokumentów.
Komplet dokumentów tj. wniosek, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu oraz kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel, wypełnioną przez lekarza specjalistę należy złożyć do ośrodka, w którym chcieliby Państwo przystąpić do Programu.

Program ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 będzie realizowany przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - usługi opiekuńcze dla 5 dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami, o których mowa wyżej, w miejscu zamieszkania, druki do pobrania na stronie: http://www.ops.gryfino.pl tel. kont. 91 416 25 08;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie - zorganizowane usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia dla 5 dzieci niepełnosprawnych do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa wyżej; druki do pobrania na stronie: http://www.sdsgryfino.pl/ tel. kont. 91 416 93 51;
- Dzienny Dom ,,Senior + w Gryfinie - zorganizowane usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia dla 5 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie korzystających z innych form wsparcia; druki do pobrania na stronie: http://www.seniorplus-gryfino.pl/ tel. kont. 91 311 02 43.

Udział w Programie jest bezpłatny.
Komplet dokumentów tj. wniosek, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu, kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel, wypełnioną przez lekarza specjalistę oraz oświadczenie informacji dotyczącej ochrony danych osobowych należy złożyć do ośrodka, w którym chcieliby Państwo przystąpić do Programu. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.
Termin składania dokumentów ustala się od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

  1. wniosek-opieka-wytchnieniowa 2019-2 (plik doc 63KB)
  2. Zal_2_Karta_oceny_stanu_pacjenta_wg_zmodyfikowanej_skali_Barthel-1 (plik doc 42KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności